Οἰκονομικὸς Ἀπολογισμὸς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 1997

Μητροπολιτικού Γραφείου - Μεγάρου

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπέρ Μητρ. Γραφείου 7% 1.430.742
 2. Υπέρ Μητρ. Μεγάρου 2% 408.799
 3. Υπέρ Υπηρ. Κινήσεως - αυτοκίνητο 625.500

Σύνολον εσόδων 2.465.041

ΕΞΟΔΑ    

 1. Γραφική ύλη 177.796
 2. Καύσιμα Γραφείων 336.320
 3. Επισκευή - συντήρηση αυτοκινήτου 1.855.208
 4. Καύσιμα αυτοκινήτου 679.681
 5. Λειτουργικά έξοδα Γραφείων 2.008.867

Σύνολον εξόδων 5.057.872
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα 2.465.041

Έξοδα 5.057.872

Υπόλοιπον παθητικό -2.592.831 τό οποίο καλύπτεται από δωρεές

Κατασκηνώσεις

ΕΣΟΔΑ    

 1. Υπ. παρελθούσης χρήσεως 1996 2.981
 2. Εισφορές Ι. Ναών - Δίσκοι 1.073.530
 3. Από Τροφεία Κατασκηνωτριών 899.000
 4. Δωρεές 2.782.708
 5. Επιχορηγήσεις - Κρατ. Λαχεία 5.000.000
 6. Τόκοι 71.064

Σύνολον εσόδων 9.829.283

ΕΞΟΔΑ    

 1. Εργασίες - αγορές 5.138.235
 2. Λειτουργικά έξοδα 1.147.341

Σύνολον εξόδων 6.285.574
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 9.829.283

Έξοδα: 6.285.574

Υπόλοιπον: 3.543.707

Ερευνητικόν, Μορφωτικόν & Πολιτιστικόν Κέντρον

ΕΣΟΔΑ    

 1. Δωρεές 3.737.486

ΕΞΟΔΑ    

 1. Λειτουργικά 73.200
 2. Εργασίες 168.630

Σύνολον εξόδων 241.830
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα: 3.737.486

Έξοδα: 241.830

Υπόλοιπον: 3.495.656

Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου - Εράνου Αγάπης - Ταμ. Ευποιΐας Σεβ. Μητροπολίτου

ΕΣΟΔΑ    

Α' Γεν. Φιλόπτωχον Ταμείον

 1. Υπ. παρελθούσης χρήσεως 1996 970.211
 2. Δωρεές 339.000
 3. Εισφορές Ι. Ναών 1.420.000
 4. Τόκοι 42.190

Σύνολον 2.771.401

Β' Έρανος Αγάπης

 1. Υπ. παρελθούσης χρήσεως 1996 3.439.085
 2. Έρανοι - Δίσκοι 5.414.070

Σύνολον 8.853.155

Γ' Ταμ. Ευποιΐας Μητροπολίτου    

 1. Υπ. παρελθούσης χρήσεως 1996 1.444.826
 2. Δωρεές 2.108.800
 3. Τόκοι 150.472

Σύνολον εσόδων 3.704.098

Γενικόν σύνολον εσόδων 15.328.654

ΕΞΟΔΑ    

 1. Βοηθήματα σε πτωχούς 5.318.432 και Δέματα για πτωχούς
 2. Εκδηλώσεις Ι. Μητροπόλεως 217.145
 3. Στο Ερ. Μορφ. & Πολ. Κέντρο τής Ι. Μητροπόλεως 1.000.000
 4. Βοηθήματα σε μοναχικούς, οδοκαθαριστές, παιδιά πολυτέκνων κλπ. 828.617

Σύνολον Εξόδων 7.364.194
    

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Έσοδα 15.328.654

Έξοδα 7.364.194

Υπόλοιπον 7.964.460

Παρατηρήσεις:

1) Για κάθε ταμείο υπάρχει αυτοτελής διαχείριση. Δηλαδή όσα εισπράττονται από τους εράνους της αγάπης, διατίθενται αποκλειστικώς και μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και δεν δίδονται για άλλες ανάγκες.

2) Τα έσοδα για την λειτουργία των Γραφείων και τις ανάγκες του Μητροπολιτικού οικήματος προέρχονται από τις νόμιμες εισπράξεις από τους Ιερούς Ναούς. Τα λειτουργικά έξοδα είναι σχεδόν διπλάσια από τα έσοδα και καλύπτονται από προσωπικές δωρεές προς την Ιερά Μητρόπολη.

3) Τα έσοδα του Ταμείου Ευποιϊας του Σεβ. Μητροπολίτου, προέρχονται μόνον από καταθέσεις μισθών του Μητροπολίτου και από προσφορές γνωστών του, όλα δε διατίθενται για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 • Προβολές: 1306

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance