Skip to main content

Ὑπόθεση Μονῆς Μεταμορφώσεως: Ἄλλη μιά δικαίωση γιά τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο

Ἱερὰ Μητρόπολις Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου

Γραφεῖον Τύπου

Ναύπακτος, 8 Φεβρουαρίου 2017


Δελτίον Τύπου    

Μιά ἀκόμη προσπάθεια συκοφάντησης τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου καταδείχθηκε ψευδής καί κατασκευασμένη καί ἔλαβε τέλος στήν αἴθουσα τοῦ Τριμελοῦς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, κατά τήν δικάσιμο τῆς 8ης Φεβρουαρίου 2017.

Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐξυφάνθη ἀπό τό γνωστό γιά τίς ἀντικανονικές καί ἀντιεκκλησιαστικές ἐνέργειές του Μοναστήρι τῆς Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου, πού νοσεῖ τήν ἀνίατη ἀσθένεια τῆς δικομανίας, μέ πρωτοστάτη τόν ἤδη καθηρημένο καί πολλές φορές καταδικασμένο μέ ποινές φυλάκισης μοναχό Ἰγνάτιο Σταυρόπουλο.

Συγκεκριμένα, ὁ καθηρημένος μοναχός Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος εἶχε ὑποβάλει μήνυση (30-1-2013) κατά τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, ὅτι δῆθεν διατύπωσε δέκα (10) ψεύδη σέ ἀναφορά του στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου νά «κλείση» τό Μοναστήρι.

Ἡ ὑπόθεση ὁδηγήθηκε τελικά στά Δικαστήρια, ὅπου ἡ κατηγορία κατέρρευσε καί καταδείχθηκε τό ψευδές τῆς κατασκευασμένης αὐτῆς προσπάθειας τοῦ καθηρημένου μοναχοῦ. Μετά ἀπό πολύωρη ἀκροαματική διαδικασία, τό Δικαστήριο ἀποδέχθηκε πλήρως τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Μητροπολίτου, πού ἀποδεικνύονται καί ἀπό τά ἔγγραφα, καί τόν κήρυξε ὁμοφώνως ἀθῶο τῆς κατηγορίας πού τοῦ ἀποδόθηκε.

Τά βασικά σημεῖα τῆς ὑπόθεσης πού κρίθηκε ὅτι ὁ Μητροπολίτης εἶχε δίκαιο εἶναι:  

  • Ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ὄντως δέν ἔχει νόμιμη συγκρότηση ἀπό τό 2006 μέχρι σήμερα.
  • Ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως ὄντως δέν ἔχει δεχθῆ ἁρμόδιο διαχειριστικό ἔλεγχο τῶν οἰκονομικῶν της, ἀπό τό 1995 καί ἐντεῦθεν.
  • Ἡ διάλυση τοῦ νομικοῦ προσώπου τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως καί ἡ ὑπαγωγή της ὡς Μετόχι σέ ἄλλη Ἱερά Μονή ἀποφασίσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο πού εἶχε ἰδία πείρα καί γνώση τῶν προβλημάτων καί τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων στό θέμα αὐτό– καί ὄχι ἀπό τόν Μητροπολίτη.

Αὐτά εἶναι ἡ ἀλήθεια καί ἀποδείχθηκαν ἀπό τήν σωρεία συντριπτικῶν στοιχείων πού ἐπικαλέσθηκε ἡ ὑπεράσπιση τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Ἀντίθετα ὁ μηνυτής δέν εἶχε κανένα στοιχεῖο πού νά στηρίζη τίς ἀντίθετες ἀπόψεις του, τίς ὁποῖες, παρ' ὅλα αὐτά, αὐτός καί ἡ Μονή του διαδίδουν μεθοδικά καί παραπλανητικά.  Κατά συνέπεια, βέβαια, δέν εἶχε κανένα στοιχεῖο πού νά στηρίζη τήν κατηγορία του κατά τοῦ Μητροπολίτου περί ψευδοῦς ἀναφορᾶς.

Τήν ψευδῆ αὐτή μήνυσή του, κατά τήν προσφιλῆ του τακτική, ὁ καθηρημένος μοναχός τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τήν εἶχε δημοσιεύσει σέ ὅλα τά Μέσα Ἐνημέρωσης (30-1-2013), μέ προκλητικούς τίτλους καί σχόλια. Ἡ μήνυση εἶχε ἤδη προαναγγελθῆ ἀπό τόν Ἱερομόναχο Σπυρίδωνα Λογοθέτη σέ συγκέντρωση ὀπαδῶν τῆς Μονῆς καί ἀπό ἱστοσελίδα κατεγνωσμένου συκοφάντη, ἤδη ἀπό τίς 16-1-2013. Μέ τίς συκοφαντικές ἐκεῖνες δημοσιεύσεις ἐρεθίστηκαν κάποιοι ὀπαδοί τῆς Μονῆς καί προέβησαν στίς ἀνάρμοστες ἐκδηλώσεις τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τό 2013. Ἄν αὐτό συνδυασθῆ μέ τήν πρόσφατη (28-11-2016) καταδίκη τοῦ Γιάννη Πορφύρη γιά τήν ὑπόθεση Καπορδελείου Ξυκείου, γίνεται κατανοητό ὅτι οἱ ὀπαδοί τῆς Μονῆς παρακινήθηκαν σέ ἔχθρα κατά τοῦ Μητροπολίτου καί τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ ἄκουσαν καταδικασμένες πλέον συκοφαντίες.

Ἐπίσης λυπηρό εἶναι ὅτι ὁ καθηρημένος μοναχός στήν ἐκστρατεία του αὐτή παρέσυρε, ὅπως θέλουμε νά πιστεύουμε, καί ἕναν ἀριθμό συμπολιτῶν μας (μεταξύ τῶν ὁποίων μέλη τῆς Μονῆς καί συγγενεῖς τους), οἱ ὁποῖοι τόν ἐξουσιοδότησαν ἐν λευκῷ νά ὑποβάλη μήνυση καί γιά λογαριασμό τους κατά τοῦ Μητροπολίτου τους.

Ἄς σημειωθῆ, τέλος, ὅτι ἡ Δίκη τῆς 8-2-2017 ἔγινε μετά ἀπό ἀναβολή πού προκάλεσε ὁ μηνυτής καθηρημένος μοναχός, ἀφοῦ στήν πρώτη δικάσιμο (2-11-2016) δέν προσῆλθε νά ὑποστηρίξη τήν ψευδέστατη, ὅπως ἀποδείχθηκε, μήνυσή του κατά τοῦ Μητροπολίτου του, ἀλλά προτίμησε νά εἶναι μέ μουσουλμάνους συμπαρουσιαστής βιβλίου σέ γνωστό βιβλιοπωλεῖο τῶν Ἀθηνῶν.

Ἄλλη μιά ψευδής μήνυση κατέρρευσε καί ἄλλη μιά δικαίωση ἦλθε γιά τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, πού τηρεῖ μέ θυσίες τήν κανονική καί νόμιμη τάξη στήν Ἐπαρχία του, ὅπως καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐπανειλημμένως διαπιστώσει.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

  • Προβολές: 5963