«Ίσχυε, Πολύκαρπε, καί ανδρίζου»

τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου

Κήρυγμα στήν πανήγυρη τού αγίου Πολυκάρπου, στήν Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμπελακιωτίσσης - Άγιος Πολύκαρπος, 23 Φεβρουαρίου 2013 (απόσπασμα).


Πολλές φορές μίλησα στήν Ιερά Μονή αυτή, πού διαθέτει τό ιερό λείψανο τού αγίου Πολυκάρπου, γιά τόν άγιο Πολύκαρπο, τόν Αποστολικό αυτόν Πατέρα, τήν ζωή του, τήν διδασκαλία του καί τό μαρτύριό του. Σήμερα θά αναφερθώ σέ ένα γεγονός πού δείχνει ότι ο Θεός τόν ενίσχυσε στήν πορεία τού μαρτυρίου του.

Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιώτισσας, 23 Φεβρουαρίου 2013Τήν ώρα πού ο άγιος Πολύκαρπος εισήλθε μέσα τό στάδιο, στό οποίο θά έδινε τήν μαρτυρία τής πίστεώς του μπροστά στόν ανθύπατο, ακούσθηκε φωνή από τόν ουρανό: «Ίσχυε, Πολύκαρπε, καί ανδρίζου». Καί όπως σημειώνεται στό μαρτυρολόγιο, «καί τόν μέν ειπόντα ουδείς είδεν, τήν δέ φωνήν τών ημετέρων οι παρόντες ήκουσαν», δηλαδή, κανένας δέν είδε αυτόν πού εξεφώνησε αυτόν τόν λόγο, αλλά μόνον οι Χριστιανοί άκουσαν αυτήν τήν φωνή. Πρόκειται σαφώς γιά τήν φωνή τού Θεού πού ενίσχυσε τόν άγιο Πολύκαρπο στήν οδό τού μαρτυρίου του, καί ήταν μιά θεοπτία, αφού κατά τήν διδασκαλία τών Πατέρων, στήν εμπειρία τής θεώσεως όλες οι αισθήσεις γίνονται μία, οπότε καί η ακοή είναι όραση καί η όραση είναι ακοή.

Έτσι, στό στάδιο, ενώ όλοι οι ειδωλολάτρες έκακαν θόρυβο, μόλις εμφανίσθηκε ο άγιος Πολύκαρπος, προφανώς κραύγαζαν εναντίον του, όμως οι παρόντες Χριστιανοί άκουσαν τήν θεία φωνή καί ο άγιος Πολύκαρπος ενδύθηκε μέ τήν Χάρη τού Θεού, ενδυναμώθηκε από αυτήν καί προχώρησε μέ ανδρεία στό μαρτύριο.

Τέτοιες σκηνές έχουν επαναληφθή διά μέσου τών αιώνων, όταν οι Χριστιανοί προτιμούσαν νά πεθαίνουν μέ φρικτά βασανιστήρια, παρά νά αρνηθούν τόν Χριστό. Καί σήμερα σέ διάφορα μέρη τού κόσμου επαναλαμβάνονται τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς, όμως, πολλοί από μάς ζούμε στήν Εκκλησία χωρίς αίσθηση μαρτυρίου, χωρίς αγωνία, χωρίς νά εκφράζουμε τήν πίστη μας στόν Χριστό μέ θυσία καί προσφορά. Πολλοί σύγχρονοι Χριστιανοί, διάδοχοι τέτοιων μαρτύρων, επιδιώκουν τήν ευδαιμονία, τήν καλοπέραση, τήν κενοδοξία, γενικά τήν ασταύρωτη ζωή.

Ναυπάκτου Ἱερόθεος, πανύγηρις Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἱερὰ Μονὴ Ἀμπελακιώτισσας, 23 Φεβρουαρίου 2013Λαμβάνοντας αφορμή από τό στάδιο, στό οποίο εισήλθε ο άγιος Πολύκαρπος, μπορούμε νά δούμε καί τό Μοναστήρι αυτό ως ένα άλλο πνευματικό στάδιο, αφού η μαρτυρική ζωή συνεχίζεται σήμερα στά Ορθόδοξα Μοναστήρια, όπως σέ αυτό πού ήλθαμε σήμερα γιά νά εορτάσουμε τήν μνήμη τού αγίου Πολυκάρπου. Στό Μοναστήρι αυτό πού είναι ο θησαυρός τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας, είναι εναποτεθημένα καί δύο σημαντικά θησαυρίσματα, ήτοι η ιερά εικόνα τής Παναγίας τής Αμπελακιώτισσας καί τό ιερό λείψανο τής χειρός τού αγίου Πολυκάρπου. Αυτά τά δύο ευλογημένα αποθησαυρίσματα ελκύουν διά μέσου τών αιώνων ανθρώπους γιά νά μονάσουν καί νά ασκηθούν στήν πνευματική τους ζωή. Τό Μοναστήρι αυτό είναι ένα στάδιο στό οποίο εισέρχεται κάθε μοναχός, ωσάν τόν Άγιο Πολύκαρπο, γιά νά ομολογήση τήν πίστη του στόν Χριστό καί νά ζήση μέσα στήν δύναμη τής πίστεως. Εισερχόμενος στό στάδιο αυτό ακούει τήν φωνή τού Θεού: «ίσχυε, μοναχέ, καί ανδρίζου». Εδώ στό στάδιο αυτό δέν είναι απλώς άνθρωποι, αλλά άγγελοι καί άγιοι πού παροτρύνουν τόν μοναχό στόν αγώνα του καί, φυσικά, ο μοναχός δέχεται τίς παρακλήσεις από τόν Θεό. Κάθε μοναχός αγωνίζεται εναντίον τών παθών του μέ τήν βοήθεια τού Θεού.

Αυτή είναι η ζωή τής Ορθόδοξης Μονής καί ο σκοπός τού ορθοδόξου μοναχού. Μένει στό Μοναστήρι γιά νά ασκηθή στήν προσευχή, νά θεραπεύη τά πάθη του, νά πορεύεται στόν δρόμο τής θεώσεως, νά αποκτήση τήν υπακοή, τήν καθαρότητα ψυχής καί σώματος, τήν ένωσή του μέ τόν Θεό. Τό Μοναστήρι δέν είναι τόπος ψυχαγωγίας, καταλαλιάς-κουτσομπολιού, ανυπακοής στόν Επίσκοπο καί τήν Εκκλησία. Οι Μοναχοί ασκούνται στήν υπακοή καί όχι στήν ανυπακοή.

Η διδασκαλία τών αγίων Πατέρων καί οι αποφάσεις τών Οικουμενικών Συνόδων έχουν καθορίσει τίς Ιερές Μονές ως στάδια πνευματικό, ως παλαίστρες πνευματικές, όπου οι μοναχοί αγωνίζονται νά ζήσουν τήν ζωή τού Χριστού μέ υπακοή, παρθενία καί ακτημοσύνη. Μέσα σέ αυτό τό πλαίσιο ο μοναχός αισθάνεται άφραστη χαρά, απολαμβάνει τήν σταυροαναστάσιμη ζωή. Αυτός ο μοναχισμός μέ ενθουσιάζει, αυτός αναπαύει τήν ψυχή μου, αυτός μέ χαροποιεί!

Καί εμείς ήλθαμε σήμερα σέ αυτό τό πνευματικό στάδιο καί καθένας μας άκουσε αυτήν τήν φωνή, εσωτερικά στήν καρδιά του: «ίσχυε καί ανδρίζου», στόν αγώνα του καί στήν ζωή του. Αυτό τό λέγω καί στόν εορτάζοντα σήμερα Ηγούμενο τής Ιεράς Μονής: «Ίσχυε, π. Πολύκαρπε, καί ανδρίζου». Αυτό τό λέγω σέ καθένα σας: «Ίσχυε καί ανδρίζου». Μή αποκάμνετε από τίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις, μήν απογοητεύεσθε από τίς συκοφαντίες καί τίς διαβολές πού δέχεσθε. Ο Θεός διά πρεσβειών τού αγίου Πολυκάρπου νά είναι πάντα μαζί μας.–

  • Προβολές: 1737

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance