Ὁ Πολιοῦχος τῆς Ναυπάκτου Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Δημήτριος (Video)

Μέ λαμπρότητα τελέσθηκε ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός γιά τόν Πολιοῦχο τῆς Ναυπάκτου, Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο.

Ὁ Πολιοῦχος τῆς Ναυπάκτου Μεγαλομάρτυς Ἅγιος Δημήτριος (VIDEO)Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος στό κήρυγμά του μίλησε γιά τό ὑψηλό στρατιωτικό καί κοινωνικό ἀξίωμα πού κατεῖχε ὁ ἅγιος Δημήτριος, τό ὁποῖο θυσίασε ὁμολογώντας τόν Χριστό. Ἀνέλυσε τό πῶς ἐξηγεῖται αὐτή ἡ θυσία, χρησιμοποιώντας ἕναν λόγο τοῦ συγχρόνου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου: «εἶδα ἐπίγειους βασιλεῖς στήν δόξα τους καί πολύ τούς ἐκτιμοῦσα. Ὅταν ὅμως ἡ ψυχή γνωρίση τόν Κύριο, λίγο θά ἐνδιαφέρεται γιά ὅλη τήν δόξα τῶν Βασιλέων. Τότε ἡ ψυχή διψᾶ τόν Κύριο καί ποθεῖ ἀχόρταγα νύχτα καί ἡμέρα νά δῆ τόν Ἀόρατο καί νά ψηλαφήση τόν Ἀψηλάφητο». Ὅλος ὁ κόσμος εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀξιωθῆ νά γνωρίση τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, τότε γνωρίζει ὅτι τό μεγαλύτερο δῶρο στόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ὅταν ἀγαπήσουμε τόν Χριστό καί ὅταν Τόν γνωρίσουμε, τότε προσφερόμαστε ὁλοκληρωτικά σέ Αὐτόν. Καί ὁ Σεβασμιώτατος κατέληξε ὅτι πρέπει νά δεχόμαστε ὅλον τόν κόσμο ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς καί νά προσφέρουμε τόν ἑαυτό μας ὡς ἀντίδωρο στόν Θεό καί τούς ἀδελφούς μας.

Στόν Ἑσπερινό συμμετεῖχε πλῆθος Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας καί πλῆθος λαοῦ πού προσκυνοῦσε ἀσταμάτητα τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.

Ἔψαλαν θαυμάσια τά τροπάρια τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεως ὑπό τόν χοράρχη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, ὁ λαμπαδάριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Δημήτριος Καλογερῆς καί ὁ τ. Πρωτοψάλτης κ. Πέτρος Παρρᾶς.

Πανηγυρική θεία Λειτουργία τελέσθηκε στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, πολιούχου Ναυπάκτου, κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Μεγαλομάρτυρος.

Τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία τέλεσε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, συμπαραστατούμενος ἀπό πλῆθος Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐνῶ στά ἀναλόγια ἔψαλλαν ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλέως μας ὑπό τόν χοράρχη κ. Παντελῆ Ἀναστασόπουλο, καί ὁ λαμπαδάριος κ. Δημήτριος Καλογερῆς μέ τήν συνοδεία του.

Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἀφορμή τήν ἑορτή καί τήν ζωή τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μίλησε γιά τήν ὁλοκληρωμένη γνώση, πέρα ἀπό τήν γνώση πού ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος μέσα ἀπό τήν σύγχρονη πληροφόρηση. Ἀναφέρθηκε στά τρία ἐπίπεδα γνώσεως, ἤτοι στήν αὐτογνωσία, νά γνωρίσουμε τόν ἄγνωστο ἑαυτό μας, τήν ἑτερογνωσία, νά γνωρίσουμε τούς ἄλλους στό βάθος τῆς ψυχῆς τους, καί τήν Θεογνωσία, νά γνωρίσουμε τόν ἀληθινό Θεό. Τόνισε ὅτι διά τῆς Θεογνωσίας μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε γνώση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῶν ἄλλων. Αὐτήν τήν ὁλοκληρωμένη γνώση εἶχε ὁ ἅγιος Δημήτριος, πού τήν ἀπέκτησε στήν Ἐκκλησία, πού εἶναι τό Σχολεῖο τῆς ὁλοκληρωμένης γνώσεως. Γι' αὐτό εὐχήθηκε, ὁ Σεβασμιώτατος, νά γίνουμε μαθητές τοῦ Χριστοῦ καί συμμαθητές τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μέσα στό Σχολεῖο τῆς Ἐκκλησίας, πού προσφέρει τήν ὁλοκληρωμένη γνώση.

Ἐκκλησιάσθηκε πλῆθος κόσμου, μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου, τόν Βουλευτή τοῦ Νομοῦ κ. Δημ. Κωνσταντόπουλο, τόν Περιφερειάρχη κ. Ἀπ. Κατσιφάρα, τόν Δήμαρχο κ. Παν. Λουκόπουλο καί τόν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Θ. Κοτρωνιᾶ, τούς Διοικητές τῆς Ἀστυνομίας, τῆς Τροχαίας Ναυπάκτου, τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος καί τῆς Πυροσβεστικῆς Ναυπάκτου, τόν Διευθυντή τῆς Πυροσβεστικῆς Αἰτωλοακαρνανίας, τόν Πρόεδρο τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου κ. Χρ. Παΐσιο, τόν Πρόεδρο τοῦ Ε.Σ. Ναυπάκτου κ. Ἰω. Ράπτη, τόν Πρόεδρο τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν καί Βιοτεχνῶν Ναυπάκτου κ. Ταξ. Σούζα, προέδρους καί ἐκπροσώπους ἄλλων φορέων τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς.

Στήν μεγαλοπρεπῆ λιτανεία συμμετεῖχαν Στρατιωτικό Ἄγημα πού ἀπέδωσε τιμές, ἡ Παπαχαραλάμπειος Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου, τά μέλη τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Ἀνεμογιάννης» παραδοσιακά ἐνδεδυμένοι, τά μέλη τῆς Παραδοσιακῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, οἱ Ἱεροψάλτες καί οἱ Ἱερόπαιδες, οἱ Ἱερεῖς μας φέροντες τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου.

Οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις τοῦ Πολιούχου μας ἐφέτος μεταδόθηκαν ἀπευθείας ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό Lepanto.

Μετά τήν Λιτανεία ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δεξιώθηκε ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Μετά τήν δεξίωση ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τούς ἐπισήμους τοῦ τόπου ἐπισκέφθηκε τά «Παζάρια» τῆς Ναυπάκτου, γιά νά εὐλογήση καί νά εὐχηθῆ τούς ἐμπόρους καί μικροπωλητές πού ἐκθέτουν τά προϊόντα τους.

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Λειτουργία καί τήν Λιτανεία ΕΔΩ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τά «Παζάρια» ΕΔΩ

Δεῖτε τό VIDEO μέ τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Λειτουργία

  • Προβολές: 3024