Ανακοίνωση τής Ιεράς Μητροπόλεως γιά τήν δίκη στό Επισκοπικό Δικαστήριο

Μέ αφορμή ανεύθυνα σχόλια, πού αναρτήθηκαν σέ «εκκλησιαστικού» ενδιαφέροντος ιστοσελίδες, αναφορικά μέ τήν εκδίκαση τής υποθέσεως τού Ιερομονάχου Ιγνατίου Σταυροπούλου υπό τού Επισκοπικού Δικαστηρίου, η Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνει τά ακόλουθα:

  1. Ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος στόν οποίο επεβλήθη από τήν Ιερά Σύνοδο τό 2007 τό επιτίμιο τής ακοινωνησίας, εσχάτως άρχισε νά «λειτουργή» στήν Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, παρά τήν περί τού αντιθέτου απόφαση τής Ιεράς Συνόδου, η οποία σημειωτέον κρίθηκε νόμιμη μέ τήν υπ' αριθ. 686/2011 απόφαση τού Συμβουλίου τής Επικρατείας, επιδεικνύοντας έτσι, γιά ακόμα μία φορά ανυπακοή στήν Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή αλλά καί στίς αποφάσεις τού Ανωτάτου Δικαστηρίου τής χώρας.
  2. Κατόπιν τούτου η Ιερά Μητρόπολη, όπως ήταν υποχρεωμένη, εκκίνησε τήν διαδικασία τών ανακρίσεων βάσει τού Ν. 5383/1932 «Περί τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων καί τής πρό Αυτών διαδικασίας» καί, μετά τήν νομότυπη περάτωση αυτών, όρισε ημέρα συνεδρίασης τού αρμοδίου Επισκοπικού Δικαστηρίου τήν Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου ώρα 16.00.
  3. Ο κατηγορούμενος Ιερομόναχος Ιγν. Σταυρόπουλος προσήλθε μέν ενώπιον τού Δικαστηρίου, μετά τού πληρεξουσίου Δικηγόρου του, μέ πρόθεση, όπως κατεδείχθη εκ τών υστέρων, όχι νά σεβασθή τήν διαδικασία καί νά αντικρούση τήν κατ' αυτού κατηγορία αλλά τήν δημιουργία εντυπώσεων καί μόνο. Συγκεκριμένα, αφού προέβαλε προφανώς μή νόμιμες καί αβάσιμες ενστάσεις καί αιτήματα, απεχώρησε, υπεκφεύγοντας τήν βάσανο τής ζώσης διαδικασίας καί τήν αντίκρουση τής κατηγορίας.
  4. Κατά τήν διάρκεια τής συνεδρίασης τού Δικαστηρίου συγκεντρώθηκαν ολιγάριθμοι «οπαδοί» του, προερχόμενοι εν πολλοίς από άλλες πόλεις, από αυτούς πού ο ίδιος τίς προηγούμενες ημέρες παρακινούσε νά προσέλθουν πρός συμπαράστασή του, καί φώναζαν διάφορα συνθήματα έξω από τά Γραφεία τής Ιεράς Μητροπόλεως, επιχείρησαν δέ νά εισέλθουν καί στόν χώρο συνεδρίασης τού Δικαστηρίου, παρά τόν νόμον, πού στίς συνεδριάσεις τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων επιτρέπει τήν παρουσία μόνο κληρικών καί μοναχών, οπότε, όπως είναι φυσικό απετράπησαν κατ' αρχήν από τούς πατέρες Καλλίνικο καί Θεμιστοκλή καί στήν συνέχεια από τά εντόπια αστυνομικά όργανα, πού προσήλθαν νά επιβάλουν τήν τάξη καί νά εξασφαλίσουν τήν απρόσκοπτη συνεδρίαση τού Δικαστηρίου, όπως άλλωστε συμβαίνει καί στά κοσμικά Δικαστήρια.
  5. Ουδέποτε έλαβαν χώρα τά αναφερόμενα στά δημοσιεύματα, πού κυκλοφόρησαν, ότι δηλ. τό πλήθος «άρπαξε από τά γένια» τόν π. Θεμιστοκλή, πετώντας τον στό έδαφος, ότι ο π. Καλλίνικος ετράπη σέ φυγή καί ότι ζητήθηκαν ενισχύσεις από τήν Αστυνομία τού Μεσολογγίου γιά νά προστατέψουν τόν Μητροπολίτη καί τούς κληρικούς τής Ι. Μητροπόλεως.
  6. Τό Επισκοπικό Δικαστήριο, εφαρμόζοντας τόν νόμο, καί μετά τήν αποχώρηση τού κατηγορουμένου, συνέχισε τήν συνεδρίασή του καί απεφάνθη ότι ο Ιερομόναχος είναι ένοχος τής κατηγορίας ότι «λειτούργησε» κατά συρροήν ενώ είναι ακοινώνητος, ενόψει δε τού ότι γιά τήν κατηγορία αυτή προβλέπεται η ποινή τής καθαίρεσης, τήν οποία καί δέν έχει τήν αρμοδιότητα νά επιβάλλη, εθεώρησε εαυτό αναρμόδιο καί παρέπεμψε τήν υπόθεση νά δικασθή πρωτοδίκως στό αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο.
  7. Γιά μία ακόμα φορά ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος κατέδειξε τήν ανυπακοή καί καταφρόνησή του στούς θεσμούς τής Εκκλησίας καί τού Κράτους (η συγκρότηση, δικαιοδοσία καί αρμοδιότητα τών Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων προβλέπεται από πολιτειακό νόμο, ήτοι τόν Ν. 5383/1983) καί προφανώς αδυνατώντας νά αποκρούση τήν κατηγορία, τήν οποία εν πολλοίς συνομολόγησε μέ τό απολογητικό του υπόμνημα, αρκέστηκε στήν δημιουργία εντυπώσεων, μέ τήν συνδρομή τών «φίλων καί οπαδών», πού έχει δημιουργήσει μέ τήν καθημερινή ενασχόλησή του μέ ανακοινώσεις, σχόλια καί ανταλλαγή απόψεων σέ ιστοσελίδες, Blogs καί στό facebook, πού ο ίδιος διατηρεί, καταδεικνύοντας έτσι τό εκκοσμικευμένο καί νόθο μοναχικό καί εκκλησιολογικό του φρόνημα.
  8. Είναι λυπηρό τό γεγονός Ιερομόναχοι νά απειθαρχούν στούς ιερούς Κανόνες καί τήν Ιερά Σύνοδο αλλά καί στούς θεσμούς καί νόμους τής πολιτείας, νά προκαλούν τόν λαό σέ εχθροπάθεια εναντίον τών κανονικών Επισκόπων, νά δημιουργούν οπαδούς καί νά παρουσιάζωνται ως «ήρωες». Η Εκκλησία δέν μπορεί νά ανεχθή τέτοιες αντικανονικές καί φατριαστικές ενέργειες, καταδικάζει τήν απόπειρα υπονόμευσης τών θεσμών της μέ απειλές βίας καί τήν συνδρομή φανατισμένων «οπαδών» καί θά συνεχίση απρόσκοπτα τήν ορθόδοξη διδασκαλία της καί τήν διακονία της στούς ανθρώπους.


Εκ τής Ιεράς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 1465

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance