Βιβλιοπαρουσίαση: “Εικονοφιλικό και Εικονοκλαστικό Πνεύμα”

Βιβλιοπαρουσίαση:

Βιβλιοπαρουσίαση: “Εικονοφιλικό και Εικονοκλαστικό Πνεύμα”Με τίτλο “Εικονοφιλικό και Εικονοκλαστικό Πνεύμα” κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιεροθέου. Τα θέματα του βιβλίου παρουσιάζουν μεγάλο θεολογικό και εκκλησιαστικό ενδιαφέρον, γιατί διαπραγματεύονται κρίσιμες πτυχές της εκκλησιαστικής ζωής μέσα από την οπτική της ορθοδόξου πατερικής θεολογίας.

Τα επιμέρους θέματα που διαπραγματεύεται το βιβλίο είναι τα εξής: “Εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα”, “Η εικόνα του συγχρόνου κόσμου”, “Οι στόχοι της Εκκλησίας στην χρήση των Μ.Μ.Ε.”, “Η κατάργηση του προσωπικού στοιχείου της ποιμαντικής από την παρέμβαση των Μ.Μ.Ε.”, “Θρησκευτική και εκκλησιαστική παιδεία”, “Ανατολή και Δύση στην λατρεία”, “Το ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας”, “Αυθεντία και εξουσία, κατά την Ορθόδοξη Παράδοση”, “Η προσωπικότητα του Ιερέως”, “Το “τί” και το “πώς” της Ορθοδόξου θεολογίας”, “Η μίμηση του Χριστού κατά την Ορθόδοξη Παράδοση”, “Η θεολογία και ο θεολόγος της εμπνεύσεως”.

Το βιβλίο είναι έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και είναι αφιερωμένη από τον Σεβασμιώτατο στους προκατόχους του Αρχιερείς “τής Ιεράς Επισκοπής, Μητροπόλεως και Αρχιεπισκοπής Ναυπάκτου, τους διαπρέψαντας στις Οικουμενικές και Τοπικές Συνόδους και κλεΐσαντας με τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους την τοπική Εκκλησία της Ναυπάκτου “εις μνημόσυνον αιώνιον””. Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν εξολοκλήρου στο Ερευνητικό, Μορφωτικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, που θα στεγασθή στο κτίριο της Ι. Μητροπόλεως, που βρίσκεται δίπλα στο παρεκκλήσιο του οσίου Δαυΐδ, και το οποίο διαμορφώνεται κατάλληλα για να ικανοποιήση τις απαιτήσεις του ιδρύματος.

Στην συνέχεια δημοσιεύουμε την εισαγωγή του νέου βιβλίου του Σεβ. Μητροπολίτη μας.

“Τα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται στο βιβλίο αυτό, εκτός από ένα, εγράφησαν κατά τα δύο πρώτα έτη της επισκοπικής μου διακονίας για να γίνουν ομιλίες και διαλέξεις σε διάφορα Συνέδρια και στην συνέχεια δημοσιεύθησαν σε διάφορα περιοδικά, ένα δε από αυτά σε ειδικό τιμητικό τόμο. Γι’ αυτό και αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τόσο αυτούς που με κάλεσαν για να αναπτύξω τα θέματα αυτά, όσο και τους εκδότας των περιοδικών, στα οποία δημοσιεύθηκαν. Σε ειδική θέση γίνεται μνεία τόσο των ανθρώπων που συνετέλεσαν, με τον τρόπο τους, στην ανάπτυξη των θεμάτων αυτών, όσο και του “χώρου” που δημοσιεύθηκαν.

Έγινε συλλογή των κειμένων αυτών και εκδίδονται σε ένα βιβλίο, ώστε και άλλοι να ενημερωθούν για τις θέσεις που αναπτύσσονται, γύρω από τα θέματα αυτά, με απώτερο σκοπό την καλύτερη γονιμοποίηση των θέσεων αυτών καί, βέβαια, την μεγαλύτερη ωφέλεια των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα μέσα από την θεολογική προοπτική.

Ο τίτλος του βιβλίου “εικονοφιλικό και εικονοκλαστικό πνεύμα” δικαιολογείται, αφ’ ενός μεν επειδή αποτελεί τον τίτλο του πρώτου κεφαλαίου, αφ’ ετέρου δε επειδή εκφράζει, κατά κάποιον τρόπο, όλο το πνεύμα των άλλων κειμένων. Ο αναγνώστης θα διαπιστώση ότι άλλα από αυτά τα θέματα αναφέρονται στην ανύψωση του ανθρώπου στην θέση για την οποία δημιουργήθηκε από τον Θεό και άλλα στον κατακερματισμό του, αφού ο σύγχρονος άνθρωπος αντί να εκφράζη την οντολογία του, ως δημιουργημένος κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση Θεού και, επομένως, ως ανυψούμενος προς το καθ’ ομοίωση, μετατρέπεται σε ένα άβουλο όν, χάνοντας έτσι και την οντικότητα και την οντολογία του.

Πράγματι, ζούμε σε μια εικονική εποχή, αφού μέσα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποκτούμε οπτική γνώση των παγκοσμίων γεγονότων, αλλά όμως δεν υπάρχει πραγματική και οντολογική γνώση, αφού ο άνθρωπος κατατεμαχίζεται και κατακερματίζεται. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού μετατρέπεται σε κατ’ εικόνα των κτιστών πραγμάτων και πραγματικοτήτων. Όμως, σε αυτήν την εικονοκλαστική εποχή υπάρχει και μεγάλη εικονοφιλία, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται στην αρχική οντολογία τους και γίνονται θεούμενοι. Αυτό φαίνεται και στα κείμενα που ακολουθούν.

Η δημοσίευση των κειμένων αυτών θα δείξη ότι ο σύγχρονος εκκλησιαστικός λόγος πρέπει να είναι θεολογικός, και οι επίσκοποι της Ορθοδόξου Εκκλησίας πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά και σύγχρονα θέματα μέσα από την προοπτική της Ορθοδόξου θεολογίας. Πιστεύω απόλυτα, έστω και αν μου αποδοθή ο τίτλος του θεωρητικού, ότι η σύγχρονη μεγάλη προδοσία, είναι η απουσία του θεολογικού λόγου από το κοινωνικό γίγνεσθαι. Ακριβώς, επειδή ενεργείται σήμερα αυτή η μεγάλη προδοσία, γι’ αυτό και επικρατεί τεράστια σύγχυση σε όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής και κοινωνικής ζωής.

Τελικά είναι προτιμότερο σε κάποιον που θεολογεί να του αποδοθή ο τίτλος του θεωρητικού, παρά να θεωρήται πρακτικός, εκφράζοντας όμως έναν αναιμικό και εκκοσμικευμένο λόγο, γιατί ο γνήσιος θεολογικός λόγος είναι ο πιο πρακτικός και ουσιαστικός, ενώ ο αθεολόγητος λόγος που θεωρείται πρακτικός είναι απροσδιόριστος, ανώφελος, ίσως και βλαβερός, τουλάχιστον από εκκλησιαστικής πλευράς”.

Βιβλιοπαρουσίαση

  • Προβολές: 2495