Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπίτιμος διδάκτορας

Σέ μιά ἱστορική κίνηση προέβη τό Πανεπιστήμιο τοῦ Βοσπόρου, ἀποφασίζοντας ὁμόφωνα νά ἀπονέμη τόν τίτλο τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο. Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού Τουρκικό Πανεπιστημιακό ἵδρυμα ἀπονέμει αὐτό τόν τίτλο σέ Οἰκουμενικό Πατριάρχη. Ἡ ἀπόφαση λήφθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἑορτασμῶν τῶν 150 ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου.

Ἡ ἐπίσημη ἀπονομή τῆς τιμητικῆς διακρίσεως στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη θά πραγματοποιηθῆ σέ εἰδική τελετή στίς 19 Δεκεμβρίου στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Τήν ἀπόφαση τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου ἀνακοίνωσε στόν κ. Βαρθολομαῖο ἡ πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Γκιουλάϊ Μπαρμπάσογλου, ἡ ὁποία πῆγε στό Φανάρι, συνοδευόμενη ἀπό τούρκουςκαθηγητες καί ἀπό τόν ἕλληνα ἐπίκουρο καθηγητή στό Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου, Εὐάγγελο Κεχριώτη.

Αἰτιολογώντας τήν ἀπόφαση πρύτανις καί καθηγητές κατέθεσαν τόν βαθύ καί εἰλικρινῆ σεβασμό τους πρός τό πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, τόν ὁποῖον χαρακτήρισαν προσωπικότητα παγκόσμιας ἐμβέλειας, μέ ἀξιόλογη δράση καί προσφορά σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο καί ἰδιαίτερα στά θέματα περιβάλλοντος.

  • Προβολές: 2682