Κύριο Θέμα: Στούς πρόποδες τοῦ Ἄθω - Ὁ Σεβασμιώτατος στήν πανήγυρη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου Παύλου

Τήν ἐπιβλητική Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού εἶναι κτισμένη ἀκριβῶς στούς πρόποδες τοῦ Ἄθω, ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, κατά τό διάστημα 8-11 Αὐγούστου ἐ.ἔ., προσκεκλημένος τῆς σεβασμίας αὐτῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προκειμένου νά προστῆ τῆς πανηγύρεως γιά τήν ἑορτή τοῦ κτήτορος αὐτῆς ἁγίου Παύλου τοῦ Ξηροποταμηνοῦ.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Παρθένιος ὑποδέχθηκε τόν Σεβασμιώτατο, ὡς Ἐπίσκοπο καί Ἀρχιερέα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τόν ὁποῖον ἄλλοτε ὑποδεχόταν, ὅπως προσφωνώντας τον εἶπε, ὡς φοιτητή καί Κληρικό «ὅταν κατ' ἐπανάληψιν ὁ νεανικός σας πόθος περί τά πνευματικά σᾶς ὁδηγοῦσε εἰς τό Ἁγιώνυμον Ὄρος».

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀντιφώνησή του ἀναφέρθηκε στόν σύνδεσμό του μέ τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Παύλου: Ἦταν ἡ Μονή τῶν φοιτητικῶν του χρόνων, ἀπ' ὅπου ἐπισκεπτόταν τίς Σκῆτες καί τήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὅρους∙ ἡ Μονή τῆς ὁποίας Πνευματικός ὑπῆρξε ὁ ἡγιασμένος Γέροντας Σωφρόνιος Σαχάρωφ∙ καί ἡ Μονή στά ὅρια τῆς ὁποίας ἐμόνασε ὁ ἀείμνηστος Σπυρίδων Νεοσκητιώτης (Ξένος).

Ἡ ἀγρυπνία ἔγινε μέ ἁγιορείτικη μεγαλοπρέπεια, μέ τήν συμμετοχή καί τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου κ. Ἰωσήφ, πολλῶν κοινοβιατῶν καί κελλιωτῶν Ἱερομονάχων καί Μοναχῶν καί πολλῶν προσκυνητῶν. Ἔψαλαν ὁ κελλιώτης Ἱερομόναχος Ἀντύπας, ὁ πρωτοψάλτης τοῦ Πρωτάτου μοναχός Ἰάκωβος, ὁ μοναχός Ἰωσήφ Βιγλιώτης καί ὁ μοναχός Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης μέ τήν συνοδεία του.

Κύριο Θέμα: Στούς πρόποδες τοῦ Ἄθω - Ὁ Σεβασμιώτατος στήν πανήγυρη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγίου ΠαύλουΚατά τήν ἐπίσημη τράπεζα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μετά τήν ἀγρυπνία ὁ Ἡγούμενος π. Παρθένιος ἀναφέρθηκε στόν ἑορτάζοντα ἅγιο καί προστάτη τῆς Μονῆς, εὐχαρίστησε τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, πού «ὑπάρχει κατά κοινή ὁμολογία ἔμπιστος θεολόγος πανορθοδόξου κύρους καί ἀποδοχῆς», εὐχαρίστησε δέ τόν Ἡγούμενο «τῆς ἀδελφῆς Μονῆς» τοῦ Ξηροποτάμου π. Ἰωσήφ καί ὅλους τούς κοπιάσαντες γιά τήν πανήγυρη.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἐκπληκτική μορφή τοῦ ἁγίου Παύλου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό βασιλικό γένος, ἀναζήτησε ὅμως τήν ἄλλη βασιλική του καταγωγή, ὡς κατ'  εἰκόνα καί καθ' ὁμοίωση  Θεοῦ πλασθέντος. Καί ἐνῶ ἦταν ὕπατος τῶν φιλοσόφων, ἀναζήτησε τήν ἀληθινή σοφία καί τήν ἐμπειρική θεολογία, καί προσέφερε μιά διαχρονική παιδεία μέ τήν ἀνακαίνιση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου καί τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, τίς ὁποῖες στερέωσε πάνω στά παραδοσιακά θεμέλια τοῦ ὀρθοδόξου ἡσυχασμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί γιά τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία συνδέει στενά τήν θεία Εὐχαριστία μέ τήν Ἁγία Γραφή, τήν ἄσκηση, τήν προσευχή καί τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τίς ὀρθόδοξες προϋποθέσεις, ὅπως αὐτές καταγράφονται στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, στίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί στήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Οἱ ἐπίσημες προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις δημοσιεύονται στό παρόν τεῦχος.

*

Ἐπίσης, στά πλαίσια τοῦ προσκυνήματός του στό Ἅγιον Ὅρος ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Νέα Σκήτη προσκεκλημένος τῆς Συνοδείας τοῦ π. Βενεδίκτου, προκειμένου νά λειτουργήση καί νά τελέση τό μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου π. Σπυρίδωνος Νεοσκητιώτη (Ξένου). Ἐκεῖ εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντήση ἔστω καί γιά λίγη ὥρα ἀρκετούς παλαιούς μοναχούς τῶν κελλιῶν τῆς Νέας Σκήτης, τῶν Ἀβραμαίων, τῶν Κυριλλαίων κ.ἄ., καί νά θυμηθοῦν τούς σεβάσμιους ἁγιορεῖτες Πατέρες τοῦ παρελθόντος.  

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε καί τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, προσκεκλημένος τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς π. Ἐφραίμ.

Ἦταν ἕνα προσκύνημα μέ κούραση πολλή, λόγῳ καί τοῦ προγράμματος καί τῆς ζέστης, ἀλλά καί μέ εὐλογία μεγάλη, πού μόνον τό Ἅγιον Ὄρος χαρίζει.

Ι.Κ.

 

20160809_083611_resized.jpg

20160809_091709_HDR_resized.jpg

20160810_115503_resized.jpg

20160810_121908_resized.jpg

 

 

 

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2662

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance