Στούς μαθητές τών Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Συνέντευξη τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

1. Ερώτηση: Ποιά είναι η γνώμη σας γιά τήν σημερινή κατάσταση στήν Ελλάδα;
Απάντηση: Η κατάσταση στήν Ελλάδα αυτόν τόν καιρό είναι δύσκολη σέ σχέση μέ τά τελευταία χρόνια τής αλόγιστης ευημερίας. Όμως, πάντοτε πρέπει νά σκεπτόμαστε μέ τρόπο θετικό καί νά βλέπουμε σέ ποιά κατάσταση βρίσκονται άλλες Χώρες, στίς οποίες υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Σέ μερικές υπάρχουν πολύ καλές οικονομικές συνθήκες, αλλά παρατηρείται έλλειψη νοήματος γιά τήν ζωή, καί σέ άλλες επικρατούν πείνα, πόλεμοι, φτώχεια. Σκέπτομαι τά παιδιά τής ηλικίας σας άλλων Χωρών πού εξαναγκάζονται νά ζούν σέ τραγικές συνθήκες, νά πολεμούν, νά τραυματίζωνται καί νά πεθαίνουν, νά είναι γυμνά, πεινασμένα καί τόσα άλλα.  Τελικά, δέν πρέπει νά μάς καταλαμβάνη απόγνωση καί απελπισία, αλλά νά βλέπουμε καί τά θετικά σημεία στήν ζωή μας καί νά αισιοδοξούμε γιά τό μέλλον. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από τό ποίημα τού Οδυσσέα Ελύτη μέ τίτλο: «Τό τρελοβάπορο», πού έχει στό κατάρτι του ως «βιγλάτορα», «παντοτινό τόν ήλιο τόν Ηλιάτορα!».

«Έλα, Χριστέ καί Κύριε, λέω καί απορώ
τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο
Χρόνους μάς ταξιδεύει δέ βουλιάξαμε
χίλιους καπεταναίους τούς αλλάξαμε
Κατακλυσμούς ποτέ δέ λογαριάσαμε
μπήκαμε μές στά όλα καί περάσαμε
Κι’ έχουμε στό κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό τόν ήλιο τόν Ηλιάτορα!».

 

2. Ερώτηση: Τί μάς προτείνετε γιά ένα καλύτερο μέλλον;
Απάντηση: Τό πιό πρόχειρο πού μπορώ νά πώ είναι νά αποκτήσετε ολοκληρωμένη παιδεία, πού είναι απαραίτητη γιά τήν αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σοφός Ηράκλειτος είπε: «Γιά τούς μορφωμένους ανθρώπους η παιδεία είναι ένας ήλιος». Καί ο Δημόκριτος είπε: «Η παιδεία γιά μέν τούς ευτυχούντας είναι κόσμημα γιά δέ τούς ατυχούντας είναι καταφύγιο». Όταν κάνω λόγο γιά παιδεία εννοώ μιά ολοκληρωμένη γνώση, μιά καλλιέργεια διανοητική, συναισθηματική, ψυχική καί πνευματική. Ο ευπαίδευτος είναι ένας ώριμος άνθρωπος πού γνωρίζει νά κάνη αξιολόγηση τών πραγμάτων καί νά τά αντιμετωπίζη κατάλληλα. Μέσα σέ αυτήν τήν προοπτική θέτω καί τήν απόκτηση ολοκληρωμένων προτύπων στήν ζωή σας. Όποιος έχει σωστά πρότυπα μπορεί νά ξεπεράση όλα τά προβλήματα. Έχετε όλες τίς δυνατότητες νά δημιουργήσετε εσείς ένα καλύτερο μέλλον.

3. Ερώτηση: Τί πιστεύετε γιά τίς Εκκλησίες, οι οποίες επιβάλλουν τόν Χριστιανισμό μέ ακρότητες;
Απάντηση: Ό,τι εκφράζεται καί διδάσκεται μέ ακρότητα είναι ανώριμο, φανατισμένο καί προβληματικό. Αυτό δημιουργεί ιδεολογίες, αφού οι ακρότητες συνδέονται μέ ιδεοληψίες καί τελικά καταλήγουν σέ καταστροφές. Πάντοτε στήν ζωή μας πρέπει νά αποφεύγουμε τά άκρα, δηλαδή τόν φανατισμό καί τήν αδιαφορία.  Συνηθίζω νά λέω ότι, σύμφωνα μέ τόν Πλάτωνα, η ψυχή τού ανθρώπου αποτελείται από τρία μέρη, ήτοι τό λογιστικό, τό επιθυμητικό καί τό θυμικό. Καί αυτά τά τρία μέρη πρέπει νά είναι συντονισμένα καί εναρμονισμένα μεταξύ τους. Η λογική χωρίς επιθυμία καί θυμό είναι ένας σκέτος υπολογιστής. Η επιθυμία χωρίς λογική καί θυμό είναι ακράτητη, επικίνδυνη. Καί ο θυμός χωρίς λογική καί συναίσθημα δημιουργεί εμπαθείς καταστάσεις καί κοινωνικές αναστατώσεις.  Ως πρός τόν Χριστιανισμό πρέπει νά ξέρουμε ότι ό,τι λάθη γίνονται οφείλονται στούς εμπαθείς ανθρώπους καί όχι σέ αυτό πού δίδαξε καί μάς παρέδωσε ο Χριστός. Όπως δέν ευθύνεται τό πολίτευμα τής Δημοκρατίας γιά τήν διαφθορά, αλλά ευθύνονται αυτοί πού ασκούν τήν εξουσία ή οι ίδιοι οι πολίτες, τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν Εκκλησία.

4. Ερώτηση: Πώς καταφέρατε νά πιστέψετε καί νά εμπιστευτήτε ένα πρόσωπο, τόν Χριστό, χωρίς νά τόν έχετε αντικρύσει ποτέ;
Απάντηση: Γιά όλα τά ιστορικά γεγονότα στηριζόμαστε στήν μαρτυρία τών αυτοπτών μαρτύρων. Τά γνωρίζουμε καί τά πιστεύουμε χωρίς νά ήμασταν παρόντες, επειδή τά βεβαίωσαν άλλοι. Πιστεύουμε ότι πήγαν οι άνθρωποι στήν σελήνη άν καί δέν πήγαμε εμείς προσωπικά. Έτσι προάγεται η επιστήμη. Τό ίδιο συμβαίνει καί γιά τόν Χριστό.  Ο Χριστός είναι Θεός, αλλά καί άνθρωπος, ένα ιστορικό πρόσωπο πού έζησε σέ ορισμένο τόπο καί χρόνο, δίδαξε στούς ανθρώπους, έδειξε αγάπη καί καλωσύνη, κτύπησε τήν υποκρισία τών ανθρώπων, ευεργέτησε αυτούς πού είχαν ανάγκη, σταυρώθηκε καί αναστήθηκε. Τόν είδαν πολλοί άνθρωποι, οι ευαγγελιστές τόν είδαν αναστημένο καί παρουσίασαν τήν ζωή Του. Επομένως, υπήρξαν πολλοί μάρτυρες τής διδασκαλίας Του, τών θαυμάτων Του, τών παθών Του καί τής Αναστάσεώς Του. Στήν συνέχεια, αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν τήν μαρτυρία καί μαρτύρησαν γι’ Αυτόν, δηλαδή υπέγραψαν τήν μαρτυρία τους αυτή μέ τό αίμα τους, γιατί ήταν βέβαιοι γι’ αυτό.  Εγώ πιστεύω στόν Χριστό όχι μόνον γιατί εμπιστεύομαι αυτούς πού τόν γνώρισαν όσο ζούσε, αλλά καί γιατί γνώρισα στήν ζωή μου καί ανθρώπους πού μέ τήν δύναμη τού Χριστού ξεπέρασαν όλα τά προβλήματά τους, τά πάθη τους, απέκτησαν μιά γεύση τής παρουσίας Του.  Όλοι, κατά διαφόρους βαθμούς, έχουμε μιά εμπειρία τής θείας ζωής τού Χριστού καί αυτό δημιουργεί ειρήνη, αγάπη. Βέβαια, τήν ζωή τού Χριστού μπορούμε νά τήν ζήσουμε μέσα στήν Εκκλησία.

5. Ερώτηση: Ποιό είναι κατά τήν γνώμη σας, τό πραγματικό νόημα τών Χριστουγέννων;
Απάντηση: Πολλά είναι τά νοήματα τής εορτής τών Χριστουγέννων, πάντως όχι τά υλικά καί τά αισθητά. Μερικά εντοπίζονται στήν ταπείνωση τού Χριστού, τήν σκληροκαρδία τών ανθρώπων, τήν απλότητα τών ποιμένων, τήν αναζήτηση τών σοφών μάγων, τήν προσφορά τής Παναγίας καί τού Ιωσήφ, τήν αλαζονεία τού Ηρώδου, τόν ύμνο τών αγγέλων. Κάθε ένα από αυτά έχει πολλά νά μάς διδάξη.  Εκείνο πού θέλω νά τονίσω εδώ είναι ότι καί σήμερα υπάρχουν πολλά παιδιά πού ζούν τίς ίδιες τραγικές καταστάσεις μέ αυτές πού έζησε ο Χριστός. Γεννιούνται σέ σταύλους, σέ φτωχικά σπίτια, αντιμετωπίζουν τήν κακία τών ανθρώπων, συμμετέχουν σέ πολέμους, σκοτώνονται, πεινούν καί υποφέρουν, εξαναγκάζονται νά γίνωνται πρόσφυγες καί πολλά άλλα.  Τά Χριστούγεννα είναι εορτή χαράς, αγάπης, ειρήνης, είναι εορτή προσφοράς καί προσευχής γιά όλα τά παιδιά τού κόσμου πού υποφέρουν. Εύχομαι, έτσι νά ζήτε τά Χριστούγεννα σέ όλη σας τήν ζωή. Νά είστε πάντα παιδιά στήν καρδιά σας καί νά αγαπάτε κάθε πονεμένο άνθρωπο.–

  • Προβολές: 1708

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance