Νέα ἱστοσελίδα τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης» καί τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἡ ἱστοσελίδα τῆς «Ἐκκλησιαστικῆς Παρέμβασης» στό διαδίκτυο http://parembasis.gr, μετά ἀπό δεκατέσσερα περίπου χρόνια ἀλλάζει μορφή, χρησιμοποιώντας τίς νέες τεχνολογίες. Στήν νέα ἱστοσελίδα, ἐκτός ἀπό τό μηνιαῖο τεῦχος τῆς ἐφημερίδας, θά συγκεντρώνονται καί θά παρουσιάζονται ὅλα τά νέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀπό τίς ἐκδηλώσεις της, πληροφοριακά καί ἱστορικά στοιχεῖα γιά τίς Μονές καί Ἐνορίες της, εἰδήσεις ἀπό τήν νεανική κίνηση καί τό νεανικό Κέντρο, κλπ. Ἐπίσης, ὑπάρχει ἀγγλική ἔκδοση, μέ ἄρθρα καί μεταφρασμένα κείμενα στά ἀγγλικά, καί κείμενα μεταφρασμένα σέ ἄλλες γλῶσσες, ὅπως στά ρουμανικά. 

Μέ τήν σύγχρονη τεχνολογία πού χρησιμοποιεῖται δίνεται στόν διαχειριστή τῆς ἱστοσελίδας ἡ δυνατότητα νά παρουσιάζη γρήγορα τό ὑλικό πού ἐπιθυμεῖ καί νά προσφέρη εὐκολότερη ἐπικοινωνία στόν κόσμο τοῦ διαδικτύου.

Ἡ νέα σελίδα εἶναι στά πρῶτα της βήματα καί θά βελτιώνεται συνεχῶς, ὥστε νά προσφέρεται ὁ θεολογικός λόγος τῆς Ἐκκλησίας στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἰδίως στούς νέους πού χρησιμοποιοῦν τήν τεχνολογία, καί νά ἐνημερώνεται τό κοινό γιά τίς ἐκδηλώσεις καί δραστηριότητες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.  Εὐχαριστίες πρέπουν σέ ὅσους βοήθησαν ἀνιδιοτελῶς στό ἔργο αὐτό, κυρίως στήν γραφίστρια Μαρία Σπαθάρου καί στόν μηχανικό πληροφορικῆς Γεώργιο Γεωργᾶτο.

  • Προβολές: 2837