• Αρχική
  • Τεῦχος 200 - Μάρτιος 2013
  • Γιά τήν παραμονή τού Τμήματος ΤΕΙ στήν Ναύπακτο - Η συμβολή τής Τοπικής Εκκλησίας σέ ένα μεγάλο θέμα τής Επαρχίας μας

Γιά τήν παραμονή τού Τμήματος ΤΕΙ στήν Ναύπακτο - Η συμβολή τής Τοπικής Εκκλησίας σέ ένα μεγάλο θέμα τής Επαρχίας μας

Κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών τών Τοπικών Αρχών καί φορέων η Ναύπακτος κράτησε τό Παράρτημα ΤΕΙ καί μάλιστα αναβαθμισμένο.

Τήν όλη προσπάθεια συντόνιζε ειδική Επιτροπή πού συγκροτήθηκε μέ απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου, στήν οποία Πρόεδρος ήταν τιμητικά ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, ενώ τήν ευθύνη γιά τόν γενικό σχεδιασμό τών κινήσεων τήν είχε ο Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Γιάννης Μπουλές.

Κατά δημόσια ομολογία η συνεργασία όλων τών παραγόντων ήταν άψογη καί η συμβολή τού Μητροπολίτου ήταν σημαντική. Αυτό μάς χαροποιεί ιδιαίτερα καί ως Ναυπακτίους καί ως μέλη τής Τοπικής Εκκλησίας.

Στό παρόν τεύχος δημοσιεύουμε τό Δελτίο Τύπου τής Επιτροπής (σελ. 16), τίς πρώτες δηλώσεις τού Σεβασμιωτάτου μετά τήν χαρμόσυνη ανακοίνωση καί τίς δύο επιστολές του στόν Υπουργό Παιδείας, μία γιά υπενθύμιση-παράκληση καί μία ευχαριστήρια.

Δήλωση στήν Εφημερίδα «Εμπρός» Ναυπάκτου τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου

Ως Πρόεδρος τής Επιτροπής γιά τήν παραμονή τού Τμήματος ΤΕΙ στήν Ναύπακτο ευχαριστώ τό Δημοτικό Συμβούλιο πού μού ανέθεσε αυτήν τήν θέση, όπως ευχαριστώ καί όλα τά μέλη τής Επιτροπής γιά τήν συνεργασία.  Διαβεβαιώνω ότι υπήρχε ομοψυχία καί ενότητα απ' όλους, έγιναν συντονισμένες καί αποτελεσματικές ενέργειες. Αποδείχθηκε ότι όπου υπάρχει ενότητα, παρά τίς μικροδιαφορές, κερδίζονται όλες οι μάχες.  Όλοι εργάσθηκαν μέ τόν τρόπο τους καί από τήν θέση τους καί προσέφεραν αποτελεσματικά, ήτοι ο Δήμαρχος μέ τίς συντονισμένες ενέργειες πού έκανε καί τίς καλές κινήσεις τό Δημοτικό Συμβούλιο μέ τίς ομόφωνες αποφάσεις καί κυρίως μέ τήν παραχώρηση τού κτηρίου τού πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου ο Προϊστάμενος καί οι Καθηγητές τού ΤΕΣΥΔ μέ τό επίπεδο σπουδών καί τά ακαδημαϊκά επιχειρήματα οι Φορείς τής πόλεως (Πρόεδροι: Εργατικού Κέντρου Ναυπάκτου καί Ομοσπονδίας Εμποροβιοτεχνών) μέ τήν έντονη δραστηριότητά τους οι φοιτητές μέ τίς κινητοποιήσεις οι αθλητές μέ τόν άθλο τους καί πολλοί άλλοι μέ τήν δυναμική τους παρουσία.

Όσον μέ αφορά ανέπτυξα καί προσωπική επικοινωνία μέ τόν Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, τόν επισκέφθηκα στό Γραφείο του καί τού έθεσα ισχυρά επιχειρήματα, τά οποία κατενόησε πλήρως. Τού απέστειλα καί προσωπική επιστολή καί μία ώρα πρίν τό Δημοτικό Συμβούλιο τήν Κυριακή 10-3-2013 μού είπε στό τηλέφωνο: «Θά γίνη ό,τι είπαμε, αλλά παρακαλώ νά μή τό ανακοινώσετε». Αυτή ήταν η αιτία πού ήμουν προσεκτικός στά λόγια μου. Τόν ευχαριστώ δημοσίως, γιατί έδειξε σοβαρότητα καί κράτησε τόν λόγο του.  Νομίζω ότι είναι ευκαιρία νά αποδώσουμε τήν πρέπουσα τιμή καί στόν αείμνηστο Δήμαρχο Αντιρρίου Γεώργιο Κολοβό, γιά τήν υποδομή πού μάς άφησε καί έτσι βοήθησε αποτελεσματικά στήν παραμονή τού ΤΕΙ-Παράρτημα Ναυπάκτου. Χαίρομαι γιά τήν καλή έκβαση τής υποθέσεως αυτής καί εύχομαι νά συντελέση στήν πολιτιστική καί λοιπή ανάπτυξη τής περιοχής.
(22-3-2013)

Συνέντευξη στόν τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Lepanto

(Στήν εκπομπή «Διαγωγή Κοσμία», στίς 11 Μαρτίου ε.έ.)

Κατ' αρχήν θέλω νά σάς πώ ότι τό Σχέδιο Αθηνά γιά τήν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στόν νομό τής Αιτωλοακαρνανίας, πού είναι από τούς μεγαλύτερους νομούς τής Ελλάδος. Πλήττει τό Αγρίνιο, τό Μεσολόγγι καί τήν Ναύπακτο, διότι καταργείται τό Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος μέ έδρα τό Αγρίνιο, χάνει τήν αυτονομία τό ΤΕΙ Μεσολογγίου καί καταργείται τό Παράρτημα ΤΕΙ στήν Ναύπακτο. Ήταν φυσικό νά κινητοποιηθούν όλες οι πόλεις τής Αιτωλοακαρνανίας, καί καταλαβαίνω τίς αντιδράσεις.  Τώρα στά δικά μας. Μέ απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου πολύ πρίν δημοσιοποιηθή τό Σχέδιο Αθηνά, επειδή υπήρχαν ήδη προβλήματα στό Παράρτημα τής Ναυπάκτου, ορίσθηκα Πρόεδρος τής Επιτροπής γιά τήν παρακολούθηση τού θέματος παραμονής τού ΤΕΙ στήν Ναύπακτο. Έτσι, όταν δημοσιεύθηκε τό σχέδιο Αθηνά, ενεργοποιήθηκε ακόμη περισσότερο αυτή η Επιτροπή.  Ασφαλώς γνωρίζετε ότι ήμουν πρόεδρος καί τής Επιτροπής τά έτη 2000, 2001, 2002 μέ απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου καί ύστερα από συντονιστικές ενέργειες, κατορθώσαμε νά ιδρυθή Παράρτημα ΤΕΙ στήν Ναύπακτο. Έτσι κατά κάποιον τρόπο τό πρόσωπό μου συνδέθηκε μέ τήν ίδρυση καί τήν λειτουργία τού Παραρτήματος.

Ως Πρόεδρος τής Επιτροπής η οποία λειτούργησε πάρα πολύ καλά, θά μπορούσα νά πώ άριστα, κινήθηκα πολύ διακριτικά. Συμμετείχα σχεδόν σέ όλες τίς συνεδριάσεις της, άκουγα τίς απόψεις τών άλλων, έλεγα τίς απόψεις μου, αλλά άφηνα τίς πρωτοβουλίες στόν Δήμαρχο Ναυπακτίας, τούς Δημοτικούς Συμβούλους από σεβασμό στήν εκλεγμένη ηγεσία τού τόπου, αλλά καί στούς φορείς τής πόλεως.  Επιπλέον κινήθηκα καί σέ ένα προσωπικό επίπεδο, μέ γνώση τής Επιτροπής, λόγω τής γνωριμίας μου μέ τόν Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού καί Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Συναντήθηκα μαζί του τήν Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στό Υπουργείο καί είχα τήν δυνατότητα νά αναπτύξω τό θέμα. Ο πρώτος στόχος ήταν νά μή καταργηθή η αυτονομία τού ΤΕΙ Μεσολογγίου καί τού είπα μερικά επιχειρήματα. Στήν συνέχεια ενδιαφέρθηκα, όπως είναι επόμενο γιά τήν παραμονή τού Παραρτήματος στήν Ναύπακτο, λόγω τού ότι μέ ομόφωνη απόφαση τού Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε τό κτήριο τού πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου πού πληροί τίς προϋποθέσεις.

Χρησιμοποίησα μερικά σημαντικά επιχειρήματα, πιθανόν μέ έξυπνο τρόπο αλλά καί ευπρέπεια, τά οποία πρόσεξε ιδιαίτερα ο Υπουργός καί μάλλον τόν έπεισα. Ήταν η πρώτη φορά από τήν δημοσίευση τού σχεδίου Αθηνά πού μού δημιουργήθηκε αισιοδοξία. Βέβαια, δέν ήρθε ακόμη η ώρα γιά νά παρουσιάσω δημοσίως τίς λεπτομέρειες τού θέματος. Όμως, η προσωπική αυτή συνάντηση υπήρξε θετική, καί η Επιτροπή από τόν Δήμαρχο καί τούς φορείς τής πόλεως πού τόν επισκέφθηκε μετά από δύο μέρες, κατάλαβε τό καλό κλίμα πού δημιουργήθηκε. Μετά τήν κατάθεση τής πρότασης τού Υπουργείου στήν Βουλή, πού δέν γινόταν αναφορά στήν παραμονή τού Παραρτήματος στήν Ναύπακτο, μέ διαφόρους τρόπους επικοινώνησα πολλές φορές μέ τόν Υπουργό Παιδείας, έστειλα επιστολή, μήνυμα μέ τό τηλέφωνο, τήν τελευταία φορά μιλήσαμε στό τηλέφωνο χθές Κυριακή 10 Μαρτίου τό απόγευμα, λίγο πρίν τήν έναρξη τού Δημοτικού Συμβουλίου καί ενίσχυσα τήν αισιοδοξία μου. Αλλά δέν μπορώ αυτήν τήν στιγμή νά πώ κάτι περισσότερο. Νομίζω θά δοθή ευκαιρία αργότερα νά πώ περισσότερα.

Στό Δημοτικό Συμβούλιο πού παρευρέθηκα χθές τό απόγευμα ευχαρίστησα τόν Δήμαρχο καί τά μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου γιά τήν τιμή πού μού έκαναν νά είμαι Πρόεδρος τής Επιτροπής, τό επήνεσα γιά τήν ενότητα τών Παρατάξεων καί τήν ομοφωνία τών αποφάσεων, καθώς επίσης καί γιά τήν δεξιοτεχνία μέ τήν οποία συντόνιζε τό όλο έργο ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Γιάννης Μπουλές, καί εξέφρασα τήν αισιοδοξία μου. Μένει όμως νά αποδειχθή αυτή η αισιοδοξία μου μέ τήν δημοσίευση τής τελικής απόφασης τού Υπουργείου γιά τήν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καί τήν έκδοση τού σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

Καί πάλι πρέπει νά πώ ότι ο βασικός σκοπός τής Επιτροπής ήταν νά υπάρχη κοινό μέτωπο μέ τό ΤΕΙ Μεσολογγίου. Όλες οι ενέργειες πού έγιναν είχαν αυτήν τήν βάση. Ήταν φυσικό, όμως, νά μέ απασχολήση ιδιαίτερα τό νά μήν φύγη από τήν Ναύπακτο τό Παράρτημα ΤΕΙ. Νομίζω ότι ήταν μιά φυσική ενέργεια. Γνωρίζω ότι τίς τελευταίες αυτές ημέρες γίνεται μεγάλη προσπάθεια γιά νά παραμείνη η έδρα τού ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος στό Μεσολόγγι. Συμφωνώ καί θά χαρώ νά επιτευχθή αυτός ο στόχος.

2 Επιστολές Μητροπολίτου πρός τόν Υπουργό Παιδείας

1η Επιστολή

Ναύπακτος, 6 Μαρτίου 2013

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Κατ' αρχάς σάς ευχαριστώ γιά τό ότι μέ δεχθήκατε στό Γραφείο σας τήν προηγούμενη εβδομάδα καί ακούσατε τά επιχειρήματά μου γιά τήν παραμονή τού Τμήματος Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων καί Δικτύων στίς σύγχρονες εγκαταστάσεις πού παραχωρεί ο Δήμος Ναυπακτίας μέ ομόφωνη απόφασή του στό Αντίρριο. Από τήν συζήτηση απεκόμισα τήν εντύπωση ότι σκέπτεσθε μέ σοβαρότητα, ακούτε τίς απόψεις τών συνομιλητών σας καί τελικά αποφασίζετε.

Μετά τήν αναχώρησή μου από τό Υπουργείο έμεινα μέ μιά συγκρατημένη αισιοδοξία ότι άν τελικά τό Παράρτημα ΤΕΙ τής Ναυπάκτου συνδεθή μέ τό ΤΕΙ Πατρών, θά παραμείνη τουλάχιστον κτηριακά στό Αντίρριο, ώστε νά εξυπηρετηθούν κατά τόν καλύτερο τρόπο οι υπάρχοντες φοιτητές καί νά αναπτυχθή περαιτέρω η ευρύτερη περιοχή.

Όμως, από τήν δημοσίευση τής τελικής πρότασης τού Υπουργείου Παιδείας στήν Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ (5-3-2013) δέν μπόρεσα νά αντιληφθώ τί θά γίνη μέ τό Παράρτημά μας. Τρέφω πάντως τήν ισχυρά ελπίδα (ελπίζω νά μή διαψευστώ) ότι έχετε θετικές σκέψεις γιά τό θέμα καί τελικά θά αξιοποιηθή τό κτηριακό συγκρότημα στό Αντίρριο, πού συνδέεται άμεσα μέ τήν πόλη τών Πατρών, καί δέν θά χαθή αυτή η σημαντική προσφορά.
Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Ως Μητροπολίτης τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου σάς παρακαλώ προσωπικά έστω καί τήν τελευταία στιγμή νά δήτε τό θέμα τού Παραρτήματος Ναυπάκτου μέ ευρύτητα, πού δέν θά αλλοιώση τόν κεντρικό πυρήνα τής κυβερνητικής προοπτικής. Νομίζω ότι κατά τήν συζήτηση πού είχαμε σάς κατέστησα σαφέστατα ενήμερο τών επιχειρημάτων καί προτάσεών μου καί σείς ως ευφυής τίς αντιληφθήκατε πλήρως.

Επιτρέψτε μου νά διατηρώ ελπίδες γιά τήν τελική έκβαση τής υπόθεσης αυτής πού απασχολεί όλη τήν Επαρχία μας, τόν Δήμο τής Ναυπακτίας καί όλους τούς φορείς τού τόπου μας.

Θά σάς είμαι προσωπικά ευγνώμων.
Μέ ευχαριστίες εκ τών προτέρων
καί θερμές ευχές
+ Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

2η Επιστολή 

Ναύπακτος, 25 Μαρτίου 2013

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Θά ήθελα νά σάς ευχαριστήσω θερμότατα γιά τήν τελική έκβαση τής υπόθεσης τού Παραρτήματος ΤΕΙ τής Ναυπάκτου, πράγμα πού χαροποίησε εμένα, αλλά καί ολόκληρη τήν Επαρχία μας.

Διεπίστωσα ότι χειρισθήκατε τό θέμα μέ σοβαρότητα, εξυπνάδα καί διάκριση. Η συζήτηση πού είχαμε τό πρωΐ τής 27ης Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται, ήταν σημαντική καί καθοριστική.

Σάς είμαι ευγνώμων γιά τήν απόφασή σας αυτή καί εύχομαι ο Θεός νά σάς ενισχύη στό έργο σας καί τήν αποστολή σας.  Απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι τό Υπουργείο Παιδείας είναι ένας ευαίσθητος χώρος μέ πολλές ανησυχίες καί προβλήματα, αλλά έχετε πολλά χαρίσματα γιά νά τά αντιμετωπίζετε, κυρίως μεθοδικότητα, υπομονή καί αποφασιστικότητα.

Καί πάλι σάς ευχαριστώ.
Μέ θερμές ευχές καί ευχαριστίες
+ Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος  • Προβολές: 1500

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance