Γεωργίου Α. Γαλανοπούλου: Πανηγυρικός λόγος, επί τή ελεύσει τού Μητροπολίτου

τού Γεωργίου Α. Γαλανοπούλου, Αναγνώστου-Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα τής Ιεράς ημών Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, κ.κ. Ιερόθεε.
Μέ αισθήματα αγάπης καί χαράς σάς υποδεχόμεθα σήμερα Κυριακή 12 Αυγούστου τού σωτηρίου από Χριστού έτους 2012, στό όμορφο καί φιλόξενο χωριό μας, τήν εύανδρη Αράχωβα τής Ορεινής Ναυπακτίας, εδώ στίς εσχατιές τής πρώην Επαρχίας καί νύν Δήμου μας, αλλά καί τής Μητροπόλεώς μας, καί σάς καλωσορίζουμε, ευχαριστώντας άμα καί διά τήν πανευφρόσυνον πνευματικήν Τράπεζαν τής Αρχιερατικής θείας Λειτουργίας, ήν παραθέσατε τοίς πιστοίς καί φιλεόρτοις, μετά τού εμπνευσμένου θείου σας κηρύγματος καί τήν τέλεση τών μνημοσύνων τών πεσόντων Αραχωβιτών υπέρ πίστεως καί πατρίδος, καθώς καί τών άλλων ευλαβών Αραχωβιτών, εν οίς καί ο αείμνηστος πιστός καί ευλαβέστατος Χριστιανός Τρύφων Ρήγας καί οι λοιποί κεκοιμημένοι πιστοί Αραχωβίτες, κληρικοί καί λαϊκοί.

Επιτρέψατέ μου, Σεβασμιώτατε, μία συντομότατη αναφορά στό έργο σας, ξέροντας ότι προσκρούω στήν μετριοφροσύνη σας, αλλά πρέπει νά λεχθή πρός γνώσιν καί ωφέλειαν τών ώδε παρισταμένων καί συμπροσευχομένων πιστών εν Χριστώ αδελφών.

Αποτελείτε, Ποιμενάρχα μας, τό καύχημα εν Κυρίω όλων τών Ναυπακτίων, διότι καί μέσω τής Αρχιερωσύνης σας η Ναύπακτος γίνεται καί σήμερα γνωστή διά τού πλουσίου συγγραφικού θεολογικού, αλλά καί πολυπλεύρου κοινωνικού σας έργου, εις τά πέρατα τής γής. Όλοι ξέρουν ότι ο μεγαλύτερος συγγραφεύς είναι σήμερα ο λογιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος. Μόλις πρίν λίγες ημέρες ανέγνωσα, περιχαρής γενόμενος, τό 271ο Βιβλίο σας μέ τίτλον «Ενιαύσιον 2011». Όταν τά βιβλία σας φτάσουν αισίως τόν αριθμό 366, ένα γιά κάθε ημέρα δίσεκτου παρακαλώ χρόνου, καί πιστεύω ότι σέ λίγα χρόνια θά γίνη εφικτό, πράγμα πού εύχομαι ολοψύχως, νά μάς τό κάνετε γνωστό νά τό εορτάσουμε δεόντως μέ τιμές.

Τά βιβλία σας κυκλοφορούν ευρύτατα διαδεδομένα εις ολόκληρον τόν χριστιανικόν κόσμον, μεταφρασμένα σέ 22 γλώσσες, όχι μόνον στίς γνωστές ευρωπαϊκές, αλλά καί στά αραβικά, κορεάτικα καί κινέζικα. Έτσι, όλος ο κόσμος σάς γνωρίζει καί ωφελείται πνευματικά μέσα από τά συγγράμματά σας, διότι είστε ο πλέον φωτισμένος θεολόγος τού αιώνα μας καί αυτό ως Ναυπακτίους μάς κάνει νά καμαρώνουμε.

Αυτά όλα πού προανέφερα, Σεβασμιώτατε, διά τό σεπτόν πρόσωπόν σας αποτελούν καί έκφραση ευχαριστιών καί δι’ έναν ακόμη λόγον καί πρέπει νά τό είπω, ώστε καί οι Αραχωβίτες νά είναι υπερήφανοι.

Η ελαχιστότης μου, αγαπητοί αδελφοί, βλέπει καί ακούει τόν Ποιμενάρχη μας όχι μία φορά τόν χρόνο, όπως ενταύθα σήμερον, αλλά έχω τήν χαρά νά τόν βλέπω 3 καί 4 φορές τόν χρόνο καί μέ ρωτάει κάθε φορά τί κάνει ο π. Γαβριήλ, τί κάνει ο γιατρός κ. Σισμάνης, τί κάνει η Αράχωβα, πώς είναι οι Αραχωβίτες στήν υγεία τους. Πέρυσι ο Σεβασμιώτατος, καί τό άκουσα μέ τά αυτιά μου, όχι μία ή δύο φορές, αλλά πολύ περισσότερες, έλεγε καί ξανάλεγε μέ μεγάλη χαρά κάνοντας τήν καλύτερη διαφήμιση γιά τό χωριό μας: «Πήγα σέ ένα κεφαλοχώρι, καί πηγαίνω κάθε χρόνο, στήν Αράχωβα τής Ορεινής Ναυπακτίας στήν Μητρόπολή μου. Εκεί νά δήτε τί όμορφο χωριό πού είναι, τί φιλόξενοι άνθρωποι, πόσο πιστοί είναι, έρχονται 300 άνθρωποι, όλο τό χωριό, στήν εκκλησία, έρχονται νά μέ χαιρετήσουν όλοι στήν πλατεία, απλοί καί επιστήμονες από όλον τόν χώρο τών γραμμάτων καί τών επιστημών, εκεί νά δήτε νέους ανθρώπους, εκεί δοξάζεται πράγματι ο Θεός» καί αναφέρει δικαστικούς, δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς, καθηγητές, στρατιωτικούς. Καί τό λέει απευθυνόμενος μέ χαρά σέ Βοιωτούς, Καλαβρυτινούς, Πατρινούς, Ευβοείς, Εδεσσαίους, Αθηναίους καί όχι μόνο. Ο Δεσπότης μέ όλα αυτά ξέρει νά κρίνη πράγματα καί συμπεριφορές καί νά συγκρίνη σωστά.

Άς έρθουμε καί στό «επειδή» ημών τών δικηγόρων.
Επειδή ο π. Γαβριήλ είχε επέτειο χειροτονίας του εχθές, πρίν από 8 έτη, καί κάναμε αγρυπνία, η ελαχιστότης μου πρίν από 5 έτη, σάν σήμερα, μέ χειροθετήσατε Αναγνώστη τής Εκκλησίας μας, καί σάς ευχαριστώ γι’ αυτό, θέλω νά σάς διαβεβαιώσω ότι ο τίτλος αυτός μέ γεμίζει ευθύνη καί υποχρεώσεις καί προσπαθώ, ξεπερνώντας πολλές φορές τόν εαυτό μου, νά διακονώ τίς ανάγκες πολλών ιερών ναών καί σέ άλλες Μητροπόλεις καί ψάλλω ακόμα καί 10 ώρες τήν ημέρα καί μάλιστα τήν αυτήν ημέρα σέ 3 ή 4 ναούς ή μονές, από Όρθρου βαθέος, μέχρι τίς μεταμεσονύκτιες ώρες λόγω αγρυπνίας. Έτσι αγωνίζομαι διά τήν κατά Θεόν πρόοδό μου καί μοχθώ νά εφαρμόζω στήν πράξη αυτό πού έχει ειπεί ο άγιος τής Σερβικής Εκκλησίας, Ιουστίνος Πόποβιτς: «Νά τά δίνουμε όλα γιά τήν δόξα τού Χριστού, αλλά τόν Χριστό νά μήν τόν δίνουμε», δηλαδή νά μήν τόν πουλάμε μέ τίποτα.

Ως αντίδωρο τών ευχαριστιών μου σάς προσφέρω διά τήν πλούσια βιβλιοθήκη σας, ουχί υλικά, αλλά πνευματικά δώρα από τήν πτωχή καρδιά μου, ένα βιβλίο τού Βασιλείου Κασκαντάμη πού αναφέρεται στόν άγνωστο μεγάλο ιεραπόστολο τής Αλβανίας, λαϊκό θεολόγο, Θεοφάνη Πόπα, καί τήν τιτάνεια προσπάθειά του μέσα από τό σχέδιο τής Πρόνοιας τού Θεού νά διασώση τόν Χριστιανισμό από τήν λαίλαπα τής αθεΐας σέ δύσκολα χρόνια καί περιέχει τό βιβλίο αυτό μία σημαντική αναφορά στόν δικό σας Πνευματικό Πατέρα, τόν μακαριστό Μητροπολίτη Καλλίνικο Πούλο. Όταν τό διάβασα τηλεφώνησα στόν συγγραφέα νά τόν συγχαρώ καί τόν παρεκάλεσα, άν μού επιτρέπη, νά σάς τό δωρίσω λόγω τής αναφοράς στόν Πνευματικό σας καί μού είπε ότι αποτελεί χαρά καί τιμή δι’ αυτόν νά διαβάση τό βιβλίο του ο σοφός Μητροπολίτης τής Ναυπάκτου.

Επίσης, τό βιβλίο περιέχει Οπισθάμβωνες ευχές από αρχαίους καί παλαιούς λειτουργικούς χειρόγραφους κώδικες τού Σινά, Πάτμου, Αγίου Όρους, τής Μονής Κρυπτοφέρρης καί άλλες πηγές τού 9ου μέχρι 14ου αιώνα μέ πρόλογο τού νύν Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου.  Επειδή η Επαρχία μας τιμά υπερβαλλόντως τόν Άγιο Νικόλαο καί 14 νύν Δημοτικά Διαμερίσματα, πρώην χωριά, έχουν ως ενοριακό τους ναό καί προστάτη τόν Άγιο Νικόλαο, όπως καί η Αράχωβα, σάς αφιερώνω Πανηγυρικές Ιερές Ακολουθίες γιά τόν Άγιο Νικόλαο τής Επαρχίας μας, τόσο γιά τήν ανακομιδή τών λειψάνων του καί τήν διέλευσή των από τήν Ναύπακτο τήν 10η Μαΐου τού έτους 1087 μ.Χ., όσο καί γιά τόν εν τώ σπηλαίω τής Βαράσοβας αρχαιότατο τού Αγίου Νικολάου καί γιά τήν θεία μνήμη του. Συνυφασμένη είναι καί η ακολουθία τού υμνογράφου Γερασίμου τού Ναξίου, τήν οποία απέστειλε από τό Άγιον Όρος, πρίν από 100 χρόνια, ήτοι τό 1912, ο αείμνηστος ευλαβής Αραχωβίτης Ιερομόναχος Βαρλαάμ Ντρίβας, εις αιώνιον μνημόσυνον αυτών, αντίγραφο τής οποίας μέ χαρά σάς προσφέρουμε.

Περαιώνω τόν λόγο μου μέ τήν θερμή παράκληση όπως εύχεσθε, Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας, καί διά τήν εμήν αναξιότητα καί όπως δέεσθε τού Πανοικτίρμονος Θεού υπέρ πάντων τών λογικών προβάτων τού ποιμνίου σας, διότι ο Αρχιερεύς δέν είναι απλά ωσάν ημάς ένας άνθρωπος, άνθρωπος βέβαια είναι καί αυτός, αλλά ίσταται εις τύπον καί τόπον Χριστού καί τού οφείλουν άπαντες, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, τιμή, σεβασμό καί αδιάκριτη υπακοή, καθώς παραγγέλλει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Πολύ δέ περισσότερον αυτό πρέπει νά ισχύη δι’ εσάς, όταν ο ίδιος, Σεβασμιώτατε, έχετε δώσει δείγματα γραφής μέ τό πολύπλευρο έργο σας, κηρύττετε Χριστόν καί τούτον Εσταυρωμένον, καί μέ τόν ενάρετο ασκητικό σας βίο παραδειγματίζετε τό ποίμνιό σας, τό οποίον ανυστάκτως αγραυλών οδηγείτε εις νομάς σωτηρίους. Αμήν.

  • Προβολές: 1571

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance