Πρόλογος γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Κίμωνα Παπαχριστόπουλου «ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος»

τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος Σμύρνης εἶναι ἕνας λαμπρός Ἀποστολικός Πατέρας, μαθήτευσε στόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη καί εἶναι διάδοχος τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Οἱ Ἀποστολικοί Πατέρες συνδέουν τήν Ἀποστολική περίοδο μέ τήν ἑπόμενη Πατερική περίοδο καί δείχνουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, καί τί εἶναι ἡ Ἀποστολική παράδοση καί ἡ Ἀποστολική διαδοχή, ἡ ὁποία φθάνει μέχρι τίς ἡμέρες μας.

274 09Ἔχει χαρακτηρισθῆ ἀπό τούς συγχρόνους του, ὅπως φαίνεται στό «Μαρτυρολόγιον Πολυκάρπου», ὡς «ὁ τῆς Ἀσίας διδάσκαλος, ὁ πατήρ τῶν Χριστιανῶν», πού δείχνει τόν μεγάλο σεβασμό τόν ὁποῖο ἔτρεφαν οἱ Χριστιανοί σέ αὐτόν, καί αὐτό ἔκανε τούς εἰδωλολάτρες νά τόν συλλάβουν καί νά τόν ὁδηγήσουν στό μαρτύριο.

Ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἔχει τόν ἔπαινο δύο ἄλλων μεγάλων Πατέρων τῆς περιόδου αὐτῆς, ἤτοι τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, ὁ ὁποῖος ἀπέστειλε λαμπρή ἐπιστολή σέ αὐτόν, γράφοντας ὅτι ἀξιώθηκε νά δῆ «τοῦ προσώπου σου (του) ἀμώμου», ἀλλά καί τόν ἔπαινο καί τοῦ ἁγίου Εἰρηναίου Ἐπισκόπου Λουγδούνου (Λυῶνος), ὁ ὁποῖος θυμᾶται τόν «χαρακτῆρα τοῦ βίου του», τήν διδασκαλία του ἀπό τίς Γραφές, τήν συναναστροφή του μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο καί μέ τούς λοιπούς «τούς ἑωρακότας τόν Κύριον», πού ἦσαν «αὐτόπται τῆς ζωῆς τοῦ Λόγου».

Αὐτόν τόν ἅγιο τιμᾶ ἡ Ἱερά Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης, ἡ ὁποία ἔλαβε καί τήν προσωνυμία «Ἅγιος Πολύκαρπος», λόγῳ τῆς εὐλογημένης χειρός του πού διαφυλασσόταν ὡς ἀτίμητος θησαυρός αἰῶνες καί ἦταν ἡ παραμυθία ὅλων τῶν Χριστιανῶν σέ χρόνους δύσκολους. Ἡ χάρη τῆς εὐλογούσης χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου παραμένει στήν Ἱερά Μονή, ὅπως δείχνει ἡ ἐπάνδρωση κατά θαυμαστό τρόπο τῆς Μονῆς, καί πιστεύουμε ὅτι θά ἐπανέλθη καί πάλι σέ αὐτήν.

Αὐτόν τόν μεγάλο Ἀποστολικό Πατέρα παρουσιάζει στό παρόν βιβλίο ὁ καλός θεολόγος κ. Κίμων Παπαχριστόπουλος μέ καθαρό καί ὑπεύθυνο λόγο, μέ τά χαρίσματα πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Πέρα ἀπό τήν εὐλάβειά του καί τίς ἀναμνήσεις του ἀπό τίς περιοδεῖες τῆς εὐλογημένης χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου στήν περιοχή τῆς Ναυπακτίας, ἀπό ὅπου καί ἐκεῖνος κατάγεται, συγχρόνως εἶναι καλός γνώστης τῶν Πατερικῶν κειμένων καί ἱκανός ἐρευνητής σέ θεολογικά καί ἐκκλησιαστικά θέματα, ἔχοντας πολύχρονη πείρα στά θέματα αὐτά.

Ἔτσι, μέ τό σημαντικό αὐτό κείμενο πού φέρει τόν τίτλο «Ἅγιος Πολύκαρπος» δίνει στόν ἀναγνώστη τήν εὐκαιρία νά μελετήση τήν ζωή καί τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, τήν διδασκαλία του, τήν ἱστορία τῆς Σμύρνης, ὅπου ἔζησε καί μαρτύρησε, καί τόν σεβασμό τῶν Ναυπακτίων Χριστιανῶν πρός τόν Ἀποστολικό αὐτόν Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας.

Τόν συγχαίρω γιά τό θαυμάσιο αὐτό κείμενο πού ἔγραψε καί μέ τόν τρόπο αὐτόν κάλυψε ἕνα κενό, καί εὔχομαι ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, νά τόν εὐλογῆ πλούσια.

  • Προβολές: 466

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance