Βασιλόπιτες Ἐνοριῶν

Ἡ Βασιλόπιτα τῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου

Τήν Τετάρτη 8 Ἰανουαρίου, στίς 6 τό ἀπόγευμα, ἔγινε ἡ κοπή τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίτας τῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Τήν νηστήσιμη, λόγῳ ἡμέρας, πίτα εὐλόγησε καί ἔκοψε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος.

Βασιλόπιτα Ἁγίου ΔημητρίουΣτήν Ἐνορία λειτουργοῦν καί ἐφέτος τρεῖς Συνάξεις, δύο γυναικῶν καί μία ἀνδρῶν, καί ὅπως καί στίς Συνάξεις ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως ἀναπτύσσονται θέματα ἀπό τόν Μικρό Παρακλητικό Κανόνα τῆς Παναγίας μας, καθώς καί ἀπό τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο.

Στήν κοινή Σύναξη ὁ π. Θωμᾶς Βαμβίνης παρουσίασε μιά σύντομη ἀνάλυση τῆς Ζ΄ Ὠδῆς τῆς Μικρῆς Παράκλησης, ὅπου τόνισε τήν δύναμη τῆς πρεσβείας τῆς Παναγίας μας, ἀφοῦ ὁ Υἱός Της τήν κατέστησε «ταμία» τῆς Χάριτος καί τῶν δωρεῶν Του, τά ὁποῖα ἁπλόχερα χαρίζει σέ ὅσους μέ πίστη καταφεύγουν στήν προστασία Της.

Στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἔλαβε τόν λόγο καί μέ ἀφορμή τό θέμα μίλησε γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ καί προέβαλε τά ἀσύλληπτα μυστήρια πού βίωσε ἡ Θεοτόκος, ἡ ὁποία ἔδειξε, ἄν καί μικρό κορίτσι, μεγάλη αὐταπάρνηση καί ἀνδρεία μπροστά στήν ἀνθρώπινη καί νομική δικαιοσύνη, ἡ ὁποία προέβλεπε λιθοβολισμό γιά τήν ἐκτός γάμου τεκνοποίηση, ὅπως φαινόταν στήν ἀρχή τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ στά μάτια τοῦ Ἰωσήφ, καί τόνισε τήν ἀπόλυτη ὑπακοή καί παράδοση τοῦ ἑαυτοῦ Της στά χέρια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ταπείνωση πού ἔδειξε σέ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή Της.

Προεκτείνοντας τό θέμα ὑπέδειξε ὅτι καί ἐμεῖς μποροῦμε νά γίνουμε «μητέρες τοῦ Χριστοῦ», ἄν ἀφήσουμε τόν λόγο Του νά πέση στήν καρδιά μας, νά βλαστήση καί νά καρποφορήση γιά νά «συλλάβουμε» ἔτσι μέσα μας τόν Χριστό, πού εἶναι τό ζητούμενο τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ Χριστιανοῦ.
Ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου ἦταν ἰδιαίτερη χαρά καί εὐλογία γιά ὅλους ὅσοι συγκεντρώθηκαν -καί ἦταν πολλοί- καί ἄκουσαν πατρικό λόγο ἀπό τόν Ποιμενάρχη τους, ὁ ὁποῖος μέσα σέ ὅλον τόν φόρτο τῆς ἐργασίας του δέν παραλείπει νά προσφέρη συνεχῶς λόγο καί εὐλογίες σέ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς Μητροπόλεώς του.
Χρ. Κ.

Ἡ Βασιλόπιτα στήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου

Βασιλόπιτα Ἁγίας ΠαρασκευῆςἩ ἐνοριακή σύναξη γυναικῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου στίς 15 Ἰανουαρίου τό ἀπόγευμα, ἔκοψε κατά τήν συνήθεια τῶν τελευταίων ἐτῶν, τήν βασιλόπιτα.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν βασιλόπιτα. Παρόντες ἦταν οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας π. Θεμοστοκλῆς Τσιτσιρίκης καί π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας καί περίπου 35 γυναῖκες πού πλαισιώνουν αὐτήν τήν σύναξη. Τό φλουρί ἔτυχε ἡ μικροβιολόγος κ. Παναγιώτα Γαλάνη.

Ὁ Μητροπολίτης μας ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν ἱκανοποίησή του πού νέες μορφωμένες κυρίες συγκεντρώνονται κάθε Τετάρτη γιά νά ἐπικοινωνήσουν μεταξύ τους πίνοντας τόν ἀπογευματινό τους καφέ καί στήν συνέχεια νά μάθουν τίς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας μέ τήν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ φετινή σειρά μαθημάτων ἀναφέρεται στήν ἑρμηνεία τῆς Μικρῆς Παράκλησης τῆς Παναγίας μας. Παίρνοντας ἀφορμή ὁ Σεβασμιώτατος ἀπό τό θέμα τῆς ἡμέρας, πού εἶχε ἤδη ἀναπτυχθῆ, ἑστίασε στήν κοινωνία πού εἶχε ἡ Παναγία μέ τόν Χριστό κατά τήν διάρκεια τῆς κύησης, ἀλλά καί σέ ὅλη Της τήν ζωή, βιώνοντας τόν ἡσυχαστικό τρόπο τῆς παραδόσεώς μας. Στήν συνέχεια ἀναφέρθηκε στόν βίο ἑνός σύγχρονου ἡσυχαστή, ἀσκητή, τοῦ π. Ἀναστασίου Κουδουμιανοῦ, ὁ ὁποῖος πρόσφατα ἐκοιμήθη στήν Κρήτη. Τέλος ἔδωσε τό μήνυμα: Νά ξεπερνοῦμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας κοιτάζοντας μέ ἐλπίδα μπροστά, ἐνθυμούμενοι τήν προτροπή ἑνός ἁπλοῦ μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος ἀντιμετώπιζε τά δύσκολα μέ τήν φράση: «Πᾶμε παρακάτω».

Ἔτσι ἡ κοπή τῆς Βασιλόπιτας ἔγινε ἀφορμή γιά πνευματική τροφοδοσία καί ἔδωσε τήν χαρά τῆς ἐπικοινωνίας τῶν μελῶν τῆς σύναξη μέ τόν Ποιμενάρχη τους.

Μ. Τσ

  • Προβολές: 2003

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance