Ψήφισμα - Ἀναγγελία θανάτου Ἰωάννου Ξύκη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΟΦΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΥΡΔΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΥΚΗ
30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΤΗΛ: 2634022980, FAX: 2634027665

 

Ἀρ. Πρωτ. 14

Ναύπακτος, 13 Σεπτεμβρίου 2018 


Ψήφισμα

Συνῆλθε σήμερα 13 Σεπτεμβρίου 2018 στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ «Ἱδρύματος ΜΟ.Φ.Η., Γεωργίου Καπουρδέλη - Ἰωάννου Ξύκη» μέ μοναδικό θέμα τήν ἀναγγελία τοῦ θανάτου τοῦ εὐεργέτου του, Ἰωάννου Ξύκη.

Ὁ Πρόεδρος ἐνημερώνει τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος γιά τόν θάνατο τοῦ εὐεργέτου καί δωρητοῦ του καί ζήτησε νά τιμηθῆ κατά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία καί μετά ἀπό αὐτήν.

Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξέφρασαν τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά τήν προσφορά του καί ἀποφασίσθηκε ὁμόφωνα:

1. Νά παραστοῦν ὅλα τά μέλη τοῦ Ἱδρύματος κατά τήν ἐξόδιο ἀκολουθία.
2. Νά κατατεθῆ στέφανος στήν σορό τοῦ ἐκλιπόντος.
3. Νά δημοσιευθῆ τό ψήφισμα στόν Τοπικό Τύπο καί νά ἀναγνωσθῆ κατά τήν τελετή τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱδρύματος.
4. Νά τιμηθῆ δεόντως σέ μία ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱδρύματος ἤ τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Πόλεως Ναυπάκτου.
5. Νά ἐκφράση τά συλλυπητήρια στά παιδιά του καί στούς συγγενεῖς του, καί
6. Νά ἐκφράση τήν ἐλπίδα νά συνεχισθῆ τό ὅραμα τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Ξύκη, ἤτοι νά ὁλοκληρωθῆ ἀπό τούς κληρονόμους του καί νά λειτουργήση τό Γηροκομεῖο ὅπου θά ἐξυπηρετοῦνται ἀνήμποροι συμπατριῶτες μας.

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος
Ὁ Μητροπολιτης

+ Ὁ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

  • Προβολές: 2014