Ἡ ἑορτή τοῦ Πολιούχου τῆς Ναυπάκτου

Ἡ ἑορτή τοῦ Πολιούχου τῆς ΝαυπάκτουΜέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου πολιούχου καί τῆς πόλεως τῆς Ναυπάκτου.  

Φωτογραφίες ἀπὸ τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις

*

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου τελέσθηκε μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ ἀρτοκλασία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή πολλῶν Ἱερέων, τοῦ χοροῦ Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος κόσμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἔλαβε ἀφορμή ἀπό τήν μνήμη τοῦ μεγάλου σεισμοῦ πού μνημονεύει ἡ Ἐκκλησία τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγίου Δημητρίου. Εἶπε ὅτι ἐκτός ἀπό τούς φυσικούς σεισμούς, ἀπό τούς ὁποίους παρακαλοῦμε τόν Θεό νά μᾶς προφυλάξη, γίνονται μεταφορικά καί ἄλλοι σεισμοί στήν ζωή μας, σεισμοί ψυχολογικοί, οἰκογενειακοί, κοινωνικοί πού προκαλοῦνται ἀπό διάφορα γεγονότα ἤ λόγους. Γίνονται ὅμως καί πνευματικοί σεισμοί. Ἀναφέρθηκε συγκεκριμένα στόν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου γιά τούς δύο μεγάλους σεισμούς – μεταθέσεις πού γνώρισε ὁ κόσμος: τήν μετάθεση ἀπό τήν εἰδωλολατρεία στόν νόμο, πού εἶναι ἡ Παλαιά Διαθήκη, καί τήν μετάθεση ἀπό τήν νόμο στό Εὐαγγέλιο, πού εἶναι ἡ Καινή Διαθήκη.  Ἀλλά ὁ ἅγιος ἀναφέρει καί μιά ἄλλη μετάθεση, τήν μετάθεση ἀπό τά «ἐντεῦθεν» στά «ἐκεῖσε», ἀπό τά φθειρόμενα καί σαλευόμενα πρός τά οὐράνια καί ἀσάλευτα.

Ἐμεῖς λαμβάνουμε γεύση τῶν πνευματικῶν σεισμῶν-μεταθέσων αὐτῶν, ὅταν συμμετέχουμε σέ ἱερές Ἀκολουθίες καί στήν θεία Λειτουργία, πού τελοῦνται στήν Ἐκκλησία μέ τίς κατάλληλες κανονικές καί πνευματικές προϋποθέσεις, ὅπως ἔγινε καί στήν συγκεκριμένη ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ, τήν ὁποία χαρακτήρισε «τέλεια» ἀπό ἀνθρώπινης πλευρᾶς.

Ὁ ἅγιος Δημήτριος, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ἔζησε καί τούς τρεῖς πνευματικούς σεισμούς. Γι' αὐτό δέν ὑπολόγισε κανέναν κίνδυνο, ἀφιέρωσε τά πάντα στόν Θεό καί ἁγίασε ὥστε καί τά ὀστᾶ του νά μυροβλύζουν. Καί εὐχήθηκε νά μᾶς ἐνδυναμώνη γιά νά γνωρίσουμε καί νά ζήσουμε καί ἐμεῖς ὅλους αὐτούς τούς πνευματικούς σεισμούς, καί νά φλογίζεται ἡ καρδιά μας ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

*

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τελέσθηκε πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, μέ τήν συμμετοχή πλειάδας Ἱερέων καί τοῦ χοροῦ τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ μεγάλη προσέλευση πιστῶν, καί μέ τόν ἐκκλησιασμό ὅλων τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Βουλευτή Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κων. Καραγκούνη, τόν Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος Ἀπ. Κατσιφάρα, τόν Δήμαρχο κ. Παν. Λουκόπουλο καί τό Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του πῆρε ἀφορμή ἀπό τό δοξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ γιά τόν ἅγιο Δημήτριο «ἔχει ἡ θειοτάτη σου ψυχή καί ἄμωμος τήν οὐράνιον Ἱερουσαλήμ κατοικητήριον», καί τό ἀνέλυσε μέ βάση τόν λόγο τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου γιά τήν χρίση τῆς ψυχῆς τοῦ ἁγίου μέ τό θεῖο καί οὐράνιο χρίσμα, τό ὁποῖο ἁγίασε καί τήν ψυχή καί τό σῶμα τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο μυρόβλυσε.

Καί στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας εὐχήθηκε στούς ἄρχοντες καί τόν λαό νά ἔχουν τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Δημητρίου νά μᾶς προστατεύη ἀπό κάθε κακό.

Ἀκολούθησε πάνδημη λιτανεία μέ τήν συμμετοχή καί τῆς Παπαχαραλαμπείου Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου καί τά μέλη τοῦ χορευτικοῦ καί πολιτιστικοῦ συλλόγου «Ναύς», μέχρι τόν λιμένα τῆς πόλεως, ὅπου καί ἔγινε δέηση γιά ὅλη τήν πόλη καί τούς ἀποδήμους Ναυπακτίους.  

*

Ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου τῆς Ναυπάκτου σηματοδοτεῖ καί τήν ἔναρξη τῆς μεγάλης καθιερωμένης ἐμποροπανήγυρης πού διαρκεῖ μιά ἑβδομάδα.

*

Σημείωση: Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις μαγνητοσκοπήθηκαν καί θά ἀναρτηθοῦν ἐντός τῶν ἡμερῶν στό κανάλι μέ τά βίντεο τῆς Μητροπόλεώς μας (parembasis.gr).

Φωτογραφίες ἀπὸ τὶς λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις

  • Προβολές: 2579

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance