Skip to main content

Πανήγυρη Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου καί Κυριακή τῶν Ἀποδήμων στήν Ἱ. Μητρόπολη Ναυπάκτου

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, σέ συνδυασμό μέ τήν Κυριακή πού ἀφιερώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στούς Ἀποδήμους Ναυπακτίους. 

Πανήγυρη Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου καί Κυριακή τῶν Ἀποδήμων στήν Ἱ. Μητρόπολη ΝαυπάκτουἘφέτος γιά πρώτη φορά στόν Ἑσπερινό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς συμμετεῖχαν τρεῖς Ἀρχιερεῖς, οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, Ἱσπανίας κ. Πολύκαρπος καί Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος. Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ σχηματίσθηκε πάνδημη λιτανεία, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχῶν, τῶν χορῶν Ἱεροψαλτῶν, τῆς Παπαχαραλαμπείου Φιλαρμονικῆς, τοῦ χορευτικοῦ Συλλόγου «Ναῦς» καί τοῦ λαοῦ.

Στήν πλατεία Φαρμάκη ἔγινε ἡ ἀρτοκλασία καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος μίλησε γιά τήν ἁγία Παρασκευή καί τήν ζωή τῶν ἁγίων καί τοῦ ἁγιασμοῦ, προέτρεψε τούς πιστούς νά ἀναζητοῦν τήν ζωή τῆς ἁγιότητος ὅποιο ἐπάγγελμα καί ὅποια θέση καί ἄν κατέχουν. Τέλος εὐχήθηκε στόν Ποιμενάρχη μας κ. Ἱερόθεο γιά τήν συμπλήρωση 20ετίας στόν θρόνο τῆς Ναυπάκτου καί ἐξῆρε τήν προσφορά του στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου ἀλλά καί πέρα ἀπό αὐτήν, στήν καθόλου Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία.

*

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα συλλειτούργησαν οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἱσπανίας καί Ναυπάκτου.

Πανήγυρη Ἁγίας Παρασκευῆς ΝαυπάκτουὉ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ τῶν πέντε χιλιάδων ἀνθρώπων ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Χριστός πῆγε στήν ἔρημο καί ὁ λαός Τόν ἀκολούθησε ὡς ἡγέτη πού τοῦ προσέφερε λόγο ἀληθινό, θεραπεία στίς πολλές ἀσθένειές τους καί ὑλικό φαγητό. Αὐτή ἡ περικοπή ἔχει σχέση καί μέ τήν ἑορτή τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ἀφοῦ ἐκεῖ ἦταν οἱ πέντε ἄρτοι, στήν ἑορτή ἔχουμε τήν ἀρτοκλασία, ἐκεῖ ἦταν τό πνευματικό φαγητό πού προηγήθηκε τοῦ ὑλικοῦ, καί στήν ἑορτή ψάλλουμε τό «πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν, οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος παρουσίασε καί τήν ἀναγωγική ἑρμηνεία τῆς περικοπῆς, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Θεοφύλακτο: Ὁ Χριστός ἀνοίχθηκε στήν ἔρημο τῶν ἐθνῶν, ὅπου Τόν ἀκολούθησαν χιλιάδες λαοῦ, οἱ ἅγιοι μάρτυρες καί ὅλοι οἱ ἅγιοι ἀπ' ὅλα τά ἔθνη, ὅπως ἡ ἁγία Παρασκευή. Τόν ἀκολούθησαν ὡς ἀληθινό ἡγέτη, πού τούς προσέφερε λόγο ζωῆς, τούς θεράπευσε ἀπό τά πάθη καί τούς ἔδωσε τόν ἄρτο τοῦ οὐρανοῦ, τήν θεία Εὐχαριστία. Ἀλλά καί ἡ ἁγία Παρασκευή «πολλαπλασιάσθηκε» καί «μοιράσθηκε» σέ ὅλο τόν κόσμο καί σέ ὅλες τίς ἐποχές στόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι καί σήμερα πού ὑπάρχει ἀπογοήτευση καί ἀπόγνωση ἀπό τούς ἄρχοντες πού ἄγονται ἀπό τόν λαό, ἐνῶ πρέπει νά ἡγοῦνται τοῦ λαοῦ, ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του εἶναι σταθερές ἀξίες καί παρηγοριά καί ζωή τοῦ λαοῦ.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρτοκλασία γιά τούς Ἀποδήμους Ναυπακτίους, τούς ὁποίους ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε καί εὐλόγησε.
Ὁ Μητροπολίτης Ἱσπανίας μιλώντας γιά τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί ἀφοῦ τοῦ εὐχήθηκε καταλλήλως γιά τήν συμπλήρωση 20ετίας στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου, εἶπε ὅτι διαφημίζει τήν Ναύπακτο σέ ὅλο τόν κόσμο μέ τό ἔργο καί τά βιβλία του καί ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀγαπάει τήν Μητρόπολή του πραγματικά, ἀφοῦ ἀρνήθηκε μετάθεσή του ἀκόμη καί στήν πατρίδα του τά Ἰωάννινα, πράγμα σπάνιο ἄν ὄχι μοναδικό.

Τέλος, ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας π. Γεώργιος Παπαβαρνάβας προσέφερε ἕναν σταυρό εὐλογίας στόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας μέ τήν εὐχή νά εὐλογῆ τήν Ἐνορία καί νά ἐμπνέη τούς ἐνορίτες μέ τό σταυροαναστάσιμο ἦθος πού ὁ ἴδιος ἐκφράζει.

*

Πανήγυρη Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου καί Κυριακή τῶν Ἀποδήμων στήν Ἱ. Μητρόπολη ΝαυπάκτουΤό βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ναυπακτίας διοργάνωσε μουσικοχορευτική ἐκδήλωση πρός τιμήν τῶν Ἀποδήμων Ναυπακτίων. Ἡ Χορωδία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, μέ χοράρχη τόν κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο καί συνοδείᾳ παραδοσιακῶν ὀργάνων, τραγούδησε θαυμάσια τραγούδια, τά ὁποῖα ἑτοίμασαν μέ κόπο μέσα στόν καύσωνα τοῦ καλοκαιριοῦ γιά νά τά ἀφιερώσουν στούς ἀποδήμους μας. Συμμετεῖχε στήν ἐκδήλωση μέ ὡραίους παραδοσιακούς χορούς καί τό Χορευτικό τοῦ Συλλόγου «Ναῦς» τοῦ κ. Γιάννη Βαφειάδη.

Πανήγυρη Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου καί Κυριακή τῶν Ἀποδήμων στήν Ἱ. Μητρόπολη ΝαυπάκτουὉ Σεβασμιώτατος χαιρετίζοντας τήν ἐκδήλωση εἶπε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη τιμᾶ καί ἀγαπᾶ ἔμπρακτα τούς ἀποδήμους καί αὐτοί ἀνταποδίδουν μέ τόν σεβασμό καί τήν τιμή, καί εὐχαρίστησε τόν Δῆμο Ναυπακτίας γιά τήν συνεργασία καί τούς χορωδούς καί χορευτές γιά τήν παρουσίαση καί τόν κόπο τους.
Ἐκ μέρους τῶν ἀποδήμων ἀντιφώνησε ὁ κ. Δημ. Παπαϊωάννου, ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Ναυπακτιακῆς Ἀδελφότητος, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἐκδήλωση καί μίλησε γιά τήν προσφορά τῶν Ἀποδήμων Ναυπακτίων πρός τήν Ναυπακτία καί τήν Ἑλλάδα γενικότερα.

  • Προβολές: 3236