Κύριο θέμα: Ἀμείωτη ἡ προσφορά, παρά τίς δυσκολίες Ναυπακτιακὴ Παράδοση Εὐεργετῶν

Τήν Κυριακή 1 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. πραγματοποιήθηκε στήν Ναύπακτο ἡ καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλωση γιά τούς Εὐεργέτες καί Δωρητές τῆς Ναυπακτίας. Μιά ἐκδήλωση μνήμης καί εὐγνωμοσύνης, ἀλλά καί ἔκφραση διαφάνειας καί ὑπευθυνότητας, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν Εὐεργετῶν-Δωρητῶν καί τόν δημόσιο Ἀπολογισμό τῶν Ἱδρυμάτων καί Κληροδοτημάτων πού αὐτοί δώρισαν στήν Πατρίδα μας καί τά ὁποῖα προσέφεραν, αὐτήν τήν τόσο δύσκολη χρονιά, 65.850 εὐρώ σέ φοιτητές καί μαθητές.

Τά κύρια σημεῖα τοῦ φετινοῦ ἀπολογισμοῦ, ὅπως ὑπογράμμισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος ὡς Πρόεδρος τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων, ὁ ὁποῖος καί καθιέρωσε τήν ἐκδήλωση αὐτή ἀπό τό 1996, ἦταν: –ἡ διαφάνεια στήν διαχείριση τῶν Ἱδρυμάτων, –ἡ ἀφιλοκερδής προσφορά τῶν μελῶν τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων καί Ἐπιτροπῶν ἀλλά καί τοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού συμπαραστέκονται στόν Πρόεδρο Μητροπολίτη, -ἡ μείωση τῶν ἐσόδων λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί ἡ βαρειά φορολογία, –ἡ παρά ταῦτα πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν τους, –ὁ στιγματισμός τῆς ἰδιοτελοῦς στάσης ἔναντι τῆς δημόσιας περιουσίας, –ἡ διάλυση τῆς συκοφαντικῆς ἐκστρατείας γιά τό Ἵδρυμα Καπουρδέλη-Ξύκη. Ὁλόκληρος ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύεται κατωτέρω.

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου τελέσθηκε ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο.

Ἀμείωτη ἡ προσφορά, παρά τίς δυσκολίες Ναυπακτιακὴ Παράδοση ΕὐεργετῶνΜνημονεύθηκαν οἱ Εὐεργέτες: οἱ Μητροπολίτες Σεραφείμ, Χριστοφόρος καί Δαμασκηνός, οἱ Δημήτριος καί Βασιλική Παπαχαραλάμπους, Γεώργιος καί Μαρία Ἀθανασιάδη-Νόβα, Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος, Ἀνδρέας Τσάρας, Γεώργιος Καπορδέλης, Ἀνδρέας καί Ἰουλία Κοζώνη, Γαβριήλ Οἰκονόμου, Δημήτριος Ἀσημακόπουλος, Δημήτριος Πλούμης, Ἐπαμεινώνδας καί Αἰκατερίνη Ἀρβανίτη, Εὐθύμιος Βαρδακουλᾶς, Δημήτριος καί Αἴγλη Μπότσαρη, Λεωνίδας καί Πολυξένη Τσώνη, Ἀλτάνη Φλωροπούλου, Ἀθηνᾶ Πλατῆ, Ἰωάννης Φούτζηλας, Παρασκευή καί Μιχαήλ Γαρμανῆ, Ἀριστοτέλης καί Βασιλική Ξανθοπούλου, Ἀριστείδης Καλαρίτης, Ἑλένη Κωταντούλα-Σακελλάρη, Δημήτριος Γαλάνης, Λάμπρος Τζαβέλλας, Λεωνίδας Χαραλάμπους-Κολοκύθας, Νικόλαος Τσάρας, Κωνσταντῖνος Κοζώνης, καί οἱ νεώτεροι Γιάννης Βαρδακουλᾶς καί Ἀντώνιος καί Παναγιώτα Ἀναστασοπούλου.

Στήν συνέχεια, μετά ἀπό τό κέρασμα πού προσέφερε ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀκολούθησε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Μητροπόλεως ὁ ἐτήσιος δημόσιος ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων-Κληροδοτημάτων.  Μαζί μέ τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο παρακάθισαν στό προεδρεῖο ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα κ. Ἰωάννης Ράπτης, ἡ Διευθύντρια τοῦ 1ου Λυκείου Ναυπάκτου κ. Μαρία Μπόθου καί ὁ κ. Ἀθανάσιος Νοχός.

Τόν λόγο τοῦ Σεβασμιωτάτου δημοσιεύουμε, ὅπως ἀναφέρθηκε, κατωτέρω.

Ὁ Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος τόνισε ἰδιαίτερα τήν συμβολή τοῦ μεγάλου εὐεργέτη τῆς πόλης Δημ. Παπαχαραλάμπους στήν ἀνύψωση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τῶν κατοίκων της μέσῳ τῆς Παπαχαραλαμπείου Δημόσιας Βιβλιοθήκης καί εὐχήθηκε γιά τήν πρόοδο τῶν βραβευθέντων φοιτητῶν καί μαθητῶν.

Ὁ κ. Ἰωάννης Ράπτης, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα καί Ἀντιδήμαρχος τοῦ Δήμου Ναυπακτίας, μίλησε γιά τό ἱστορικό τοῦ Ἱδρύματος τοῦ ὁποίου τήν σκόπιμη διάλυση εἶχε ἀποτρέψει στό παρελθόν, ὑπογράμμισε τό ὑψηλό ἐπίπεδο τῶν ὑποτρόφων τῆς περιοχῆς μας καί συγκεκριμένα τοῦ Ἱδρύματος Κολοκύθα καί τίς ἐπιτυχίες πού σημειώνουν στήν καριέρα τους μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν τους. Κατέθεσε τήν σκέψη ὅτι οἱ ὑπότροφοι τοῦ Ἱδρύματος μποροῦν νά βοηθήσουν ἀπό τίς θέσεις πού κατέχουν πλέον ὡς ἐπαγγελματίες στήν στήριξη νέων φοιτητῶν πού θέλουν νά σπουδάσουν στό ἐξωτερικό. Ὅσον ἀφορᾶ τό Γηροκομεῖο κατέθεσε τήν μαρτυρία του ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἔξοχο ἔργο, σχεδόν τελειωμένο, τό ὁποῖο μέ ὅρους τῆς ἀγορᾶς ἔγινε μέ πολύ λιγότερα χρήματα ἀπό αὐτά πού ἀπαιτοῦνται γιά παρόμοιες κατασκευές.
Ἡ κ. Μαρία Μπόθου συνεχάρη τούς ὑποτρόφους καί τούς συνέστησε τήν προσοχή στήν παρακολούθηση τῶν ἀνακοινώσεων καί στήν φροντίδα γιά διατήρηση τῶν καλῶν τους ἐπιδόσεων.

Ἀπό τούς παρευρισκόμενους τόν λόγο πῆραν ὁ κ. Σωτήριος Τσιλιγιάννης τ. μέλος τοῦ Ἱδρύματος ΜΟ.Φ.Η. Γ. Καπουρδέλη - Ἱ. Ξύκη πού ἐξῆρε τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων πού γίνεται μέ πλήρη διαφάνεια.

Ὁ πρ. Πρόεδρος τῆς Ναυπακτιακῆς Ἀδερφότητας κ. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό ζήτημα τοῦ Ἱδρύματος Καπουρδέλη-Ξύκη καί εἶπε ὅτι οἱ Ναυπάκτιοι τῆς Ἀμερικῆς ἔχουν ἄριστη γνώμη γιά τόν Μητροπολίτη τῆς ἰδιαίτερης Πατρίδας τους, πληροφορήθηκαν τήν ἁρμόδια καί δικαστική ἐπιβεβαίωση τῆς ἄψογης διαχείρισης γιά τό Ἵδρυμα Γ. Καπουρδέλη - Ἰ. Ξύκη,  δήλωσε ὅτι τό πρόβλημα τό δημιούργησαν κυρίως διάφοροι μεσάζοντες διαβολεῖς, πληροφόρησε δέ τό κοινό ὅτι ἔχει ἐγκριθῆ ἀπό τήν Ναυπακτιακή Ἀδελφότητα δωρεά γιά τό Γηροκομεῖο, πού εἶχε παγώσει ἐξαιτίας τῆς συκοφαντικῆς ἐκστρατείας.

Τέλος ὁ κ. Ἀθανάσιος Μίχος, τ. Προϊστάμενος τῆς Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβεβαίωσε ἀπό ὑπηρεσιακῆς ἀπόψεως τήν ἄψογη λειτουργία τῶν ἱδρυμάτων τῆς Ναυπάκτου, πού εἶναι τά καλύτερα σέ ὅλη τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Ἑλλάδος καί ὅτι ὡς Διεύθυνση τῆς Περιφερείας «τόν δημόσιο ἀπολογισμό τόν ὁποῖο τόν καθιέρωσε ὁ Σεβασμιώτατος τόν δίναμε σάν παράδειγμα ὑπηρεσιακό γιά ὅλη τήν Ἑλλάδα», μίλησε γιά τό Ἐνημερωτικό Σεμινάριο πού ἔγινε στήν Παπαχαραλάμπειο γιά τά μέλη τῶν Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων καί τέλος δήλωσε: «ἡ Ναυπακτία εἶναι τυχερή γιά δυό πράγματα: ὅτι ἔχει τόσους πολλούς δωρητές στήν περιοχή της καί δεύτερον ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος  εἶναι πρόεδρος σέ ὅλα αὐτά τά ἱδρύματα».

Τέλος, ἐπιδόθηκαν τά βραβεῖα, οἱ ἔπαινοι, οἱ ὑποτροφίες καί τά βοηθήματα στούς φοιτητές. Σαράντα τέσσερις (44) μαθητές καί φοιτητές ἔλαβαν ἤ θά λάβουν μετά καί τήν ἔγκριση τῶν ἀποφάσεων ἀπό τήν Διεύθυνση Κληροδοτημάτων τῆς Ἀποκεντρωμένης Διοίκησης 52.850 εὐρώ, ποσό σημαντικό γιά τίς σπουδές τους στούς καιρούς τῆς κρίσης πού περνᾶμε.

Ἄν προστεθοῦν καί οἱ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Παπαχαραλαμπείου Ἱδρύματος γιά τό ἔτος 2014, 13.000 εὐρώ, τό συνολικά χορηγούμενο ποσό γιά ὑποτροφίες, βραβεῖα, βοηθήματα σπουδῶν καί ἐπιχορήγησεις στό ἔτος 2014 ἀνέρχεται στό ὕψος τῶν 65.850 εὐρώ. –

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2229

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance