Αγιασμοί στά Σχολεία

Σέ συνεργασία μέ τίς διευθύνσεις τών Σχολείων, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τόν αγιασμό στά Σχολεία τής Μέσης Εκπαίδευσης τής πόλεώς μας, παρόντων τού Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ, τών Αντιδημάρχων καί, βεβαίως, τών Διευθυντών καί Εκπαιδευτικών τών Σχολείων. Σέ κάθε περίπτωση ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε ευχές καί έναν ξεχωριστό συνοπτικό καί περιεκτικό λόγο πρός τούς μαθητές, αλλά καί πρός τούς εκπαιδευτικούς, μέ τούς οποίους είχε τήν ευκαιρία νά συζητήση μετά τόν αγιασμό στά γραφεία τού κάθε Σχολείου.

Αγιασμοί στά ΣχολείαΣτό 1ο Λύκειο καί τό 1ο Γυμνάσιο ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε καλή συνεργασία τών παραγόντων ώστε νά μήν χαθή καμμία διδακτική ώρα καί, θέλοντας νά δώση ελπίδα, αισιοδοξία καί έμπνευση στά παιδιά καί τούς καθηγητές, αναφέρθηκε στόν λόγο τού Ν. Καζαντζάκη γιά τόν Φώτη Κόντογλου ότι «τού δόθηκε μιά σταλιά ύλη καί τήν έκανε πνεύμα, τού δόθηκε μιά στιγμή χρόνου καί τήν έκανε αθανασία», γι' αυτό καί η ζωή του σού δίνει τήν βεβαιότητα ότι δέν θά πεθάνη, όπως οι άλλοι άνθρωποι πού δέν έχουν υψηλό σκοπό στήν ζωή τους.

Στό Επαγγελματικό Λύκειο μίλησε στούς μαθητές γιά τίς αναμνήσεις τού Βίκτωρ Φράνκλ από τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, ο οποίος κατάφερε νά στηρίζη καί νά θεραπεύη τούς ανθρώπους πού αντιμετώπιζαν καθημερινώς τόν θάνατο δίνοντάς τους νόημα ζωής. Τούς ευχήθηκε δέ νά αναζητούν καί νά έχουν νόημα στήν ζωή τους, νά παραμένουν αισιόδοξοι καί δημιουργικοί ακόμη καί όταν όλα γύρω μας, καί οι αξίες καί αυτή η λεγόμενη αγάπη, καταρρέουν.

Στό 2ο Λύκειο καί τό 2ο Γυμνάσιο ο Σεβασμιώτατος, λαμβάνοντας αφορμή από τό γεγονός ότι τό κτήριο τών δύο αυτών σχολείων βρέθηκε ακατάλληλο μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας του, υπογράμμισε τήν ανάγκη γιά τήν επικράτηση τής εντιμότητος στήν κοινωνία καί τήν πολιτεία καί στηλίτευσε τήν έλλειψή της, τήν αδιαφάνεια καί τήν τάση γιά εύκολο πλουτισμό, πού «βοήθησαν» εν πολλοίς νά οδηγηθή η Πατρίδα μας στήν δύσκολη αυτή κατάσταση. Αναφέρθηκε δέ σέ λόγους τού Διονύση Σαββόπουλο πού παρακίνησε τούς Έλληνες νά αντιμετωπίσουν τά προβλήματα «αγκαλιασμένοι».

Τέλος, στό 3ο Γυμνάσιο μίλησε γιά τήν διπλή έννοια τής ελευθερίας, ως ελευθερία από καί ελευθερία πρός, δηλαδή ελευθερία από τά πάθη καί τήν ύλη καί ελευθερία γιά προσφορά, αγάπη καί αναζήτηση τού Θεού. Ευχήθηκε δέ νά υπάρξη καί φέτος η καλή συνεργασία πού υπήρχε κάθε χρόνο μεταξύ τών Σχολείων καί τής Τοπικής Εκκλησίας μας.

  • Προβολές: 1389

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance