Πρόλογος γιά τό νέο βιβλίο τοῦ Χαρ. Χαραλαμπόπουλου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου

Τό νέο βιβλίο τοῦ κ. Χαράλαμπου Χαραλαμπόπουλου, μέ τίτλο «ὁ ἱερός Κλῆρος τῆς Ναυπακτίας, Ἀγωνιστές τοῦ ’21 - Κληρικολόγια 1835-1845» εἶναι ἀξιόλογο καί ἐπίκαιρο.

Εἶναι ἀξιόλογο γιατί ἀναφέρεται σέ μιά σημαντική ἐκκλησιαστική ἱστορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀφοῦ παρουσιάζει τήν ζωή τῶν Κληρικῶν της, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά τήν πατρίδα.

Ἡ Ἐκκλησία καυχᾶται γιά τούς Κληρικούς καί μοναχούς της πού πάντοτε θυσιάζονται γιά τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, ἀγωνίζονται γιά τήν ἐλευθερία τοῦ λαοῦ. Τά Μοναστήρια μας ἦταν πάντοτε προπύργια τῆς ἐλευθερίας καί οἱ Ἐνορίες ἦταν χῶροι καλλιέργειας ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἐθνικῆς συνειδήσεως. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μόνον οἱ Ἐπίσκοποι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀλλά οἱ Κληρικοί παντός βαθμοῦ, οἱ μοναχοί καί οἱ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν ποικιλοτρόπως τήν φιλοθεΐα καί τήν φιλανθρωπία.

Ἐπίσης, τό βιβλίο αὐτό εἶναι καί ἐπίκαιρο γιατί προετοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε, ὕστερα ἀπό δύο χρόνια, τήν ἐπέτειο τῶν διακοσίων ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, καί ἑπομένως θά δοθῆ ἡ δυνατότητα νά διαβάσουν πολλοί ἕνα μέρος τῆς θυσίας τῶν Κληρικῶν καί μοναχῶν μας γιά τήν ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό. Ἀκόμη, θά δοθῆ ἡ δυνατότητα νά ἐκτιμηθῆ ἡ προσφορά τῶν Κληρικῶν μας στό μετέπειτα ἐλεύθερο Κράτος μέχρι τό 1945, ἀφοῦ συμμετεῖχαν ἐνεργά καί μέ θυσίες σέ ὅλους τούς ἐθνικούς καί κοινωνικούς ἀγῶνες γιά τήν κραταίωση τῆς ἐλευθερίας καί τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης καί τῆς ἀγάπης.

Ἄν ἀπό τό Ἔθνος μας καί τήν Πατρίδα μας ἀφαιρέση κανείς τόν ἀγώνα καί τήν προσφορά τῆς Ἐκκλησίας, τότε θά μειωθῆ κατά πολύ τό αἷμα πού χύθηκε γιά τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά καί θά ἐκμηδενισθοῦν οἱ ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μας.

Ἀκόμη καί σήμερα οἱ Κληρικοί μας προσφέρουν ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες ὄχι μόνον στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί στήν κοινωνία. Ἀρκεῖ νά σημειωθῆ ὅτι οἱ Κληρικοί μας στίς ὀρεινές Ἐνορίες εἶναι ἡ ἐλπίδα σέ πολλά χωριά μέ τούς ἐλάχιστους κατοίκους, ἀφοῦ πηγαίνουν γιά νά λειτουργήσουν, νά προσευχηθοῦν, νά μεταφέρουν τά ἀναγκαῖα στούς λίγους κατοίκους, νά τούς μεταδώσουν χαμόγελο, ἐλπίδα, χαρά, τόν Χριστό. Τό ἴδιο γίνεται καί στήν Ναύπακτο καί τίς πέριξ αὐτῆς Ἐνορίες μέ τήν ὅλη φιλάνθρωπη προσφορά τῶν Κληρικῶν μας. Ὡς Μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μητροπόλεως καυχῶμαι γιά τούς καλούς καί εὐγενεῖς Κληρικούς πού διαθέτει ἡ Μητρόπολή μας.

Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού μέ κάνει νά χαίρομαι γιά τήν σημαντική αὐτήν ἔκδοση καί συγχαίρω τόν συγγραφέα κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο, πού ἀναδείχθηκε ἕνας λαμπρός ἱστορικός τῆς περιοχῆς μας καί σέ ἐκκλησιαστικά θέματα, μιά ἀνεκτίμητη ἀξία καί προσφορά. Ἐπίσης, συγχαίρω τόν Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρούζας, πού εἶναι ἐκδότης καί χορηγός, καί ὅλους ὅσοι βοήθησαν γιά τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.

Τέλος, εὔχομαι ὁ Θεός νά ἀναπαύση τίς ψυχές τῶν Κληρικῶν καί μοναχῶν, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα ἀναφέρονται στό βιβλίο αὐτό, καί ὅσων ἐξαφάνισε ὁ πανδαμάτωρ χρόνος, καί νά τούς ἀμείψη γιά ὅσα προσέφεραν γιά τούς ἀνθρώπους, τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία.

+Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

  • Προβολές: 968

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance