Κύριο θέμα: Συνέχιση τῆς Εὐεργεσίας - Ἀπολογισμός τῶν Kοινωφελῶν Ἱδρυμάτων Ναυπακτίας

Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου ἡ καθιερωμένη ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ νῦν Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς Ναυπακτίας καί δημόσιου ἀπολογισμοῦ τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων τους.

Ἡ Ναύπακτος ἔχει παράδοση Εὐεργετῶν οἱ ὁποῖοι διέθεσαν τήν περιουσία τους γιά κοινή χρήση τῶν συμπολιτῶν τους. Τά τελευταῖα δέ χρόνια τά Ἱδρύματα τῆς πόλεως λειτουργοῦν κατά τόν καλύτερο τρόπο καί ἐκπληρώνονται οἱ σκοποί τους.

Ἔτσι καί φέτος, παρά τήν οἰκονομική κρίση πού ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τίς τεράστιες δυσκολίες γιά τήν τακτική ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τους καί τήν ἐξ αὐτῆς ἀπόδοση τῶν ἀπαραιτήτων ποσῶν γιά τίς ὑποτροφίες καί τήν ἐν γένει λειτουργία τους, παρά τά διάφορα προβλήματα καί ἐμπόδια, παρά τίς αὐξημένες δυσκολίες τῶν προσώπων πού ἔχουν ἐπιφορτισθῆ καθηκόντως μέ τό ἔργο τῆς παρακολούθησης καί λειτουργίας τῶν Ἱδρυμάτων, τά Ἱδρύματα καί Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου συνέχισαν νά εὐεργετοῦν προσφέροντας καί ἐφέτος στούς νέους τῆς μικρῆς μας πόλης καί γενικότερα στήν κοινωνία τό συνολικό ποσό τῶν 74.400 εὐρώ καί, βεβαίως, μιά ἠθική τόνωση πρός τά παιδιά γιά καλή πρόοδο.

Ἡ ἐκδήλωση ἐφέτος ἔγινε τόν Ἰανουάριο λόγῳ τῆς μή λειτουργίας τῶν Πανεπιστημίων τῆς χώρας τό περασμένο φθινόπωρο καί περιελάμβανε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἀρχιερατικό μνημόσυνο τῶν εὐεργετῶν, δεξίωση στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀπολογισμό καί ἀπονομή τῶν ὑποτροφιῶν καί τῶν βραβείων στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεω.

(Γιά τά Ἱδρύματα - Κληροδοτήματα τῆς Ναυπάκτου  και  Μνημόσυνο Εὐεργετῶν-Δωρητῶν. Ἀπολογισμός Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων)

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 4056