Γεγονός καὶ Σχόλιο: «Σκοποβολή μέ στόχο ἐγκύους»

Οἱ εἰδήσεις πού ἔρχονται -ὅσες τελικά ἔρχονται- στό φῶς εἶναι ἀνατριαχιαστικές ἀπό τόν ἐμφύλιο πόλεμο πού διεξάγεται στήν Συρία. Ἀκοῦμε καί βλέπουμε βομβαρδισμούς, φόνους, μετακινήσεις πληθυσμῶν, σφαγές, πού θυμίζουν τούς χρόνους τῶν διωγμῶν τοῦ 3ου καί 4ου αἰῶνος, καί αὐτό μᾶς προκαλεῖ ἀφόρητο πόνο. Συνεχῶς πρέπει νά εἶναι στήν προσευχή μας ἡ περιοχή αὐτή καί νά προσευχόμαστε γιά τήν εἰρήνευσή της καί ἰδιαιτέρως γιά τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἀδελφούς μας, Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς, πού ὑποφέρουν καί ζοῦν μέ τόν φόβο τοῦ φρικτοῦ θανάτου.

Μιά, ὅμως, εἴδηση πού ἔφθασε σέ μᾶς εἶναι «ὁ διαγωνισμός σκοποβολῆς μέ στόχο ἐγκύους». Βρετανός γιατρός πού ἐργάσθηκε ἐθελοντικά σέ νοσοκομεῖα τῆς Συρίας, ὁ Ντέϊβιντ Νότ καί οἱ συνεργάτες του, διαπίστωσαν ὅτι ἔγκυες γυναῖκες εἶχαν πυροβοληθῆ ἀπό ἐλεύθερους σκοπευτές τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, σέ συγκεκριμένα σημεῖα τοῦ σώματός τους, ὅταν προσπαθοῦσαν νά περάσουν ἀπό περιοχή σέ περιοχή προκειμένου νά βροῦν τρόφιμα καί ἄλλα ἐφόδια. Παρετήρησαν ὅτι εἶχαν πυροβοληθῆ στόν χῶρο τῆς κοιλιᾶς ὡσάν νά κάνουν ἀσκήσεις σκοποβολῆς στίς ἔγκυες γυναῖκες, στό μέρος πού ὑπῆρχαν τά ἔμβρυα. Ὁ Βρετανός γιατρός εἶπε ὅτι «ἡ Συρία ἦταν ἡ πρώτη Χώρα πού εἶδε νά χρησιμοποιοῦνται ἔγκυοι ὡς κινούμενοι στόχοι» καί περιέγραψε ὅτι μιά «σφαίρα βρέθηκε καρφωμένη στόν ἐγκέφαλο τοῦ ἐμβρύου», δημοσιεύθηκε δέ καί φωτογραφία ἀκτινογραφίας ἑνός ἐμβρύου στήν ὁποία «διακρίνεται ἡ σφαίρα πάνω ἀπό τά μάτια». Συγχρόνως δήλωσε: «Δέν μπορῶ νά σᾶς περιγράψω πόσο σοκαριστικό ἦταν. Συνήθως, οἱ ἄμαχοι τραυματίζονται ἤ σκοτώνονται ὅταν πέφτουν σέ διασταυρωμένα πυρά. Ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἔβλεπα κάτι τέτοιο. Ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό κόλαση» (Τά ΝΕΑ, 21-10-2013).

Σκέφτεται κανείς ὅτι τά ἀθῶα ἔμβρυα προετοιμάζονται νά ἔλθουν σέ ἕναν κόσμο ταραχῆς, πολέμου καί βιώνουν ἀπό τούς πρώτους μῆνες τῆς ἐμβρυικῆς ζωῆς τους τήν φρίκη τῆς μανίας τῶν ἀνθρώπων καί τήν φρίκη τοῦ πολέμου. Σέ ποιόν κόσμο ἀγριότητας καί μίσους ζοῦμε! Νά μή προστατεύωνται οὔτε τά ἔμβρυα, οἱ ἀθῶες αὐτές ὑπάρξεις. Ὕστερα ἀπό αὐτά ὑπάρχουν μερικοί πού διακηρύσσουν ὅτι δέν ὑπάρχουν διάβολοι! Βεβαίως καί ὑπάρχουν οἱ δαιμονικές δυνάμεις, πού εἶναι ἐκπεσόντες ἄγγελοι, ἀλλά συγχρόνως στήν ἐποχή μας οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι γίνονται ὄργανα τῶν δαιμόνων, οἱ ἴδιοι μεταβάλλονται σέ δαίμονες μέ τό μῖσος καί τήν ἐκδικητικότητα πού τούς διακρίνουν. Γι' αὐτό, κάθε φορά πού λειτουργῶ προσεύχομαι καί μνημονεύω τούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάζονται σκληρά στήν Συρία, τήν Μέση Ἀνατολή καί ἀπανταχοῦ τῆς γῆς.

Δέν μπορῶ, ὅμως, νά μή κάνω καί ἄλλους συνειρμούς. Πολλοί αἰσθάνονται φρικτά ὅταν πεθαίνουν ἔμβρυα ἀπό σφαῖρες ἐλεύθερων σκοπευτῶν, ἀλλά συγχρόνως δέν αἰσθάνονται φρίκη ὅταν, καθημερινά, ἔμβρυα φονεύωνται ἀπό «ἐπιστημονικές» ἐνέργειες ἰατρῶν μέ τήν πρόταση τῶν ἴδιων τῶν γονιῶν! Ὅταν μελετήση κανείς μέ ποιές μεθόδους γίνονται οἱ ἐκτρώσεις-ἀμβλώσεις, τότε αἰσθάνεται ἀποτροπιασμό καί ἀπό τά γεγονότα αὐτά καί ἀπό τήν ὑποκρισία τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ στιγματίζουν τό ὅτι γίνεται «σκοποβολή μέ στόχο ἐγκύους» κατά τήν διάρκεια τοῦ πολέμου καί σιωποῦν τά καθημερινά στοχευμένα ἐγκλήματα πού γίνονται σέ Κλινικές.

Ἡ ζωή ἔχει ἀξία καί πρέπει νά προστατεύεται, ἰδίως ὅταν ὁ ἴδιος πού ἔχει τήν ζωή, ὅπως τά ἔμβρυα, δέν μπορεῖ μόνος του νά προστατευθῆ!

Ν.Ι.

  • Προβολές: 3277