Skip to main content

Κύριο θέμα: « Στό Ἅγιον Ὄρος» - Ὁ Σεβασμιώτατος προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου

 

 

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος στήν πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ἁγίου Ὄρους

 Τό τριήμερο 20-22 Μαρτίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος μέ τήν συνοδεία του πραγματοποίησε προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου διά τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωσήφ νά προστῆ τῆς πανηγύρεως αὐτῆς, τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν πού μέ τό παλαιό ἡμερολόγιο εἶναι 9 Μαρτίου, ἑορτή τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στούς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένο τό Καθολικό τῆς Μονῆς.

*

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ προσκυνήματός του στό Ἅγιον Ὄρος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Παρασκευή 20 Μαρτίου τήν Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, προκειμένου νά τελέση τρισάγιο στόν ἁπλό καί ἀπέριττο τάφο τοῦ μακαριστοῦ Ἡγουμένου π. Γεωργίου (Καψάνη) καί νά εὐχηθῆ στόν νέο Ἡγούμενό της, Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρο γιά τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων τῆς ἡγουμενίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος δέχθηκε τήν ἀγάπη καί τήν φιλοξενία ὅλης τῆς Ἀδελφότητος, τήν ὁποία γνωρίζει ἀπό τήν ἐγκαθίδρυσή της στήν Ἱερά Μονή, τέλεσε τήν ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν στήν Παναγία, λειτούργησε τό Σάββατο τό πρωΐ καί μίλησε στήν Ἀδελφότητα καί τούς προσκυνητές στήν τράπεζα τῆς Μονῆς, κατόπιν παροτρύνσεως τοῦ Ἡγουμένου. Ἀναφέρθηκε κυρίως στήν μεγάλη προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Γεωργίου ὁ ὁποῖος ἀφομοιώθηκε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος καί ἔγινε πιστός φορέας τῆς παραδόσεώς του, πιστός ἐκφραστής τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας, καλός ποιμένας. Εὐχήθηκε δέ στούς μοναχούς νά ἔχουν τήν εὐχή του καί νά μένουν στήν θεολογική του διδασκαλία καί τό παράδειγμά του. Τόν λόγο του δημοσιεύουμε ἀπομαγνητοφωνημένο στό παρόν τεῦχος.

*

Τό Σάββατο 21 Μαρτίου ὁ Σεβασμιώτατος καί ἡ συνοδεία του μετέβη στήν Ἱερά Μονή Ξηροποτάμου, ὅπου τόν ὑποδέχθηκε ἐπίσημα ἡ ἀδελφότητα, κατά τό ἁγιορειτικό τυπικό, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἡγούμενο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος καλωσόρισε καί προσφώνησε τόν Σεβασμιώτατο στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Τήν προσφώνησή του δημοσιεύουμε στό παρόν τεῦχος.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση καί ἀναφέρθηκε στούς παλαιούς δεσμούς του μέ τήν Μονή καί τόν Ἡγούμενό της, ἀφοῦ ἦταν τό πρῶτο Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους πού ἐπισκέφθηκε τό 1966, καί ἀργότερα συμμετεῖχε ὡς Ἱερέας στήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Ἰωσήφ ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη Ἐδέσσης Καλλίνικο, ἀλλά καί γνώριζε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν ἀείμνηστο Ἡγούμενο τῆς Μονῆς π. Ἐφραίμ.

Μετά τήν ὑποδοχή ὁ Σεβασμιώτατος προσκύνησε τό τεμάχιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό μεγαλύτερο στόν κόσμο, πού φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή, καί τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων.

Ἡ ὅλη ἀγρυπνία ἄρχισε στίς 5.30 μμ. μέ τόν μικρό Ἑσπερινό καί τελείωσε τήν Κυριακή μετά τίς 12.00 μμ., μαζί μέ τήν τράπεζα.

Συμμετεῖχε ἐπίσης ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Φιλοθέου Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόδημος, ἐκπρόσωποι δεκατριῶν (13) Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πολλοί Ἱερεῖς καί Διάκονοι. Ἔψαλαν παραδοσιακά ἁγιορείτικα οἱ δύο χοροί ἁγιορειτῶν Πατέρων καί συμμετεῖχαν πολλοί προσκυνητές, ἀπό τούς ὁποίους ἀρκετοί στάθηκαν ὄρθιοι γιά μεγάλο μέρος τῆς ἀγρυπνίας.

Στήν τράπεζα ὁ Ἡγούμενος π. Ἰωσήφ μίλησε γιά τούς ἁγίους Τεσσαράκοντα καί τό ὁμολογιακό πνεῦμα πού ὀφείλουμε στήν ἐποχή μας καί κάλεσε τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο νά ἀπευθύνη λόγο στούς Μοναχούς καί προσκυνητές.

Ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε ὅτι ὁ λόγος του δέν ἀποτελεῖ διδασκαλία, ἀφοῦ στό Ἅγιον Ὄρος μαθητεύουμε καί δέν διδάσκουμε, ἀλλά ἁπλή ὑπενθύμιση μέ τήν εὐκαιρία τῆς μεγάλης ἑορτῆς, καί ἀναφέρθηκε στήν θεολογία τοῦ μαρτυρίου τῶν Ἁγίων Μαρτύρων. Τούς δύο αὐτούς λόγους, τοῦ Ἡγουμένου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου, δημοσιεύουμε στό παρόν τεῦχος.

*

Κύριο θέμα: « Στό Ἅγιον Ὄρος» - Ὁ Σεβασμιώτατος προσκεκλημένος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος καί ἡ συνοδεία του δέχθηκαν τήν φιλοξενία, τόν σεβασμό καί τήν ἀγάπη τῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων καί ἀπήλαυσαν τῶν λαμπρῶν πνευματικῶν θησαυρῶν τῆς ἁγιορειτικῆς παραδόσεως. Πέραν ἀπό τίς ἐπίσημες ὁμιλίες, τίς ὁποῖες δημοσιεύουμε, ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συνομιλήση διά μακρόν μέ τούς Ἁγιορεῖτες γιά πολλά ἐκκλησιαστικά καί θεολογικά θέματα, ἀλλά καί νά θυμηθοῦν κοινές ἀναμνήσεις, περιστατικά καί λόγους ἀπό τά παλαιότερα χρόνια καί ἀπό τούς παλαιούς Γεροντάδες καί μοναχούς, ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἐδέσσης Καλλίνικο, πού «ἄντεχε σέ μοναχικά κριτήρια», τούς μακαριστούς Ἡγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν κ.ἄ.. Ἦταν ἕνα εὐλογημένο τριήμερο, ἕνα ἀναγεννητικό προσκύνημα στό Ἅγιον Ὄρος.

*

Ἐπιστρέφοντας στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Ναύπακτο, τήν Δευτέρα 23 Μαρτίου, καί στό πλαίσιο τῶν ἑβδομαδιαίων ὁμιλιῶν του πρός τό Ποίμνιο τῆς Μητροπόλεως, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό προσκύνημά του στό Ἅγιον Ὄρος, ἐνῶ προβλήθηκε καί σχετικό ὀπτικοακουστικό ὑλικό.

  • Προβολές: 4824