Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Περί σεβασμοῦ - Βαλκανικοί φόβοι

Περί σεβασμοῦ

Πολλές φορές ἀκούγονται παράπονα, γιατί τάχα οἱ νέοι μας δέν τιμοῦν ὅσο πρέπει καί ὅπως πρέπει τούς προγόνους μας πού θυσιάστηκαν γιά τήν πατρίδα καί ὅτι πολλάκις ἐμπαίζουν καί τά ἱερά καί τά ὅσια του γένους μας.

Ἀφορμή γιά τέτοιες κρίσεις καί ἐπικρίσεις δίνουν συνήθως μερικά ἐπιφανειακά γεγονότα. Θά παρουσιάσουμε κι ἐμεῖς ἕνα τέτοιο γεγονός, τό ὁποῖο ὅμως δείχνει πού περίπου ἔγκειται τό πρόβλημα τῆς καταπάτησης ἀξιῶν.

Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος. Ἑορταστικές ἐκδηλώσεις καί ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τούς πεσόντες στόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ ’40, πάνω στά παγωμένα βουνά τῆς Ἠπείρου. Στήν μικρή μας πόλη, βέβαια, δέν χιόνιζε• ὁ καιρός ἦταν μαλακός, ὅ,τι πρέπει γιά νά πιοῦν τό οὐζάκι τούς οἱ μεσήλικες πού εἶχαν κατακλύσει τά καθίσματα στά ὑπαίθρεια καφενεῖα μέ θέα τό Ἱερατεῖο, τίς Ἀρχές, τούς ἐκπροσώπους συλλόγων καί τούς μαθητές τῆς πόλεως νά καταθέτουν στεφάνια στό Ἡρῶο της πόλεως, σέ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης. Τά καθίσματα ἰδιαιτέρως ἀναπαυτικά, καί τό θέαμα ἐνδιαφέρον, ὄχι πολύ συνηθισμένο σάν τίς ἐκπομπές τῆς τηλεοράσεως• μόνο δύο φορές τόν χρόνο.
Βέβαια, στά σημεῖα πού ψαλλόταν τό “αἰωνία ἡ μνήμη”, ὁ ἐθνικός ὕμνος καί ὅταν τηροῦνταν ἑνός λεπτοῦ σιγή, πολλοί ἀπό τούς κυρίους καί τίς κυρίες πού ἀπολάμβαναν τό καφεδάκι τους, θά προτιμοῦσαν νά ἔχουν ἕνα τηλεχειριστήριο νά ἀλλάξουν κανάλι ... στήν θέα τους, ἀλλά ἀφοῦ αὐτό ἦταν ἀδύνατον, συνέχισαν τό ρόφημά τους χωρίς τύψεις.

Ἦταν καί ἕνας τσολιάς, μαρμαρωμένος ὁ καϋμένος, ἔργο εὐγνωμοσύνης, τιμῆς καί μνήμης τῶν Ναυπακτίων πρός τούς ἠρωϊκούς προγόνους τους. Μά σά νά μοῦ φάνηκε, ὅτι ἐκεῖ, λίγο πρίν τελειώσει ὁ ἐθνικός ὕμνος, προσπαθοῦσε νά βγάλει τό πετρωμένο τσαρούχι του, νά τό πετάξη ἴσα κατ’ ἐπάνω σε κεῖνον ἐκεῖ στήν πρώτη θέση, νά, ἀκριβῶς τήν στιγμή πού ἔφερνε στά χείλη τοῦ τό made in Italy φλιτζάνι τοῦ καφέ του.

Ν.Γ.

Βαλκανικοί φόβοι

Ἡ ἐφημερίδα “Καθημερινή” ἔγραψε γιά τήν Διαβαλκανική Διάσκεψη τῆς Κρήτης: “Ὁ φόβος ὁρισμένων χωρῶν (κυρίως τῆς Ρουμανίας, τῆς Τουρκίας καί τῆς Βουλγαρίας) μήπως ἐγκλωβισθοῦν σέ ἕναν βαλκανικό ὀργανισμό, πού θά λειτουργήσει ὡς ὑποκατάστατο τῆς ἐπιδιωκόμενης ἔνταξής τους στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, δέν ἐπέτρεψε στή διάσκεψη τῆς Κρήτης νά θεσμοθετήσει τή διαβαλκανική συνεργασία, τουλάχιστον στό εὖρος πού ἐπεδίωκε ἡ Ἀθήνα”.

Αὐτή ἡ ἐπισήμανση τῆς Καθημερινῆς εἶναι πολύ σημαντική καί ἀποκαλυπτική των σεναρίων πού καταρτίζονται στά Ἰνστιντούτα Στρατηγικῶν Μελετῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων. Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας σέ σχόλιό του μέ τίτλο “Ἐθνικά διλήμματα”, πού δημοσιεύσαμε στό φύλλο τοῦ Ἰουλίου, ἐπεσήμανε ὅτι “γιά τήν χώρα μᾶς “παίζονται” δύο σενάρια, χωρίς νά γνωρίζουμε τήν ἐξέλιξή τους.

Τό ἕνα σενάριο εἶναι ὅτι ἐπιχειρεῖται ἡ ἔνταξή μας στήν Εὐρωπαϊκή Κοινότητα παράλληλα μέ τήν πολιτιστική μας ἀλλοτρίωση καί τόν ἐκκλησιαστικό ἀποχρωματισμό.....

Τό ἄλλο σενάριο πού “παίζεται” εἶναι ἡ ἀπομόνωση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἡ ἔνταξή της μέσα σέ ἕνα νέο πολιτικό σχηματισμό πού θά χαρακτηρίζεται ὡς σλαυορθόδοξος πολιτισμός ἤ ἀκόμη ἡ δημιουργία μιᾶς συνομοσπονδίας τῶν Βαλκανίων, σαφῶς ἀπομονωμένης ἀπό τήν Εὐρώπη καί τήν πορεία της”.

Ὁ φόβος τῶν Βαλκανικῶν χωρῶν, μή τυχόν ἀπομονωθοῦν ἀπό τήν Εὐρώπη, μέσω μιᾶς Διαβαλκανικῆς Συνεργασίας - φόβος πού θά στηρίζεται ὁπωσδήποτε σέ κάποιες πληροφορίες τούς - δείχνει τό πόσο σκοτεινά, ἀλλά καί πόσο ἔξυπνα, παίζουν τό παιχνίδι τούς αὐτοί πού θέλουν νά παρεμποδίσουν τήν ἐπικοινωνία τῆς “Δύσης” μέ τήν πολιτιστική παράδοση τῆς ὀρθόδοξης “Ἀνατολής”, ἡ ὁποία μιλᾶ στήν καρδιά τῶν Ρωμηῶν τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καί σείει τά θεμέλια του φράγκικου πολιτισμοῦ.

Αὐτό, βέβαια, δέν σημαίνει ὅτι τά Βαλκανικά Κράτη δέν πρέπει νά συνεργάζονται.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2671