Προσφορά αλληλεγγύης σέ οικογένειες τής Μητροπόλεώς μας από τήν Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Από τόν Νοέμβριο τού προηγουμένου έτους υλοποιείται γιά τήν Μητρόπολή μας μιά πολύ σημαντική απόφαση τής Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, γιά τήν ενίσχυση οικογενειών πού μαστίζει η κρίση. Είναι μιά δράση η οποία μετά από ενέργειες τής Μητροπόλεώς μας καί σέ συνεργασία μέ τό δίκτυο αλληλεγγύης πού έχουν οργανώσει οι Σύνδεσμοι Αγάπης τών Ενοριών τής Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο, ανακουφίζει σημαντικά πολλές εμπερίστατες οικογένειες καί τής περιφέρειάς μας.

Είναι μιά βοήθεια πού έχει ως ειδικό σκοπό τήν προστασία τών παιδιών από τίς συνέπειες τής κρίσης.

Γιά τήν παροχή αυτής τής εξειδικευμένης βοήθειας τά κριτήρια είναι δύο: Χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (μικρότερο ή ίσο τών 8000 €) καί η ύπαρξη ανηλίκων παιδιών, τουλάχιστον ενός, στήν οικογένεια. Η δράση αυτή δηλαδή αποβλέπει στήν στήριξη τών οικογενειών, ώστε τά ανήλικα παιδιά τους νά μή στερούνται τίς απαραίτητες τροφές καί τά υλικά γιά τήν στοιχειώδη υγιεινή διαβίωσή τους.

Προσφορά αλληλεγγύης σέ οικογένειες τής Μητροπόλεώς μας από τήν Ένωση Ελλήνων ΕφοπλιστώνΤά δέματα είναι πλούσια, μέ όλες τίς βασικές τροφές καί τά απαραίτητα είδη υγιεινής, καί διανέμονται σέ μηνιαία βάση. Κάθε δέμα αποτελείται από δύο πλήρη σέ περιεχόμενο χαρτοκιβώτια. Σέ κάθε οικογένεια αντιστοιχεί μηνιαίως ένα δέμα (δύο χαρτοκιβώτια), τά οποία διπλασιάζονται γιά τίς οικογένειες πού έχουν από τέσσερα καί πλέον ανήλικα παιδιά.

Στούς τέσσερεις μήνες (Νοέμβριο έως καί τόν Φεβρουάριο) πού υλοποιείται τό πρόγραμμα αυτό διανεμήθηκαν συνολικά στήν περιοχή τής Ναυπάκτου 448 μεγάλα χαρτοκιβώτια.

Όταν ο Πρόεδρος τής Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θεόδωρος Βενιάμης ανακοίνωσε μέ επιστολή του στόν Σεβασμιώτατο τήν απόφαση γιά τήν δραστηριότητα αυτή ο Σεβασμιώτατος στήν ευχαριστήρια απάντησή του μεταξύ άλλων τού έγραψε:

«Έλαβα τήν από 19.10.2012 ευγενική σας επιστολή, μέ τήν οποία μέ ενημερώνετε γιά τήν έγκριση από τήν Γενική Συνέλευση τής Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών τής πρότασης τού Διοικητικού Συμβουλίου της γιά κινητοποίηση τής ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας, προκειμένου νά σταθή αρωγός στό τμήμα τής κοινωνίας μας πού ζή έντονα τίς συνέπειες τής βαθιάς οικονομικής κρίσης, η οποία μαστίζει τήν πατρίδα μας.  Γιά τήν απόφασή σας αυτή μαζί μέ τά συγχαρητήριά μου σάς εκφράζω καί τίς ευχαριστίες μου, γιατί συμπεριλάβατε στήν μέριμνά σας καί οικογένειες τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, πού χρειάζονται ποικίλη στήριξη.

Ήδη, μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες πού είχαμε μέ συνεργάτες σας, σάς αποστείλαμε καταστάσεις μέ λεπτομερή στοιχεία οικογενειών τής περιφέρειας Ναυπάκτου, πού έχουν ιδιαίτερη ανάγκη στήριξης, ακόμη καί γιά τήν εξασφάλιση τής στοιχειώδους καθημερινής τους τροφής. Τίς καταστάσεις αυτές κατάρτισαν οι Σύνδεσμοι Αγάπης τών τριών κεντρικών Ενοριών τής Ναυπάκτου, πού ασκούν ένα σημαντικό κοινωνικό καί φιλανθρωπικό έργο».

Η προσφορά τής Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών συνεχίζεται μέσα στό πνεύμα τής αλληλεγγύης, πού παραδοσιακά εμπνέει, μέ ιστορικές εθνικές προσφορές, τήν Εφοπλιστική οικογένεια.

Από τό Γραφείο Τύπου τής Ιεράς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 1696

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance