Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ναυπάκτου

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Ναυπάκτου

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας γιορτάστηκε πανηγυρικά στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Στόν Ὄρθρο καί στήν θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος περιστοιχούμενος ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο, τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἄλλους κληρικούς τῆς Μητροπόλεώς μας.

Συνεορταστές, μαζί μέ τόν λαό τῆς Ἐνορίας, ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος καί ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τό τί εἶναι Ὀρθόδοξη Παράδοση. Ἀνέφερε τήν διδασκαλία τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση ἔχει τρεῖς ἄξονες, πρῶτον εἶναι ὁ δοτήρ Θεός, δεύτερον ἡ δωρεά πού εἶναι ἡ μέθεξη τῆς ἀκτίστου δόξης καί τρίτον οἱ δέκτες, φύλακες καί μεταδότες τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας πού εἶναι οἱ θεούμενοι διά μέσου τῶν αἰώνων, Προφῆτες, Ἀπόστολοι, Ἅγιοι. Ἔπειτα, προσδιόρισε ἕνα σχῆμα πού ἀποτυπώνει τήν παράδοση καί αὐτό εἶναι ὁ Σταυρός. Ἡ κατακόρυφη πλευρά δείχνει τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί ἡ ὁριζόντια πλευρά δείχνει ὅτι ἡ Παράδοση ξεκινᾶ ἀπό τό παρελθόν, προχωρᾶ στό παρόν καί ἐπεκτείνεται στό μέλλον. Στό σημεῖο πού συναντῶνται οἱ δύο πλευρές τοῦ Σταυροῦ βρίσκεται ὁ κάθε ἅγιος, πού ἔχει καθαρή καρδιά, σύμφωνα μέ τόν μακαρισμό, «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται». Ἔτσι, ὀρθόδοξος θεολόγος εἶναι ὁ ἐσταυρωμένος καί ἀναστημένος ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος.

Μετά τήν ὀπισθάμβωνο εὐχή ἔγινε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων εἰς τιμήν καί μνήμην τῆς ἀναστήλωσής τους, τῆς ὁποίας λιτανείας προηγοῦντο τά παπαδάκια μέ τά ἑξαπτέρυγα, παιδιά τοῦ κατηχητικοῦ καί οἱ Ἐπίτροποι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ εἰκόνες, οἱ Ἱεροψάλτες καί ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Ἱερεῖς. Διαβάστηκαν ἀποσπάσματα ἀπό τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅσα περιλαμβάνει ἡ τάξη τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων, μέ τά «Αἰωνία ἡ μνήμη» ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Βασιλέων καί στό τέλος τόν ἀναθεματισμό ὅλων τῶν αἱρετικῶν καί τῶν αἱρέσεων.

Στό τέλος τῆς τελετῆς, ὁ Σεβασμιώτατος, ξεκινώντας ἀπό ὅσα εἶπε στό κήρυγμά του γιά τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, συμπλήρωσε ὅτι δυστυχῶς στίς μέρες μας ὑπάρχουν πολλοί (κληρικοί καί θεολόγοι) πού μιλοῦν γιά τήν ὀρθόδοξη θεολογία, ἀλλά αὐτά πού λένε δέν εἶναι ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἡ θεολογία τῶν παθῶν τους, καί χαϊδεύοντας  τά πάθη τῶν ἀκροατῶν τους, δημιουργοῦν πολλούς ὀπαδούς πού τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Καί προέτρεψε τόν λαό νά μείνουμε πιστοί σέ ὅσα παραλάβαμε, ἀκούοντας τό «οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν [...] οὕτω φρονοῦμεν».

Μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ὁ Ἱερός Ναός μέ τόν Σύνδεσμο Ἀγάπης δεξιώθηκε στό Ἐνοριακό Κέντρο τούς Ἄρχοντες, τόν Κλῆρο καί τόν λαό.

 

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου

Δεῖτε τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας

  • Προβολές: 2078

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance