Ἱερατική Σύναξη Ἰανουαρίου

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στούς Ἱερεῖς γιά καλή χρονιά, τούς προέτρεψε νά εἶναι προσεκτικοί στό πῶς θά ἀντιμετωπίζουν τούς Χριστιανούς καί τί θά τούς διδάσκουν καί συμβουλεύουν, ἰδίως ὅταν οἱ Χριστιανοί εἶναι εὔπιστοι καί εὐπειθεῖς, γιατί τότε ὁ Ποιμένας ἔχει πολύ μεγάλη εὐθύνη. Ἐπίσης νά εἶναι προσεκτικοί στήν συνεργασία τους μέ τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους, νά φροντίζουν τά ἔργα πού θά κάνουν στήν Ἐνορία, νά ἔχουν ὅλα τήν εὐλογία καί τήν ἔγκριση τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου καί νά εἶναι νόμιμα καί ἁρμόζοντα, καί νά σέβωνται ἀπόλυτα τά ἐκκλησιαστικά καί δημόσια χρήματα.
Ἐπειδή ὁ Ἰανουάριος μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ μήνας τῶν Πατέρων, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέθεσε στόν π. Γεώργιο Παπαβαρνάβα, Ἐφημέριο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, καί ἀνέπτυξε τό θέμα «Ὁ βίος τοῦ Μωϋσέως τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης», ὑπογραμμίζοντας τήν σημασία τῶν προτύπων τήν ζωή μας, τῆς ἐκ βαθέων προσευχῆς, τῆς ἀνδρείας, τήν νίκη στόν πόλεμο μέ τόν διάβολο καί τήν σημασία τῆς ὀρθόδοξης διδασκαλίας ὅτι ὁ Θεός εἶναι πρόσωπο καί ὄχι ἀπρόσωπη δύναμη.
Ι.Κ.

  • Προβολές: 1969

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance