Skip to main content

Ἱερατικά - Θεολογικά

Ἱερατικές Συνάξεις Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014


Ἡ Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου, στίς 20 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., εἶχε ὡς κύριο θέμα τήν ἀνάλυση καί παρουσίαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κάτι πού θά συνεχισθῆ καί σέ ἑπόμενες Συνάξεις. Στό πρῶτο αὐτό μάθημα ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε εἰσαγωγικά γιά τήν σημασία καί τόν καταρτισμό τῶν ἱερῶν Κανόνων, γιά τίς «Διαταγές» καί γιά τούς «Κανόνες» τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί παρουσίασε τούς πρώτους τέσσερεις ἀπό τούς 85 Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μέ μιά κανονική, ἐκκλησιολογική καί ποιμαντική ἄποψη.

Ὁ π. Θωμᾶς Βαμβίνης ἀναφέρθηκε στήν ἀξιολόγηση τῶν Κληρικῶν, σύμφωνα μέ τούς νέους Κανονισμούς.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε τούς Κληρικούς γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Πρωτοπρ. π. Παναγιώτη Σαβελώνα ὡς Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἁγίου Βλασίου καί γιά διάφορα τρέχοντα ἐκκλησιαστικά καί διοικητικά θέματα.
*
Τήν Πέμπτη 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ἡ Ἱερατική Σύναξη Μαρτίου, κατά τήν ὁποία συνεχίσθηκε ἡ παρουσίαση ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη τῶν ἱερῶν Κανόνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, καί συγκεκριμένα τῶν στ΄ καί ζ΄ ἱερῶν Κανόνων πού ὁρίζουν ἀντιστοίχως οἱ Ἱερεῖς παντός βαθμοῦ νά μήν ἀναλαμβάνουν κοσμικές φροντίδες καί ὅτι ἡ ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα δέν πρέπει νά συμπίπτη μέ τό Ἰουδαϊκό Πάσχα πρίν τήν ἐαρινή ἰσημερία.
Εἰσαγωγικά ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἀξία καί τήν χρήση τῶν ἱερῶν Κανόνων ὡς Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, ἄλλοτε μέ ἀκρίβεια καί ἄλλοτε μέ οἰκονομία. Εἶπε ὅτι εἶναι ἄστοχη καί ἀντιεκκλησιαστική ἡ διάκριση μεταξύ «ἀγάπης» καί «κανόνων», γιατί οἱ ἱεροί Κανόνες προϋποθέτουν τήν ἀγάπη καί καταρτίσθηκαν μέ ἀγάπη ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπογράμμισε δέ τό ὅτι οἱ Κληρικοί δέν μποροῦν νά τούς ἀγνοοῦν, γιατί ὅταν χειροτονοῦνται οἰκειοθελῶς ἀπεκδύονται ὁρισμένων κοσμικῶν «δικαιωμάτων» καί ἀποδέχονται στήν ζωή τους τά «δικαιώματα» τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

*

Μέ τούς θεολόγους τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας

Μὲ τοὺς θεολόγους τὴς Ναυπακτίας, Ἐπισκοπεῖο, Κυριακὴ τῆς ὈρθοδοξίαςΤά τελευταῖα χρόνια ἔχει καθιερωθῆ ὥστε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, μετά τήν τέλεση τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας, τῆς λιτάνευσης τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί τῆς ἀνάγνωσης τμήματος τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Σεβασμιώτατος νά δεξιώνεται τιμητικά τούς θεολόγους τῆς Ἐπαρχίας μας στό Μητροπολιτικό οἴκημα.

Ἐφέτος στό ἑορταστικό ἀλλά καί λιτό γεῦμα ἦταν προσκεκλημένοι οἱ θεολόγοι Ἱεροκήρυκες τῆς Μητροπόλεως, οἱ ἐν ἐνεργείᾳ καί συνταξιοῦχοι καθηγητές θεολόγοι τῆς μέσης ἐκπαίδευσης καί τίμησε τούς θεολόγους μέ τήν παρουσία του καί ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Γιάννης Μπουλές.

Τό καθιερωμένο πλέον γεῦμα ἀποτελεῖ ἐκδήλωση τιμῆς καί ἀναγνώρισης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί προσωπικῶς τοῦ Μητροπολίτου πρός τό ἔργο καί τά πρόσωπα τῶν θεολόγων, πού βοηθοῦν ἀποτελεσματικά καί οὐσιαστικά τά παιδιά καί τούς νέους. Δόθηκε δέ ἡ εὐκαιρία νά συζητήσουν μέ τόν Σεβασμιώτατο καί διάφορα θέματα θεολογικοῦ, ἱστορικοῦ, ἐθνικοῦ ἐνδιαφέροντος.

*

Ὁμιλία στούς Ἐκπαιδευτικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου
«Σύγχρονες ἀπόψεις ἀγωγῆς τῶν νέων στήν προοπτική τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Στὸν ἱερὸ ναὸ Ἁγίας Τριάδος ΠετρουπόλεωςΤήν Τρίτη 25 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος μίλησε στήν Σύναξη τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Ἀθηναγόρου, μέ θέμα «Σύγχρονες ἀπόψεις ἀγωγῆς τῶν νέων στήν προοπτική τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν».

Ὁ Σεβασμιώτατος στό πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας του μίλησε γιά τήν ἐξέλιξη τῆς ψυχολογίας ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή μέχρι τίς ἡμέρες μας, πού συνδέθηκε μέ τίς σύγχρονες νευροεπιστῆμες γιά νά ἐπικρατήση τό σύγχρονο βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο ψυχοθεραπείας. Ἔπειτα ἀναφέρθηκε στήν σχέση τῶν νευροεπιστημῶν μέ τό περιβάλλον καί τίς δύο κύριες θεωρίες πού ἐπικρατοῦν στό θέμα αὐτό, μέ τήν πρώτη νά τονίζη τόν ρόλο τῶν γονιδίων καί μέ τήν δεύτερη νά τονίζη τόν ρόλο τοῦ περιβάλλοντος στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου.

Κατόπιν μίλησε γιά τήν σημασία τῶν ἐμπειριῶν καί τῶν προτύπων, ὅπως αὐτή ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν βιολογική ψυχολογία πού μελετᾶ τά ψυχικά φαινόμενα σέ σχέση μέ τήν δομή καί τόν τρόπο λειτουργίας τῶν διαφόρων κέντρων τοῦ ἐγκεφάλου, στά ὁποῖα ἀναφέρθηκε καί ἐξήγησε τήν σημασία τους. Στό δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας του ὑπογράμμισε μέ διάφορα παραδείγματα τήν μεγάλη σημασία τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τήν διαπαιδαγώγηση τῶν νέων καί πῶς αὐτή ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τά πορίσματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης, στά ὁποῖα εἶχε μόλις ἀναφερθῆ. Τήν εἰσήγηση ἀκολούθησαν πλῆθος ἐρωτήσεων ἐκ μέρους τῶν ἐκπαιδευτικῶν, γιά τούς ὁποίους τό θέμα αὐτό ἀποτελεῖ ἄμεση προτεραιότητα τῆς ἐργασίας τους.

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ συναυλία κλασσικῆς μουσικῆς ἀπό τμῆμα τῆς Νεανικῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας τῆς ΕΡΤ πού λειτουργεῖ πλέον ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί δεῖπνο πρός τιμήν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν.

*

Ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἱερά Μητρόπολη Πρεβέζης

Τό διήμερο 16-17 Φεβρουαρίου ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τήν Πρέβεζα, προσκεκλημένος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου κ. Χρυσοστόμου, προκειμένου νά ὁμιλήση κατά τόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν καί τήν ἑπομένη νά ὁμιλήση στήν Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Φιλιππιάδα.

Στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε στούς πιστούς τήν προσευχή-κραυγή τοῦ μεγάλου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ «φώτισόν μου τό σκότος». Ἀναφέρθηκε στόν βίο τοῦ ἁγίου καί στήν θεολογία του γιά τό ἄκτιστο Φῶς καί τήν ὀρθόδοξη γνωσιολογία, καί ἔπειτα στό πῶς αὐτή ἡ θεολογία γίνεται βίωμα καί ζωή γιά τούς Χριστιανούς στήν ἐκκλησιαστική ζωή.

Στήν Ἱερατική Σύναξη ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ θεία Λειτουργία ὡς πανήγυρη οὐρανίων καί ἐπιγείων». Μίλησε γιά τό πῶς στήν θεία Λειτουργία ὑπάρχει κοινωνία μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀγγέλων καί ἀνθρώπων, οὐρανοῦ καί γῆς, μέσα ἀπό τεκμηριωμένες θεοφάνειες καί ἀγγελοφάνειες. Διάρθρωσε τό θέμα του στά κεφάλαια: 1. Ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ, 2. Οἱ εὐχές τῆς θείας Λειτουργίας καί 3. Ἐμπειρίες τῶν ἁγίων Πατέρων κατά τήν θεία Λειτουργία. Μέ ὅσα ἀνέφερε στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναδείχθηκε ἐναργῶς ὅτι «ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ δέν ἐξέλιπε ποτέ ἀπό τόν λαό Του καί τήν Ἐκκλησία Του, εἶναι ἡ ἴδια ἡ θεία Χάρη» καί ὅτι γιά τήν μέθεξη στήν δόξα αὐτή εἶναι ἀπαραίτητες οἱ ὀρθόδοξες προϋποθέσεις συμμετοχῆς στήν θεία Λειτουργία.

Ἀκολούθησε πολύ ἐνδιαφέρουσα συζήτηση τοῦ Σεβασμιωτάτου μέ τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Πρεβέζης, μέ τίς παρεμβάσεις βεβαίως τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.
Ι.Κ.

  • Προβολές: 2807