Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου: Ο απολογισμός των Ιδρυμάτων του έτους 2014

Εφέτος έκλεισα είκοσι (20) χρόνια στην Ιερά αυτή Μητρόπολη και μπορώ να πω ότι ένα μεγάλο μέρος της διακονίας μου το αφιέρωσα για την λειτουργία των Ιδρυμάτων. Συνεργάσθηκα με πέντε (5) Δημάρχους και ο σημερινός Δήμαρχος είναι ο έκτος (6ος) επί των ημερών μου, αλλά συνεργάσθηκα και με πολλά μέλη των διοικητικών Συμβουλίων πού, επειδή είναι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων, εναλλάσσονταν, και εγώ παρέμενα μόνιμα ως Πρόεδρος όλα αυτά τα χρόνια. Είναι φυσικό ότι πέρασα ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές.

Βέβαια, θα μπορούσα από την αρχή να μήν αναλάβω αυτήν την ευθύνη, αφού είχα και δυνατότητα να μήν αποδεχθώ την Προεδρία των Ιδρυμάτων, αλλά το έκανα, αφ' ενός μεν επειδή σεβάσθηκα τις επιθυμίες των δωρητών, αφ' ετέρου δε επειδή έβλεπα μπροστά μου τις απαιτήσεις της κοινωνίας, που ήθελε να ενεργοποιηθούν οι περιουσίες των δωρητών για το καλό των συνανθρώπων μας.

Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία, ήτοι να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις και έναν γενικό απολογισμό για το προηγούμενο έτος (2014).

1. Γενικές παρατηρήσεις

Ασκώντας την Προεδρία των Ιδρυμάτων-Κληροδοτημάτων έχω πάντα υπ’ όψη μου τις επιθυμίες των Ευεργετών-Δωρητών τους που πρέπει να εκπληρωθούν, καθώς επίσης να γίνωνται όλα νόμιμα. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί δεν διαθέτουμε τις ειδικές γνώσεις, αλλά προσπαθούσα να το κάνω όσο μπορούσα καλύτερα με την βοήθεια νομικών συμβούλων κ.ά. Μερικές παρατηρήσεις είναι απαραίτητες.

α) Από την αρχή, δηλαδή πριν είκοσι χρόνια, που ανέλαβα την Προεδρία των Ιδρυμάτων διεπίστωσα την μη ορθή λειτουργία τους –καί το λέω πολύ ευγενικά– και καθιέρωσα τον δημόσιο απολογισμό για να επικρατήση η διαφάνεια και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξη η νομιμότητα. Δεν έχω υπ’ όψη μου να γίνεται κάπου αλλού δημόσιος απολογισμός. Ενδεχομένως χορηγούνται υποτροφίες δημοσίως, αλλά δεν είναι συνηθισμένο να γίνεται δημόσιος απολογισμός και να τίθεται ο Πρόεδρος ενώπιον κριτικής. Αυτό το έκανα, γιατί γνωρίζω ότι όλα γίνονται με διαφάνεια και δεν έχω τίποτε να κρύψω και να φοβηθώ.

β) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων αναλαμβάνουν το έργο αυτό αφιλοκερδώς, χωρίς κάποια αμοιβή και το ίδιο ισχύει και για τον Πρόεδρο. Επειδή το βάρος της λειτουργίας των Ιδρυμάτων πέφτει κυρίως στον Πρόεδρο, γι’ αυτό και όχι μόνον δεν έχω κάποια υλική ωφέλεια από αυτό το έργο, αλλά καταναλώνω χρόνο και δυνάμεις για την καλή λειτουργία τους και είμαι δέκτης των διαφόρων επικρίσεων.  

Ο απολογισμός των Ιδρυμάτων του έτους 2014Αλλά και τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως επιβαρύνονται με αυτό το έργο και οι άνθρωποι του Γραφείου φιλοτίμως εργάζονται για την γραμματειακή υποστήριξη των Διοικητικών Συμβουλίων, κυρίως ανταποκρινόμενοι στην παράκλησή μου και βλέποντας τους δικούς μου κόπους και θυσίες. Πρέπει να προσθέσω ότι η Ιερά Μητρόπολη βοηθά και υλικά για την καλή λειτουργία των Ιδρυμάτων.

γ) Τα Ιδρύματα λειτουργούν καλά, παρά την υπάρχουσα οικονομική κρίση. Γνωρίζω ότι σε άλλα διαμερίσματα της Πατρίδας μας τα Ιδρύματα υπολειτουργούν ή δεν ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους ή το χειρότερο ο Πρόεδρος και τα μέλη είναι υπόδικοι ή και εξεδόθησαν καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους.

Τα δικά μας Ιδρύματα λειτουργούν καλά, ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους, έχουν αποθεματικό, παρά τα προβλήματα που ανέκυψαν με την οικονομική κρίση, η οποία άγγιξε και τα Ιδρύματα με δύο τρόπους.

Πρώτον, μειώθηκαν τα έσοδα, διότι σε πολλές περιπτώσεις οι μισθωτές δεν καταβάλλουν τα μισθώματα, και προσπαθούμε να τα εισπράξουμε με πολλούς τρόπους, ακόμη και δικαστικώς, πράγμα που είναι χρονοβόρα διαδικασία και πολυέξοδη. Και σε πολλές περιπτώσεις τα μίσθια είναι κενά, διότι δεν υπάρχουν αιτήσεις και σε άλλες περιπτώσεις ζητούνται μειώσεις των μισθωμάτων.

Δεύτερον, το Κράτος αντί να ελαφρύνη τα Ιδρύματα από το βάρος των φόρων, αφού επιτελούν ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο, εν τούτοις τα επιβαρύνη με φορολογία. Για παράδειγμα εφέτος τα έσοδα του Παπαχαραλαμπείου Ιδρύματος από τα μισθώματα ανήλθαν στον ποσόν των 81.718 ευρώ, ενώ η φορολογία που καταβλήθηκε στην ΔΟΥ (φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ) ανήλθε στο ποσόν των 63.400 ευρώ. Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο μέρος από όσα εισπράττονται με δυσκολία από τα μισθώματα δίνεται στο Κράτος και τα λιγότερα χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της επιθυμίας των δωρητών.

δ) Παρατηρώ μια τάση από τους πολίτες και τους διαφόρους φορείς να επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τα Ιδρύματα για δικό τους όφελος. Δηλαδή, υπάρχουν μερικοί που επιδιώκουν την υποβάθμιση των Ιδρυμάτων. Αυτό, βέβαια, είναι ένα γενικό πρόβλημα, αφού οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την αύξηση της δικής τους περιουσίας και την καταπάτηση αυτών που ανήκουν στο Δημόσιο ή στα Ιδρύματα.  Πρέπει να υπάρξη από όλους σεβασμός στους Ευεργέτες και στην βούλησή τους, που προστατεύεται από το Σύνταγμα της Πατρίδας μας.

2. Απολογισμός των Ιδρυμάτων

Θα τονισθούν μερικά σημεία από τους απολογισμούς των Ιδρυμάτων.

α) Όπως ανέφερα προηγουμένως η οικονομική κρίση άγγιξε και τα Ιδρύματα με την μείωση των εσόδων και την αύξηση των εξόδων από πλευράς κυρίως φορολογίας. Συγκεκριμένα:

Ίδρυμα Παπαχαραλάμπους:

Έσοδα 87.548€, και από ενοικίαση Αιθούσης.
Έξοδα 95.201€, εκ των οποίων φόροι 63.400€.

Ίδρυμα Ανδρέα Τσάρα:  

Έσοδα 31.874€
Έξοδα 28.322,87€, εκ των οποίων φόροι: 10.496,13 (φ.εισ.) + 1.325,52 (ΕΝΦΙΑ) = 11.821,65€

Ίδρυμα Γαβριήλ Οικονόμου:

Έσοδα 7.397,34€
Έξοδα 8.254,84€ εκ των οποίων φόροι: 3.355,97 (Φ.Ε.) +1.163,05 (ΕΝΦΙΑ)+288 (ΕΕΤΗΔΕ)= 4.807,02€

Ίδρυμα ΜΟ.Φ.Η Γεωργίου Καπουρδέλη - Ιωάννου Ξύκη:

Έσοδα 3.526,56€
Έξοδα 1.016,76€
Έχει σταματήσει κάθε εργασία αποπερατώσεως του Ιδρύματος, γι' αυτό και δεν υπάρχουν έξοδα.

Ίδρυμα Ανδρέα Κοζώνη:

Έσοδα 4.950,00€.
Έξοδα 10.857,76€, εκ των οποίων φόροι 1.533,36 + 5.107,19 = 6.640,55€.

Κληροδότημα Δημ. Ασημακοπούλου
Έσοδα 5.840€.
Έξοδα 8.200€, εκ των οποίων όροι 3.600 (φ.εισ.)+1.400 (ΕΝΦΙΑ)=5.000€.

Κληροδότημα Ιωάννη Βαρδακουλά:

Έσοδα 3.445,58€.
Έξοδα 3.869,51€, εκ των οποίων φόροι: 1.201,87 (Φ.Ε.) + 387,14 (ΕΝΦΙΑ) = 1.589,01€.

Κληρονομιά (υπό σύσταση Ίδρυμα) Αντωνίου και Παναγιώτας Αναστασοπούλου:

Έσοδα 14.459,99€.
Έξοδα 11.105,03€, εκ των οποίων φόροι 2.364,40 (Φ.Εισ.)+5.629,51 (ΕΝΦΙΑ)+150 (ΕΕΤΗΔΕ)=7.993,91€

 

Πρέπει να σημειωθή ότι όπου τα έξοδα υπερβαίνουν τα έσοδα σημαίνει ότι εφέτος προσετέθη το ΕΝΦΙΑ, καθώς επίσης σε άλλες περιπτώσεις μένει να εισπράξουμε τα μισθώματα και σε άλλες περιπτώσεις ισοσκελίζεται ο απολογισμός με το αποθεματικό. Καταβάλλεται όμως ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε να υπάρχη ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων, χωρίς να μειώνεται το αποθεματικό, ήτοι το ταμειακό υπόλοιπο παρελθούσης χρήσεως.

β) Τα Ιδρύματα ανταποκρίθηκαν στους σκοπούς τους, ήτοι εξακολούθησαν να δίνουν υποτροφίες σε μαθητές και φοιτητές, όπως θα αναφερθή πιο κάτω.

Επίσης το Ίδρυμα Παπαχαραλάμπους, εκτός από τις υποτροφίες, ανταποκρίθηκε στους σκοπούς του και έδωσε επιχορηγήσεις, ήτοι: Στην Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Μουσική, στους απόρους κατά την εορτή των Χριστουγέννων, στον Ελληνοαμερικανικό Σύλλογο και στον Αθλητικό Σύλλογο Αστήρ Ναυπάκτου.

γ) Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνη για το Ίδρυμα Γεωργίου Καπουρδέλη-Ιωάννου Ξύκη.

Ο Γεώργιος Καπουρδέλης διέθεσε το οικόπεδο που εξακολουθεί να έχη μεγάλη αξία. Ο Ιωάννης Ξύκης κατέθεσε τον ποσόν των 781.632 ευρώ για να ανοικοδομηθή το Γηροκομείο. Ύστερα από πολλούς αγώνες κατόρθωσα κυρίως ως Πρόεδρος του Ιδρύματος να περιέλθη σε αυτό η οικία των κληρονόμων Γαλάνη και με την εκποίησή του να περιέλθουν στο Ίδρυμα, μαζί με κινητή περιουσία περίπου 955.592 ευρώ και έτσι συνεχίσθηκε η ανοικοδόμηση του κτιρίου του Γηροκομείου. Το κτίριο έφθασε σε καλό σημείο και χρειάζεται μερικά ακόμη ποσά για να ολοκληρωθή και να εξοπλισθή.

Δυστυχώς, μια δυσφημιστική εκστρατεία με στόχο το πρόσωπό μου, είχε ως αποτέλεσμα να εμπλακούμε σε δικαστικούς αγώνες. Ήτοι, έγινε μήνυση από τον κ. Ξύκη εναντίον μου και συγχρόνως άρχισε ένας καταιγισμός μηνύσεων, αναφορών, εξωδίκων, καταγγελιών, αιτήσεων κλπ. σε διάφορες Δικαστικές Αρχές και Δημόσιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα υποβλήθηκε μήνυση στον Εισαγγελέα του Οικονομικού Εγκλήματος, στον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου με συμπληρωματικές αναφορές και υπομνήματα. Υποβλήθηκαν αναφορές στον Υπουργό Οικονομικών, στο ΣΔΟΕ, στην Οικονομική Επιθεώρηση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην ΔΟΥ Μεσολογγίου, στον Διοικητή του ΙΚΑ και τον Διευθυντή του Τοπικού Παραρτήματος ΙΚΑ Ναυπάκτου, στον Διευθυντή Πολεοδομίας Ναυπάκτου κλπ.

Τελικά απεδείχθη περίτρανα και πολύ γρήγορα η καλή διαχείριση του Ιδρύματος, εκδόθηκε Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου από δύο Ελεγκτές του Υπουργείου και εξεδόθη Διάταξη από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου και οι συκοφαντίες έπεσαν στο κενό.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι παγκοσμίως συκοφαντήθηκα ως καταχραστής και το λυπηρό είναι ότι σταμάτησε κάθε δυνατότητα προσφοράς για να αποπερατωθή το έργο και να καλύψη ανάγκες περίπου εκατό οικογενειών, ήτοι παραμονής 60 γερόντων και 30 θέσεις εργασίας ανέργων και φυσικά αυτό έγινε σε βάρος όλης της κοινωνίας και της πολιτείας. Θα μπορούσα δε να προσθέσω ότι το ακόμη χειρότερο είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες, από όσους είχαν γνώση και λόγο, παρέμειναν αδρανείς σε αυτή την συκοφαντική εκστρατεία, καίτοι αντιλαμβάνονταν και την αθωότητά μου και την ιδιοτέλεια των συκοφαντών.

δ) Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την διάθεση του ποσού των 45.650 ₠ για τις υποτροφίες σε μαθητές και φοιτητές για το έτος 2015 και αν προστεθή και το ποσόν 7.200 ₠ που διέθεσε το Ίδρυμα Κολοκυθά που έχει άλλη διοίκηση, τότε το συνολικό ποσό που δόθηκε για υποτροφίες ανέρχεται στο ποσόν των 52.850 ₠.
Συγκεκριμένα χορηγούνται οι εξής υποτροφίες για το έτος 2014-2015
 

1.Ίδρυμα Ανδρέα Τσάρα:  

Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Τρικούπης Ιωάννης του Γεωργίου (2.200 ευρώ)
 2. Τσούμας Γεώργιος του Χρήστου (2.200 ευρώ)
 3. Βέττος Ανδρέας του Δημητρίου (2.200 ευρώ)
 4. Λαλόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννου (2.200 ευρώ)
 5. Σκαλιώτης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (2.200 ευρώ)
 6. Καρακώστας Χρήστος του Κωνσταντίνου (2.200 ευρώ)

Νέες υποτροφίες:

 1. Καπετανάκης Θωμάς του Παναγιώτη (2.200 ευρώ)
 2. Γκούμας Ευάγγελος του Νικολάου (2.200 ευρώ)

(Μέ την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από το Περιφερειακό Συμβούλιο)
Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες: 17.600 ευρώ

 

2.Ίδρυμα Δημ. Ασημακοπούλου:

Συνεxιζόμενη υποτροφία:

 1. Παπασούλη Αιμιλία του Ιωάννου (2.350 ευρώ)

Νέα Υποτροφία:

 1. Βαρελά Βασιλική - Διονυσία του Κων/νου (2.350 ευρώ)

(Μέ την προϋπόθεση ότι θα εγκριθή από το Περιφερειακό Συμβούλιο)
Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες: 4.700 ευρώ.

 

3. Ίδρυμα Γαβριήλ Οικονόμου:

Δίνεται εφάπαξ βοήθημα 500 ευρώ στους άρρενες μαθητές που αποφοίτησαν από τα δύο Επαγγελματικά Λύκεια της πόλης μας και πρώτευσαν στα τμήματά τους:

1ο ΕΠΑ.Λ

 1. Κωνσταντίνος Μουλάς
 2. Γεώργιος Νικολόπουλος
 3. Αντώνιος Μαυρέλης
 4. Βασίλειος Καραγιωργόπουλος
 5. Μιλτιάδης Τσουκαλάς

ΕΠΑ.Σ

 1. Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος
 2. Γεώργιος Σάκουλας

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τις υποτροφίες: 3.500 ευρώ.

 

4. Ίδρυμα Ανδρέα Κοζώνη:

Χορηγεί 140 ευρώ μηνιαίως σε δύο μαθητές - άπορους και άριστους - του 1ου  Γυμνασίου Ναυπάκτου από την Α’ Γυμνασίου έως την αποφοίτησή τους από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις. Δικαιούχοι είναι οι:

 1. Καλαμάρης Εμμανουήλ του Δημητρίου
 2. Μακρή Χαρά του Στεργίου

Συνολικό ποσό για το Σχολικό Έτος 2014-15:  2.800 ευρώ

 

5. Ίδρυμα Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη -Νόβα:

Χορηγεί βραβείο συνοδεύομενο με οικονομικό βοήθημα εκατόν πενήντα (150) ευρώ στους πρωτεύσαντες (σύμφωνα με το βαθμό απολυτηρίου) ανά τάξη των Ενιαίων και Επαγγελματικών Λυκείων της Ναυπάκτου.
Δικαιούχοι είναι:
1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α'τάξη: Χρήστος Φραντζόλας του Γεωργίου
 2. Β’ τάξη: Ζορμπά Χριστίνα του Ηλία
 3. Γ'τάξη: Σπυριδούλα Δρίβα του Ανάργυρου

2ο Ενιαίο Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α'τάξη: Αντώνιος Παπαδούλας του Νικολάου
 2. Β'τάξη: Δημήτριος Στυλιαράς του Βασιλείου
 3. Γ'τάξη: Αθανάσιος Λαουρδέκης του Χρήστου

1ο ΕΠΑ.Λ (Επαγγελματικό Λύκειο) Ναυπάκτου:

 1. Γ' τάξη: Σπυριδούλα Αγγελοπούλου του Σταύρου

Συνολικό ποσό που διατίθεται για τα βραβεία: 1.050 ευρώ.

Νά σημειωθή ότι την φετινή χρονιά λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων του το Ίδρυμα αυτό δεν χορηγεί χρηματικά βραβεία σε φοιτητές.

 

6. Ίδρυμα (Μαθητική Υποτροφία) Δημ. και Βασ. Παπαχαραλάμπους:

Χορηγεί εφάπαξ οικονομικό βοήθημα (βραβείο) 500 ευρώ σε τρεις  αρίστους άρρενες μαθητές κάθε τάξης που προτείνονται από τους Συλλόγους Καθηγητών του 1ου και του 2ου Γενικών Λυκείων της Ναυπάκτου.
Δικαιούχοι είναι:
1ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α’ τάξη: Χρήστος Φραντζόλας του Γεωργίου (19,9)
 2. Β’ τάξη: Σωτήριος Ζαΐμης του Γεωργίου (19,4)
 3. Γ' τάξη: Θωμάς Μελίστας του Βασιλείου (19,1)

2ο Γενικό Λύκειο Ναυπάκτου:

 1. Α'τάξη: Αντώνιος Παπαδούλας του Νικολάου (19,6)
 2. Β’ τάξη: Δημήτριος Στυλιαράς του Βασιλείου (20,0)
 3. Γ'τάξη: Αθανάσιος Λαουρδέκης του Χρήστου (19,8)

Συνολικό ποσό που διατίθεται για την μαθητική υποτροφία: 3.000 ευρώ.

 

7. Κληροδότημα Δημ. Πλούμη:

Χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που κατάγονται από την Αμπελακιώτισσα. Το ποσό της υποτροφίας καθορίστηκε σε 125 ευρώ μηνιαίως (ή 1.500 ευρώ ετησίως).
Συνεxιζόμενες υποτροφίες:

 1. Γεώργιος Κονίδας του Κωνσταντίνου
 2. Αθανάσιος Πλούμης του Πολυκάρπου
 3. Αγγελική Χρονοπούλου του Ιωάννου
 4. Παναγιώτα Παύλου του Χρήστου
 5. Επαμεινωνδία Δεσποτοπούλου του Ιωάννη
 6. Λαμπρινή Κανέλλου του Χρήστου

Νέες Υποτροφίες

 1. Μιλτιάδης Τσουκαλάς του Βασιλείου
 2. Κωνσταντίνος Παύλου του Χρήστου

Συνολικό ποσό που δόθηκε για υποτροφίες: 12.000 ευρώ.

 

8. Κληροδότημα Ιωάννη Βαρδακουλά:

Χορηγεί οικονομικό βοήθημα 500 ευρώ, σε ορφανούς και αδύναμους οικονομικά μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου και επιβραβεύει τους κατ' έτος απόφοιτους μαθητές και μαθήτριες του ίδιου Λυκείου που επιτυγχάνουν σε Ανώτατες Σχολές αν αυτοί προέρχονται από αδύναμες οικονομικά οικογένειες. Μοναδικά κριτήρια για την χορήγηση του βοηθήματος είναι η επίδοση και το ήθος κάθε υποψηφίου.
Για την Σχολική Χρονιά 2013-14 δικαιούχοι είναι:

 1. Τριανταφύλλη Μαρίνα (Α'τάξη με βαθμό προαγωγής 17,0 "Λίαν Καλώς"), 500 ευρώ.
 2. Καρακώστας Μάριος - Ηλίας (Γ'τάξη με βαθμό απόλυσης 16,3 "Λίαν Καλώς") 250 ευρώ.
 3. Τριανταφύλλη Αντωνία (Γ'τάξη με βαθμό απόλυσης 16,5 "Λίαν Καλώς") 250 ευρώ.

Στούς μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου το βραβείο μοιράστηκε σε δύο μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Συνολικό ποσό που διατίθεται για τα βραβεία: 1.000 ευρώ.

 

9. Ίδρυμα Κολοκύθα:

Χορηγεί υποτροφία επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) για ένα έτος, σε πτυχιούχους για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
(Σχετική ανακοίνωση έκανε ο κ. Ι. Ράπτης:  για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 υπότροφος Αμαλία Θεοδωροπούλου του Βασιλείου, απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος, για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών στο Λονδίνο)

Συνολικό ποσό που δίνεται για υποτροφίες και βοηθήματα από τα Ιδρύματα και Κληροδοτήματα:
52.850 ₠

Στις υποτροφίες που χορηγήθηκαν πρέπει να προστεθούν και οι

Επιχορηγήσεις Παπαχαραλαμπείου Ιδρύματος έτους 2014

 1. ΕΛΛΗΝΟΕΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ:                      500 ευρώ
 2. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΣΤΗΡ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ":     1.500 ευρώ
 3. ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ:  (δέν δόθηκε)                             
 4. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ: (αναφέρθηκε)
 5. ΑΠΟΡΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:                                  3.000 ευρώ
 6. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ:                                                  8.000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ:    13.000 ΕΥΡΩ

Συνολικό ποσό για υποτροφίες και επιχορηγήσεις:
65.850 ευρώ

Αγαπητοί μου,
Ζητώ συγγνώμη γιατί έκανα αυτή την σύντομη ενημέρωση, αλλά ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω έναντι των Ευεργετών και της αλήθειας.  Πρίν τελειώσω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όχι μόνον για το έτος που πέρασε, αλλά για όλα τα είκοσι χρόνια, τους γραμματείς και το βοηθητικό προσωπικό, ήτοι τους ανθρώπους των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως, τον νύν Νομικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Πελέκη που μας βοηθά στο έργο μας, τον κ. Αθανάσιο Μίχο, του οποίου η ανιδιοτελής προσφορά είναι σημαντική, και όσους κατά ποικίλους τρόπους μας βοήθησαν και μας βοηθούν.  Ελπίζω η τρίτη δεκαετία που αρχίζει για τα Ιδρύματα να είναι εξ ίσου αποδοτική.–

 • Προβολές: 2692

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance