Τιμητική ἐκδήλωση στήν Κυπάρισσο Ἁγίου Βλασίου - Γιά τήν πολύτεκνη Κυπάρισσο Ἀγρινίου

Τιμητική ἐκδήλωση στήν Κυπάρισσο Ἁγίου Βλασίου

Στήν Κυπάρισσο, Ἐνορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ζοῦν 52 οἰκογένειες. Ἀπό αὐτές οἱ 30 εἶναι πολύτεκνες μέ 173 παιδιά. Ἡ μιά ἀπό αὐτές τίς οἰκογένειες ἀριθμεῖ συνολικά 128 μέλη! Αὐτό τό χωριό μέ τίς μοναδικές στατιστικές ἐπισκέφθηκε, κλιμάκιο τοῦ φιλανθρωπικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς «Ἀποστολή» μέ ἐκπροσώπους τῆς Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος.

Κατά τήν διάρκεια τελετῆς στήν ὁποία τιμήθηκε τό ζεῦγος Γεωργίου καί Μαρίας Εὐθυμίου, οἱ γονεῖς τῆς οἰκογένειας μέ τά περισσότερα μέλη, μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο. Τόν λόγο του δημοσιεύουμε κατωτέρω.

Παρών ἦταν καί ὁ διευθυντής τῆς «Ἀποστολῆς», ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στίς δράσεις τοῦ ὀργανισμοῦ εἰδικά στόν τομέα τῆς στήριξης πολύτεκνων οἰκογενειῶν, σημείωσε ὅτι σέ σύντομο χρονικό διάστημα ἔχουν διατεθεῖ, μόνο τήν Ἀθήνα, 13.832 δέματα τροφίμων στίς οἰκογένειές τους. «Ἡ Κυπάρισσος, ἀποτελεῖ πρότυπο γιά τόν θεσμό τῆς οἰκογένειας. Βρισκόμαστε ἐδῶ, νά ἐνισχύσουμε τίς ἀνάγκες σας, νά γίνουμε καί ἐμεῖς μέλη τῆς δικῆς σας οἰκογένειας νά γίνουμε κοινωνοί τῆς χαρᾶς καί τῆς δημιουργικῆς πορείας πού χαράξατε» εἶπε.

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ πρόεδρος τῆς Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος κ. Β. Θεοτοκάτος ἀναφέρθηκε στά προβλήματα τῶν πολυτέκνων καί στήν ἐγκατάλειψή τους ἀπό τό Κράτος. «Στή δίνη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ὑπογράμμισε, μόνο ἑνωμένοι μποροῦμε νά καταφέρουμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες».  Στήν ἐκδήλωση παρευρέθησαν ἐπίσης καί ἀπηύθυναν χαιρετισμό ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ Δήμαρχος Ἀγρινίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ διαμερίσματος καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Κυπαρίσσου κ.ἄ.
Στήν ἐκδήλωση ἡ ὁποία ἔγινε μέ ἀφορμή τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Πολύτεκνης Οἰκογένειας, ἡ «Ἀποστολή» διένειμε στούς κατοίκους κιβώτια τροφίμων.

*

Γιά τήν πολύτεκνη Κυπάρισσο Ἀγρινίου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

 

Ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή γιά τήν σημερινή ἐκδήλωση, κατά τήν ὁποία τιμᾶται αὐτό τό μικρό χωριό τῆς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ἀποδεικνύεται μεγάλο σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἀναλογικά γιά τόν ὑψηλό δείκτη γεννητικότητας, διότι ἀπό τίς 50 οἰκογένειες οἱ 38 εἶναι πολύτεκνες καί ὑπερπολύτεκνες.

Ὅμως, αἰσθάνομαι μεγαλύτερη τιμή γιατί ἐκπροσωπῶ στήν ἐκδήλωση αὐτή τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος, παρά τήν μεγάλη του ἐπιθυμία, δέν μπόρεσε νά παραστῆ προσωπικῶς, γιατί ὑποδέχεται τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο μέ ἐκπροσώπους τῆς Ὁμογένειας. Χθές βράδυ μίλησα μαζί του καί μοῦ εἶπε νά μεταφέρω τήν ἀγάπη του σέ ὅλους σας, ἰδιαιτέρως στό ζεῦγος Γεωργίου καί Μαρίας Εὐθυμίου καί στίς πολύτεκνες οἰκογένειες τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Κυπάρισσου γιά τήν ἀγάπη τους καί τόν ζῆλο τους γιά τήν μετάδοση τῆς ζωῆς. Γνωρίζω δέ ὅτι τό ζεῦγος Γεωργίου καί Μαρίας Εὐθυμίου εἶναι εὐλαβέστατο, πού ζῆ πραγματικά μέσα στήν Ἐκκλησία και ἔχει πίστη στόν Θεό. Ἀξιώθηκαν νά γεννήσουν 18 παιδιά σέ 23 χρόνια. Τί μεγάλη θυσία εἶναι αὐτή καί τί ἀγώνα ἀπαιτοῦσε!

Ὁ Μακαριώτατος μέ τόν στενό του συνεργάτη κ. Κωνσταντῖνο Δήμτσα, Γενικό Διευθυντή τῆς «Ἀποστολῆς» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, προσέφερε καί προσφέρει πολλά σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς φιλανθρωπίας καί στίς πολύτεκνες οἰκογένειες. Ὅταν οἱ ἄλλες Κρατικές Ὑπηρεσίες ἀδυνατοῦν νά προσφέρουν ἤ ἀδρανοῦν, ἡ Ἐκκλησία μέ τούς ἀνθρώπους της θυσιάζονται καθημερινά. Ἡ Ἐκκλησία στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς, πέρα ἀπό τά συσσίτια, συντηρεῖ πάνω ἀπό 700 Ἱδρύματα, καί πέρυσι, ὅπως καί κάθε χρόνο, κατηνάλωσε τό ποσόν τῶν 106 ἑκατ. εὐρώ γιά τά Ἱδρύματα καί τήν φιλανθρωπία. Κανένας ὀργανισμός δέν ἔχει αὐτήν τήν προσφορά. Ἔτσι, ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καί ὁ μεγαλύτερος φορέας φιλανθρωπίας, πέρα ἀπό τήν ἄλλη ἀποστολή της. Ὁ ἀγαπητός κ. Δήμτσας θά σᾶς πῆ περισσότερα γι' αὐτό τό θέμα.

Στήν σημερινή ἐκδήλωση τιμῶνται οἱ γονεῖς πού γεννοῦν παιδιά, ἀλλά καί τά ἴδια τά παιδιά, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό πολύτεκνες οἰκογένειες καί εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους, τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Χριστός χρησιμοποίησε μιά ἀπό τίς ὡραιότερες εἰκόνες. Εἶπε: «ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τό παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τόν κόσμον» (Ἰω. ιστ΄, 21). Ἡ ἐπίτοκος γυναίκα αἰσθάνεται λύπη γιά τίς ὠδίνες τοῦ τοκετοῦ, ἀλλά καί χαρά γιά τήν γέννηση τοῦ παιδιοῦ. Μέ τήν γέννηση ἔρχεται στόν κόσμο ἕνας ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι ὁ μικρόκοσμος μέσα στόν μεγαλόκοσμο, ἡ περίληψη ὅλης τῆς δημιουργίας. Γεννήθηκε ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας ὑποψήφιος εὐεργέτης τῆς κοινωνίας, ἕνας ὑποψήφιος ἅγιος, ἄν ὑπάρξουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες.

Ἀκόμη, ὁ Χριστός ἔδειξε ποικιλοτρόπως τήν ἀγάπη Του στά παδιά. Σέ κάποια περίπτωση ἔλαβε ἕνα παιδί τό ἔβαλε στό μέσον «καί ἐναγκαλισάμενος αὐτό εἶπεν αὐτοῖς. ὅς ἐάν ἕν τῶν τοιούτων παιδίον δέξηται ἐπί τῷ ὀνόματί μου, ἐμέ δέχεται» (Μάρκ. θ΄ 36-37). Δηλαδή, ἀγκάλιασε τό παιδί καί ὑπέδειξε σέ ὅλους τούς παρόντες νά δέχωνται τά παιδιά ὡσάν νά δέχωνται τόν Ἴδιο. Τί τρυφερή σκηνή! Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή καί ἀγκαλιάζει τήν ζωή, δέν εἶναι ἕνας ἰδεολόγος καί ἠθικολόγος.

Στήν ἐποχή μας πού ἔμβρυα δέν ἀξιώνονται νά δοῦν τό φῶς τῆς ζωῆς, πού βρέφη μπαίνουν στήν διαδικασία τῆς ἀγοραπωλησίας γιά νά βρεθοῦν μακριά ἀπό τό σπίτι τους καί τούς γονεῖς τους, πού παιδιά βιάζονται καί βασανίζονται, πού χρησιμοποιοῦνται σέ πολεμικές συγκρούσεις ἤ γίνονται πρόσφυγες σέ μιά τέτοια μικρή καί τρυφερή ἡλικία, οἱ τιμώμενες πολύτεκνες οἰκογένειες ἀγωνίζονται νά ἀνατρέψουν στήν πράξη ὅλα αὐτά γιά νά δώσουν παιδιά στήν κοινωνία. Ἀλλά καί ὁ δραστήριος πρόεδρος τῆς Ἀνωτάτης Ὁμοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος κ. Θεοτοκάτος δίνει σκληρές μάχες γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν δικαίων αἰτημάτων τῶν πολυτέκνων, ὅπως καί ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων Ἀγρινίου καί περιχώρων ἀγωνίζεται γιά τό θέμα αὐτό.

Μακάρι νά ἀκούση τόν πόνο τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν ἤ καί τήν χαρά τους ἡ κοιμώμενη Πολιτεία, πού πολλές φορές μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ καί ὡς ὑπονομευτική πολιτεία, ἀφοῦ δέν βοηθᾶ τίς πολύτεκνες οἰκογένειες, περικόπτοντας καί τά ἐλάχιστα ἐπιδόματα πού εἶχαν μέχρι τώρα.  Γνωρίζω ἀπό τήν οἰκογενειακή μου ζωή τί θά πῆ πολύτεκνη οἰκογένεια πού μεγαλώνει τά παιδιά της σέ δύσκολες συνθῆκες, ἀλλά γνωρίζω καί τήν χαρά τους, ἀφοῦ τά παιδιά μόλις ἔρχονται στήν ζωή, ἀμέσως κοινωνικοποιοῦνται. Οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπαιτοῦν πολύ κόπο, ἀλλά εἶναι καί χαρούμενες, εὐλογημένες.

Θερμά συγχαρητήρια στίς πολύτεκνες οἰκογένειες τοῦ ἡρωϊκοῦ Κυπάρισσου, τό ὁποῖο δέν εἶναι μόνον χωριό πολυτεκνίας, ἀλλά εἶναι καί παπαδοχώρι, ἀπό τό ὁποῖο βγῆκαν πολλοί καί καλοί Ἱερεῖς. Ἐπίσης, θερμά συγχαρητήρια καί στόν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητας Κυπαρίσσου κ. Σπυρόπουλο πού προεδρεύει σέ αὐτό τό εὐλογημένο καί ἡρωϊκό χωριό.

Σᾶς καλωσορίζω ὅλους σας στήν Κυπάρισσο καί τήν Μητρόπολή μας καί εὔχομαι ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῆ.
Θά διαβιβάσω στόν Μακαριώτατο ὅλα τά σχετικά μέ τήν ὡραία αὐτή ἐκδήλωση καί τήν ἀγάπη σας πρός τόν Θεό, τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα.–

  • Προβολές: 2856