Βιβλιοπαρουσίαση: Ἐνιαύσιον 2016

Πρόλογος

Στήν σειρά Ἐνιαύσια κυκλοφορεῖ καί τό Ἐνιαύσιον 2016 πού περιέχει ὁμιλίες, σχόλια, συνεντεύξεις, δηλώσεις κ.ἄ.

Ὅμως πρέπει νά διευκρινισθῆ ὅτι τό Ἐνιαύσιον 2016 κυκλοφορεῖ γιά πρώτη φορά, σέ ἀντιδιαστολή μέ τά ἄλλα Ἐνιαύσια, σέ ἠλεκτρονική μορφή καί θά ἀναρτηθῆ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου Θεοτόκου (Πελαγίας).

Ἐπίσης, ἐκεῖνο πού μπορεῖ νά παρατηρήση κανείς εἶναι ὅτι ἡ ὕλη εἶναι μικρότερη σέ σχέση μέ τήν ὕλη τῶν ἄλλων Ἐνιαυσίων, καθώς ἐπίσης δέν παρατίθενται ἄρθρα.

Αὐτό συμβαίνει, γιατί τό προηγούμενο ἔτος πολλά κείμενα ἐγράφησαν καί συμπεριελήφθησαν σέ αὐτοτελῆ βιβλία, ὅπως γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, πού ἤδη ἔχει δημοσιευθῆ, γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο», πού θά δημοσιευθοῦν προσεχῶς, καί γιά τήν Ἀναγόρευσή μου σέ σέ Ἐπίτιμο Διδάκτορα τοῦ Τμήματος Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, τό ὁποῖο ἐπίσης ἔχει ἤδη δημοσιευθῆ.

Ἔτσι, ἐδῶ δημοσιεύονται κείμενα τά ὁποῖα δέν ἔχουν συμπεριληφθῆ σέ ἄλλα βιβλία.

Ἔγραφα στό Ἐπισκοπεῖο
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου
τήν 10η Ἰανουαρίου 2017
ἑορτή τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης

† Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος


Περιεχόμενα

Α΄Ἐγκύκλιοι

1. Ἡ ἐξαγορά τοῦ χρόνου
2. "Ἐξαπέστειλεν" ὁ Θεός
3. Τό χάρισμα τῆς υἱοθεσίας

Β΄Ὁμιλίες

1.   Ὀρθόδοξη καί δυτική θεολογία
1. Πατερική θεολογία
2. Δυτική θεολογία
3. Ἡ «ψευδομόρφωση» τῆς σύγχρονης ὀρθόδοξης θεολογίας
2.   Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καί δυτική ψυχολογία
  1. Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία
  2. Βασικές ἀρχές τῆς ὀρθόδοξης ψυχοθεραπείας
α) Ἡ ἀσθένεια ὡς παρά φύση κίνηση τῶν ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς
β) Ἡ θεραπεία τῆς φιλαυτίας σέ φιλοθεΐα καί φιλανθρωπία
γ) Ἡ θεραπεία τοῦ λογιστικοῦ, ἐπιθυμητικοῦ καί θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς
δ) Ἡ δυαδική σχέση μεταξύ ἡδονῆς καί ὀδύνης
ε) Ὁ νοῦς σέ σχέση μέ τά διαβλητά καί ἀδιάβλητα πάθη
στ) Ὁ Χριστός εἶναι πνευματικός ἰατρός τοῦ ἀνθρώπου
ζ) Ὁ Χριστός θεραπεύει τόν ἄνθρωπο μέ τά Μυστήρια καί τήν ἄσκηση
η) Ἡ Ἐκκλησία ὡς χῶρος θεραπείας
θ) Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ θεραπευόμενοι καί θεραπευθέντες
ι) Ἡ αἰώνια ζωή σέ σχέση μέ τήν θεραπεία
3. Ψυχολογία καί νευροεπιστήμη
3.   Βιολογία, βιοηθική καί βιοθεολογία
1. Μοριακή βιολογία καί γενετική μηχανική
2. Βιοηθική καί βιοθεολογία
3. Εὐγονική καί εὐθανασιακή νοοτροπία
4. Ἐκκλησιαστική ποιμαντική
α) Ὑπαρξιακά προβλήματα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου
β) Ποιμαντική στόν ἄρρωστο, τούς συγγενεῖς καί τόν ἰατρό
γ) Εἰδική ποιμαντική
  Τό πρῶτο εἶναι ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν.
  Τό δεύτερο θέμα εἶναι ὁ προγεννητικός καί προεμφυτευτικός ἔλεγχος.
  Καί τό τρίτο θέμα εἶναι ἡ εὐθανασία.
4.   Ἡ θεία Λειτουργία στήν ὅλη ἐκκλησιαστική ζωή
1. Τί εἶναι Ἐκκλησία
2. Τί εἶναι ἡ θεία Λειτουργία
3. Ἀνακεφαλαίωση καί προτροπές

Γ΄Σχόλια

1. «Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν κατεβαίνει μέ μηχανές»
2. Ὁ ἀρχαιότερος θεσμός
3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
4. «Βιωματική» μέθοδος γιά τά Θρησκευτικά στά Σχολεῖα
5. Ἡ εὐθανασιακή νοοτροπία τῆς ἐποχῆς μας
6. Τό Σύμπαν καί ὁ ἄνθρωπος
7. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου
8. Θανατοποινίτες
9. Βολταῖρος καί ἀθεΐα
10. Ἡ ἔξυπνη ... καμπούρα
11. Ἡ ταυτότητα τοῦ Ἰσλάμ
12. Ὁ Κάστρο «ἀνακάλυψε τόν Ἰησοῦ»
13. Ἡ βαρβαρότητα τοῦ πολέμου

Δ΄Διάφορα

1. Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πέτρας Νεκτάριος
2. «Τό Μοναστήρι τῶν φοιτητικῶν μου χρόνων»
3. Ὅσιος Παῦλος: «ὁ ὕπατος τῶν φιλοσόφων» στήν «φιλοσοφία τοῦ Θεοῦ»
4. Ὁ ἅγιος Εὐδόκιμος καί ἡ πνευματική εὐδοκίμηση
5. Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης
6. Ὁ Γέροντας Θεόδωρος-Νεῖλος, ὁ ἀσκητής
7. Ἄννα Συνοδινοῦ, μεγάλη ἠθοποιός καί ἁπλή Χριστιανή
8. Ἀντιφώνηση κατά τήν ἀνακήρυξη σέ Ἐπίτιμο Δημότη Ἐδέσσης
9. Ἀπαντήσεις στήν Ἐφημερίδα «Ἐδεσσαϊκή»
10. Προσφώνηση στόν νέο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Γεώργιο
11. Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Χριστοῦ στόν Σταυρό
    1. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ λόγου αὐτοῦ
    2. Οἱ τρόποι τῆς βιώσεως τῆς θεοεγκαταλείψεως
    3. Ἡ δική μας ἐγκατάλειψη
12. Ὑποδοχή τῆς Τιμίας Ζώνης
13. Σύγχρονα θέματα
14. Γιά τούς θεολόγους καί τήν ποιμαντική τῆς νεότητος
15. Σέ νέους ἀνθρώπους
16. Γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη
17. Γιά τό "Ταμεῖο τοῦ Ἁγίου Μαξίμου"
18. Γιά τήν "Μυρσίνη δοξαστική"

  • Προβολές: 1195

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance