Ἔναρξη Κατηχητικῆς χρονιᾶς στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. στό Νεανικό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πραγματοποιήθηκε ὁ ἁγιασμός τῆς ἔναρξης τῶν Κατηχητικῶν, τῶν νεανικῶν δραστηριοτήτων καί μαθημάτων πού προσφέρει ἡ τοπική Ἐκκλησία μας στά παιδιά καί τούς νέους, γιά τίς Ἐνορίες τῆς πόλεως Ναυπάκτου.

Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος καί ἔψαλαν ὁ δάσκαλος καί μαθητές τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως.

Εἰσαγωγικό χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Καλλίνικος Γεωργᾶτος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τούς συνεργάτες τῆς ποιμαντικῆς τῆς νεότητος γιά τούς κόπους πού πρόκειται νά ἀναλάβουν ἐφέτος, καλωσόρισε τά παιδιά καί συνεχάρη τούς γονεῖς τους.

Παιδιά τῶν Κατηχητικῶν παρουσιάζουν ἕνα σύντομο δρώμενοΣτήν συνέχεια δύο μαθητές ἀνέγνωσαν λόγους συγχρόνων θεολόγων καί γερόντων πού ἀφοροῦν τήν ἀγωγή τῶν νέων καί ἀποτελοῦν τίς πυξίδες γιά τήν κατήχηση. Ἀκολούθησε σύντομο θεατρικό δρώμενο, πού εἶχε θέμα μιά συνέντευξη ἀπό τά παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ καί παρουσίασε μέ χαρούμενο τρόπο τίς διάφορες αἰτίες πού παρακινοῦν τά παιδιά νά ἀνταποκρίνωνται στήν πρόσκληση τῆς Ἐκκλησίας. Ἔπειτα ἔγινε προβολή ἀπό τίς περσινές δραστηριότητες καί τέλος ὅλα τά παιδιά τραγούδησαν γιά νά εὐχαριστήσουν τούς γονεῖς καί τούς ὑπευθύνους τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου.

Ὁ Σεβασμώτατος κλείνοντας τήν ἐκδήλωση καί εὐλογώντας τά παιδιά, ἀναφέρθηκε στήν οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου της, πού συγκεντρώνει παγκοσμίως ἑκατομμύρια παιδιά στίς αὐλές τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἀνέφερε δέ χαρακτηριστικά παραδείγματα ἀπό τίς ἐμπειρίες του στόν Λίβανο καί τήν Μέση Ἀνατολή, πού σήμερα τά παιδιά ζοῦν κάτω ἀπό τόν φόβο τοῦ πολέμου. Εἶπε ἀκόμη στά παιδιά ὅτι τό Κατηχητικό καί γενικότερα ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι τους, τό πρῶτο σπίτι τους, πρῶτο καί ἀπό τήν οἰκογένεια καί ἀπό τό σχολεῖο καί ἀπό τήν κοινωνία, ἀφοῦ ἡ οἰκογενειακή ζωή ἀρχίζει μέ τόν εὐλογημένο γάμο πού τελεῖται στήν Ἐκκλησία. Τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σπίτι τῶν παιδιῶν τό διδασκόμαστε καί ἀπό τήν περικοπή τῆς παρουσίας τοῦ δωδεκαετοῦς Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στόν Ναό, ἡ ὁποία διαβάζεται καί κατά τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων. Πρόκειται γιά μιά πολύ ὄμορφη καί δυνατή εἰκόνα, ἀπό τίς λίγες πού ἀναφέρονται στά παιδικά χρόνια τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος ζήτησε ἀπό τά παιδιά νά ζωγραφίσουν αὐτήν τήν εἰκόνα καί νά κάνουν ἕναν εὐλογημένο διαγωνισμό.

Στό τέλος μαζί μέ τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες, μοιράστηκαν στά παιδιά συμβολικά δῶρα-ἐφόδια γιά τήν νέα χρονιά καί ἕνα κέρασμα.

Ἄς ἐλπίσουμε, νά νικήση ὁ καλός σπόρος –ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ– τά ζιζάνια –τίς διάφορες κοσμολογίες καί ἰδεολογίες καί φαντασίες– καί νά καρποφορήση πολλαπλάσια στίς ψυχές τῶν νέων ὁ καλός καρπός, παρά τίς ἀντίξοες καιρικές συνθῆκες ξηρασίας πού ἐπικρατοῦν στήν σύγχρονη ἐποχή μας.
Ι.Κ.

  • Προβολές: 2708