Γεγονός καὶ Σχόλιο: Υστεροφημία

Η λέξη υστεροφημία δηλώνει τήν καλή φήμη πού αφήνει κανείς μετά τόν θάνατό του, όταν φεύγη από τόν κόσμο αυτόν. Καί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πού ενδιαφέρονται γι’ αυτό. Θέλουν όταν πεθάνουν, όταν φύγη η ψυχή από τό σώμα, τότε νά αφήσουν κάποια καλή φήμη πίσω τους γιά νά τούς θυμούνται οι άνθρωποι καί νά τούς γράψη η ιστορία.

Τό νά αφήνουν οι άνθρωποι καλή φήμη πίσω τους είναι καλό, αλλά δέν είναι δυνατόν νά ενδιαφέρεται κανείς μόνον γιά τήν υστεροφημία του στήν γή ανεξάρτητα από τίς αναγκαίες προϋποθέσεις.

Τί νόημα, γιά παράδειγμα, έχει η υστεροφημία όταν κανείς δέν πιστεύη στήν ζωή μετά θάνατον; Τί αξία έχει η υστεροφημία όταν κανείς αγχώνεται υπερβολικά γι’ αυτό τό γεγονός, καταναλώνεται σέ κοινωνικά, εξωτερικά έργα καί αφήνει αμεταμόρφωτο τόν εσωτερικό του κόσμο; Τί σημασία έχει η υστεροφημία, όταν κανείς μετά θάνατον δέν επαινεθή από τόν Θεό καί ζή τήν κατάσταση τής κολάσεως, δηλαδή όταν κολασθή;

Έγραψε ένας σύγχρονος πνευματικός πατέρας ότι δέν έχει καμμιά αξία όταν οι άλλοι δοξάζουν κάποιον άνθρωπο στόν οποίον όμως ο Θεός αρνείται νά κατοικήση μέσα του. Όπως καί ότι δέν δημιουργείται πρόβλημα σέ κάποιον όταν όλοι οι άνθρωποι είναι εναντίον του, αλλά ο Θεός είναι ευαρεστημένος μαζί του καί ενοικεί μέσα του. Αυτό μάς έδειξε ο Χριστός, η Παναγία καί οι Άγιοι. Υπάρχει μιά αδοξία γιά χάρη τού Θεού, πού είναι πάνω από τήν δόξα τών ανθρώπων, καί υπάρχει μιά δόξα πού προέρχεται από τούς ανθρώπους, πού είναι ατιμία γιά τόν Θεό.

Οι Κληρικοί καί οι πνευματικοί άνθρωποι δέν πρέπει νά καταλαμβάνωνται από τόν πυρετό τής κατά κόσμον υστεροφημίας σέ βάρος τής τηρήσεως τού νόμου τού Θεού. Πρέπει νά συμμετέχουν στήν εκούσια κένωση τού Χριστού γιά νά συμμετάσχουν στήν δόξα Του, νά σταυρώνωνται μέ τόν Χριστό γιά νά ανασταίνωνται μαζί Του.

Προσωπικά, δέν μέ ενδιαφέρει η υστεροφημία τών ανθρώπων, αλλά η κρίση τού Θεού. Προσπαθώ, όσο είναι δυνατόν, νά τηρώ τό θέλημα τού Θεού, νά διαφυλάττω τίς εντολές Του, τά δικαιώματά Του στήν ζωή μου, ανεξάρτητα άν δέν αφήσω πίσω μου υστεροφημία. Δέν μέ ενδιαφέρει η υστεροφημία, όταν αυτό συνδέεται μέ τόν πειρασμό τής σκοτεινής συναλλαγής, τών άνομων συμφερόντων, τής διαφθοράς καί τών ποικιλωνύμων παθών. Οι Γέροντές μου μέ έμαθαν νά ζώ στήν Εκκλησία χωρίς υστεροβουλία καί ποικίλες σκοπιμότητες. Καί δέν μέ ενδιαφέρει άν άλλοι έχουν μάθει από τούς δικούς τους Γέροντες νά ζούν διαφορετικά, νά κάνουν, δηλαδή, αβαρίες, υποχωρήσεις μέ σκοπό νά αφήσουν πίσω τους υστεροφημία, πού είναι αμφίβολο κι άν συμβή αυτό.

Στίς σχέσεις μας μέ τόν Θεό καί τούς ανθρώπους πρέπει νά υπάρχη καθαρότητα, τιμιότητα, ειλικρίνεια καί όχι υποκρισία καί συμβιβασμοί. Δέν μπορούμε νά παίζουμε μέ τήν αιωνιότητα χάρη μιάς κοσμικής υστεροφημίας. Η ζωή μας μέσα στήν Εκκλησία πρέπει νά διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο ήθος πού διαφέρει από τήν νοοτροπία τού κόσμου.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1743

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance