«Ναύπακτος ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὸ παρελθὸν στὸ παρόν»

Ὁ πρόλογος τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Βαρελᾶ. 

«Ναύπακτος ἕνα ταξίδι ἀπὸ τὸ παρελθὸν στὸ παρόν» Ὁ ἀγαπητός μου κ. Γεώργιος Βαρελᾶς μέ παρεκάλεσε νά προλογίσω τό νέο δίγλωσσο πόνημά του μέ τίτλο «Ναύπακτος ἕνα ταξίδι ἀπό τό παρελθόν στό παρόν» καί τό κάνω εὐχαρίστως.

Συνήθως, γίνεται διάκριση μεταξύ ἐν ἐνεργείᾳ ἐργαζομένων καί συνταξιούχων, ἀφοῦ ἐργάζεται κανείς πολλά χρόνια, προσφέρει στήν κοινωνία καί στήν συνέχεια λαμβάνει σύνταξη γιά νά ξεκουρασθῆ.

Παρατηρῶ, ὅμως, μέ ἔκπληξη ὅτι ὁ κ. Γεώργιος Βαρελᾶς συνδυάζει καί τά δύο, δηλαδή εἶναι ἐν ἐνεργείᾳ συνταξιοῦχος καί συνταξιοῦχος ἐν ἐνεργείᾳ. Αὐτό ὀφείλεται στήν ἔμπνευσή του, τόν καλό χαρακτήρα του, τό ὅτι αἰσθάνεται ὅτι εἶναι ζωντανός πολίτης καί καλός οἰκογενειάρχης, ἔχοντας καλές παραδοσιακές ρουμελιώτικες ἀρχές ἀπό τούς γονεῖς του, ἰδιαιτέρως ἀπό τήν μητέρα του, τίς ὁποῖες καλλιέργησε ἀκόμη περισσότερο.

Στό παρόν πόνημα γίνεται λόγος γιά τήν Ναύπακτο, μιά πόλη μέ λαμπρή ἱστορία καί ἀξιοθαύμαστη ὀμορφιά, μιά πόλη πού προκαλεῖ κάθε ἄνθρωπο πού τήν γνωρίζει μέ τήν ὀμορφιά της, πολύ δέ περισσότερο προκαλεῖ αὐτόν πού μένει σέ αὐτήν καί ὀσφραίνεται τήν ἱστορία της καί τό ἄρωμά της.

Θέλω νά συγχαρῶ τόν κ. Γεώργιο Βαρελᾶ γι’ αὐτήν τήν πρωτοβουλία του καί χαίρομαι πού θά διαβασθῆ καί ἀπό τούς ἀποδήμους Ναυπακτίους καί τούς Ρουμελιῶτες, γιά νά τούς προκαλῆ μνῆμες, ἐνθυμήσεις, παραδόσεις καί ἀγάπη γιά τούς προγόνους τους.

  • Προβολές: 403

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance