Εὐχαριστήρια Ἐπιστολή πρωτοψάλτη Πέτρου Παρρᾶ

Κύριε Διευθυντά,

Ἔχουν περάσει εἴκοσι σχεδόν χρόνια, ἀφ΄ ὅτου ἔψαλα γιά πρώτη φορά στό δεξιό ἀναλόγιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἅγ. Δημητρίου Ναυπάκτου τῆς πόλεώς σας ἐρχόμενος ἀπό τήν Ἱερά Πόλη τοῦ Μεσολογγίου, ὅπου διαμένω, ἐν μέσῳ χειμῶνος καί θέρους γιά νά ἐπιτελέσω τά καθήκοντά μου ὡς Πρωτοψάλτης, χωρίς νά ὑπολογίζω ἀπόσταση καί καιρικές συνθῆκες γιατί ἀγάπησα τή Ναύπακτο ὅπως τή γενέτειρά μου.

Σεβάστηκα τούς Ἱερεῖς, τό ἐκκλησίασμα, μέ ἀγάπησε ὁ κόσμος καί ἀπέκτησα φίλους. Κατά τό χρονικό αὐτό διάστημα ἄπειρες ἦταν οἱ τελετές, πανηγύρεις, Θεῖες Λειτουργίες μέ τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο, καθῶς καί ἡ συμμετοχή πλήθους Ἀρχιερέων τόσο κατά τίς ἐπετείους τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὅσο καί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου.

Ἀποκορύφωμα ὅλων τῶν ἐκδηλώσεων ὑπῆρξε ἡ ἐπίσκεψη στή Ναύπακτο τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Ἤδη μετά τήν παραίτησή μου καί ἀποχώρηση ἀπό τήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων μου, θά ἤθελα νά ἐκφράσω δημόσια ἀπό τίς στῆλες τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας – τάς ἀφθόνους, ἐγκαρδίους καί εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες πρός:

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ.κ. Ἱερόθεον, γιατί ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του, μέ περιέβαλε μέ πατρική θαλπωρή καί χριστιανική ἀγάπη, ἀλλά καί μέ τήν σοφή, μειλίχια καί πνευματική νουθεσία τοῦ συνετέλεσε ὥστε κάθε φορά νά προσπαθῶ νά φθάνω – θέλω νά πιστεύω – στίς ὑψηλότερες βυζαντινές ἐκτελέσεις τῶν μελωδημάτων, οὕτως ὥστε ὅλοι μαζί προσευχόμενοι νά μετερχόμαστε στούς οὐρανούς. Ἐπιπροσθέτως, θέλω μέ βαθύτατο σεβασμό νά ἐκφράσω τίς πηγαῖες καί εἰλικρινεῖς εὐχαριστίες, γιατί κατά τήν ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων του – κατά τήν ὁποίαν ἔψαλα γιά τελευταία φορά – ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐγενῆ καλωσύνη νά ἀναφερθεῖ, ἐπαινετικά γιά μένα, ἐνθυμούμενος τίς τόσες καί τόσες Θεῖες Λειτουργίες, πού μέ κατάνυξη βαθιά ἐπετελέσαμε, ὠσάν «πανηγύρια ἀγγέλων καί ἀνθρώπων». Εἴθε ὁ Κύριος μας νά τοῦ χαρίζει ὑγείαν πλουσίαν, πολυχρόνιον βιωτήν καί πνευματική εὐφορίαν γιά νά ποιμαίνει τούς Χριστιανούς τῆς Μητροπόλεως, ἀλλά καί μέ τά συγγράμματά του, ὅλους τούς Ἕλληνες, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

Τούς αἰδεσιμωτάτους ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἄγ. Δημητρίου καί ἰδιαιτέρως τόν προϊστάμενον Π. Ἀθανάσιο Λαουρδέκη, τούς ἐξαιρέτους ἐπιτρόπους γιά τή χριστιανική, θεάρεστη, ἀρίστη ἀνθρώπινη συνεργασία, ἀλλά καί τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι συμπροσευχόμενοι σιωπηλῶς μέ ἀνεπτέρωναν πνευματικά κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν καθηκόντων μου.

Κύριε Διευθυντά, τήν κάθε ἀρχή τήν διαδέχεται ἕνα τέλος. Ἡ ἀπόσταση καί ἡ κόπωση μέ ἀνάγκασαν νά ἀποσυρθῶ, γεγονός πού μέ λυπεῖ ἀφάνταστα.
Ἡ σκέψη μου ὅμως πάντα θά εἶναι στραμμένη πρός τή Ναύπακτο, πού τόσο πολύ ἔχω ἀγαπήσει μαζί μέ τόν κόσμο της.
Εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν φιλοξενία σας.


Μεσολόγγι, 14-11-2013
Πέτρος Παρρᾶς
Ἀ’ Ψάλτης Ι. Ν. Ἁγίου Παντελεήμονος Μεσολογγίου

  • Προβολές: 2709