Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου στὴν Ναύπακτο

Τό Σάββατο 2 Δεκεμβρίου πανηγύρισε τό Παρεκκλήσιο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ναυπάκτου πού εἶναι ἀφιερωμένο στόν νεοφανῆ ἅγιο Πορφύριο.

Ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου στὴν ΝαύπακτοΤήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη π. Καλλίνικο, μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὁ π. Καλλίνικος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου γιά τήν Ἐκκλησία καί στό ὅτι ὁ Ὅσιος Πορφύριος εἶναι ἕνα ἁγιασμένο μέλος τῆς Ἐκκλησίας πού εἶχε δεχθῆ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ἕνας θρησκευτικός ἄνδρας πού εἶχε ἁπλῶς ἔκτακτα προσόντα.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ὑπογράμμισε τήν μεγαλωσύνη τοῦ Ἁγίου, πού ἐνῶ ἦταν ἀσθενής καί μεγάλος στήν ἡλικία καί εἶχε τήν ἀγάπη τῶν πολλῶν πνευματικῶν του παιδιῶν ἰατρῶν καί καθηγητῶν στήν Ἀθήνα, τά ἐγκατάλειψε ὅλα καί προτίμησε νά παραδώση τήν ψυχή του στόν Θεό μέσα στόν σιωπηλό ἀλλά εὐλογημένο τόπο τῶν Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κρυμμένος στήν ἀφάνεια. Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος παρουσίασε καί ἀνέλυσε ἐν συντομίᾳ τήν «πνευματική διαθήκη» τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, τήν ὁποία ἔγραψε λίγους μῆνες πρίν τήν κοίμησή του καί ἔχει μεγάλη πνευματική ἀξία καί βαρύτητα.

Ἡ ἡμιοϋπόγεια αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ὅπου βρίσκεται τό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ἦταν γεμάτη ἀπό κόσμο, πού ἀγαποῦν καί τιμοῦν τόν νεοφανῆ Ἅγιο καί τόν ἀναγνωρίζουν ὡς ἕναν μεγάλο εὐεργέτη πού ἑτοίμασε ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά νά στηρίξη τόν λαό στούς δύσκολους καιρούς τῆς ἐκκοσμίκευσης πού ζοῦμε.

*
Ἀναδημοσιεύουμε κατωτέρω τήν «Πνευματικὴ διαθήκη τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη»:

«Ἀγαπητὰ πνευματικά μου παιδιά,

Τώρα ποὺ ἀκόμη ἔχω τὰ φρένας μου σώας θέλω νὰ σᾶς πῶ μερικὲς συμβουλές. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὅλο στὶς μαρτίες ἤμουνα. Καὶ ὅταν μὲ ἔστελνε ἡ μητέρα μου νὰ φυλάω τὰ ζῶα στὸ βουνό, γιατί ὁ πατέρας μου, ἐπειδὴ ἤμασταν πτωχοὶ εἶχε πάει στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὴ διώρυγα τοῦ Παναμᾶ γιὰ ἐμᾶς τὰ παιδιά του, ἐκεῖ ποὺ ἔβοσκα τὰ ζῶα, συλλαβιστὰ διάβαζα τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου καὶ πάρα πολὺ ἀγάπησα τὸν Ἅγιο Ἰωάννη καὶ ἔκανα πάρα πολλὲς προσευχὲς σὰν μικρὸ παιδὶ ποὺ ἤμουν 12 – 15 χρονῶν, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς καλά, καὶ θέλοντας νὰ τὸν μιμηθῶ μὲ πολὺ ἀγώνα ἔφυγα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου κρυφὰ καὶ ἦλθα στὰ Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὑποτάχτηκα σὲ δύο γέροντες αὐταδέλφους, Παντελεήμονα καὶ Ἰωαννίκιο. Μοῦ ἔτυχε νὰ εἶναι πολὺ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι καὶ τοὺς ἀγάπησα πάρα πολὺ καὶ γι’ αὐτό, μὲ τὴν εὐχή τους, τοὺς ἔκανα ἄκρα ὑπακοή. Αὐτὸ μὲ βοήθησε πάρα πολύ, αἰσθάνθηκα καὶ μεγάλη ἀγάπη καὶ πρὸς τὸν Θεό, καὶ πέρασα πάρα πολὺ καλά. Ἀλλά, κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου, ἀρρώστησα πολὺ καὶ οἱ Γέροντές μου μοῦ εἶπαν νὰ πάω στοὺς γονεῖς μου στὸ χωριό μου εἰς τὸν ἅγιο Ἰωάννη Εὐβοίας. Καὶ ἐνῶ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχα κάνει πολλὲς ἁμαρτίες, ὅταν ξαναπῆγα στὸν κόσμο, συνέχισα τὶς ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα ἔγιναν πάρα πολλές.

Ὁ κόσμος ὅμως μὲ πῆρε ἀπὸ καλὸ καὶ ὅλοι φωνάζουνε ὅτι εἶμαι ἅγιος. Ἐγὼ ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιὸ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος τοῦ κόσμου. Ὅσα ἐνθυμόμουνα βεβαίως τὰ ἐξομολογήθηκα, ἀλλὰ γνωρίζω ὅτι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐξομολογήθηκα μὲ συγχώρησε ὁ Θεός, ἀλλὰ ὅμως τώρα ἔχω ἕνα συναίσθημα ὅτι καὶ τὰ πνευματικά μου ἁμαρτήματα εἶναι πάρα πολλὰ καὶ παρακαλῶ ὅσοι μὲ ἔχετε γνωρίσει νὰ κάνετε προσευχὴ γιὰ μένα, διότι καὶ ἐγώ, ὅταν ζοῦσα, πολὺ ταπεινὰ ἔκανα προσευχὴ γιὰ σᾶς, ἀλλὰ ὅμως τώρα ποὺ θὰ πάω γιὰ τὸν οὐρανὸ ἔχω τὸ συναίσθημα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μοῦ πεῖ: Τί θέλεις ἐσὺ ἐδῶ; Ἐγὼ ἕνα ἔχω νὰ τοῦ πῶ. Δὲν εἶμαι ἄξιος, Κύριε, γιὰ ἐδῶ, ἀλλὰ ὅτι θέλει ἡ ἀγάπη σου ἂς κάμει γιὰ μένα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δὲν ξέρω τί θὰ γίνει. Ἐπιθυμῶ ὅμως νὰ ἐνεργήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάντα εὔχομαι τὰ πνευματικά μου παιδιὰ νὰ ἀγαπήσουν τὸν Θεό, ποὺ εἶναι τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ μποῦμε στὴν ἐπίγειο ἄκτιστο ἐκκλησία Του. Γιατὶ ἀπὸ ἐδῶ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε.

Ἐγὼ πάντα εἶχα τὴν προσπάθεια νὰ προσεύχομαι καὶ νὰ διαβάζω τοὺς Ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας καὶ εὔχομαι καὶ ἐσεῖς νὰ κάνετε τὸ ἴδιο. Ἐγὼ προσπάθησα μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν πλησιάσω τὸ Θεὸ καὶ εὔχομαι καὶ σεῖς νὰ κάνετε τὸ ἴδιο.

Παρακαλῶ ὅλους σας νὰ μὲ συγχωρέσετε γιὰ ὅ,τι σᾶς στεναχώρησα.

Ἱερομόναχος Πορφύριος
Ἐν Καυσοκαλυβίοις τῇ 4/17 Ἰουνίου 1991»

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Φωτογραφίες

  • Προβολές: 2054

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance