Skip to main content

Κύριο Θέμα: Αὔγουστος στήν Ὀρεινή Ναυπακτία

Οἱ ποιμαντικές περιοδεῖες τοῦ Μητροπολίτη μας

Κατά τόν μήνα Αὔγουστο ἡ παραθαλάσσια Ναύπακτος ὑποδέχεται τόν μέγιστο ἀριθμό παραθεριστῶν καί ὁ πληθυσμός της πολλαπλασιάζεται. Αὐτόν τόν μήνα ἀποκτοῦν ζωή καί τά χωριά τῆς Ὀρεινῆς Ἐπαρχίας τῆς Μητροπόλεώς μας.

Ἔτσι, ἐνῶ ὁ Αὔγουστος γιά τούς κατοίκους τῶν μεγάλων πόλεων καί γιά τούς περισσότερους ἐργαζομένους εἶναι μήνας διακοπῶν, στήν Ἐπαρχία μας οἱ ποιμαντικές ἀνάγκες στίς ὁποῖες καλεῖται νά ἀνταποκριθῆ ἡ Ἱερά Μητρόπολη καί προσωπικά ὁ Μητροπολίτης της, πολλαπλασιάζονται.

Κατά τίς ἡμέρες αὐτές ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέπτεται κατά κανόνα τά ὀρεινά χωριά, γιά νά λειτουργήση, νά τελέση κάποια ἀκολουθία, νά δῆ τούς Χριστιανούς. Ἐκεῖ συναντᾶ τούς Ἐφημερίους καί τούς συνεργάτες τους, τούς ἀνθρώπους τῶν κοινῶν, προέδρους καί μέλη τοπικῶν συμβουλίων, συλλόγων καί ἄλλων φορέων, καί παραθεριστές ἀπό ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί ἀποδήμους τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Οἱ ἀποστάσεις ἀπό τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως τήν Ναύπακτο, κυμαίνονται ἀπό μία ὥρα οἱ κοντυνότερες μέχρι δυόμιση ὧρες οἱ πιό ἀπομακρυσμένες Ἐνορίες. Ὑπάρχουν καί δυό-τρεῖς Ἐνορίες, γιά τίς ὁποῖες ἀπαιτοῦνται τρεῖς ὧρες ταξιδιοῦ. Οἱ δρόμοι εἶναι πολύστροφοι, μέ πολλά ἐπικίνδυνα σημεῖα, ἀπό κατολισθήσεις καί καθιζήσεις, κατά κύριο λόγο ἀσφαλτοστρωμένοι ἀλλά καί μέ ἀρκετούς χωματόδρομους.

Στίς ποιμαντικές αὐτές περιοδεῖες πού πραγματοποίησε καί ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόταν συνήθως ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Καλλίνικο, τόν Ἱεροδιάκονο π. Παΐσιο καί ἕναν ἀπό τούς δύο ἐθελοντές ὁδηγούς, κ. Γεώργιο Τατσιώκα ἤ κ. Χρῆστο Μάϊνο.

Κατωτέρω καταγράφονται μερικά κύρια στιγμιότυπα τοῦ φετινοῦ Αὐγούστου, χωρίς νά εἶναι δυνατόν νά περιληφθοῦν οἱ καθημερινές Παρακλήσεις στήν Παναγία καί ἄλλες ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν στήν Ναύπακτο.

Ἄνω Χώρα Ναυπακτίας

Ἐπίσκεψη στό Σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ - σημερινό Λαογραφικό Μουσεῖο, καί στόν παλαιό Νερόμυλο

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Τήν Κυριακή 4 Αὐγούστου ὁ Μητροπολίτης λειτούργησε στήν γραφική Ἄνω Χώρα Ναυπακτίας, ἤτοι στήν Μεγάλη Λομποτινά τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί ἕνα ἀπό τά στάδια τοῦ ἀγώνα τοῦ στρατιώτου Ἀρσενίου Ἐζνεπίδη, τοῦ μετέπειτα ἁγιορείτη μοναχοῦ ἁγίου Παϊσίου.

Μετά τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν ἐπιβλητικό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὁ Σεβασμιώτατος παρακάθισε σέ καφενεῖο τοῦ χωριοῦ καί συζήτησε μέ τούς Ἐπιτρόπους καί Ἐνορίτες. Ἐκεῖ συνάντησε ἀναπάντεχα τόν διερχόμενο Σεβ. Μητροπολίτη Μαντινείας, τόν ἀπό Ναυπάκτου, κ. Ἀλέξανδρο.

Ἔπειτα ξεναγήθηκε ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀθανάσιο Χατζόπουλο στό παλαιό Δημοτικό Σχολεῖο ὅπου δίδαξε καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, καί σήμερα ἀνακαινισμένο στεγάζει τό πολιτιστικό λαογραφικό κέντρο τοῦ χωριοῦ, καί στόν παλαιό νερόμυλο, ὁ ὁποῖος ἀνακαινίσθηκε καί μάλιστα εἶναι σέ θέση νά ἀλέθη καί πάλι σιτάρι καί καλαμπόκι καί νά παράγη ἀλεύρι. Καί τά δύο αὐτά κτίρια ἀνήκουν στήν Ἐνορία καί παραχωροῦνται στόν Δῆμο καί στόν Σύλλογο πρός χρήση.

Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Θ. Λειτουργία

Δεῖτε video μετά τήν Λειτουργία

Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως στήν Ναύπακτο (video)Κατά τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν πανηγύριζοντα Ἱερό Ναό τῆς Φαμήλας, μέ Ἐφημέριο τόν π. Παῦλο Σίνη.  Ἡ Φαμήλα εἶναι ἕνα ἀπό τά πανέμορφα χωριά τῆς ἡμιορεινῆς Ναυπακτίας, μέ πολλούς συνοικισμούς, ὁ καθένας ἐκ τῶν ὁποίων ἔχει τήν Ἐκκλησιά του, καί τήν πανηγυρίζει δεόντως. Ὁ Ἐφημέριος καί οἱ κάτοικοι ἐξέφρασαν τήν μεγάλη τους χαρά καί τιμή πού αἰσθάνθηκαν νά λειτουργήση τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα ὁ Ἀρχιερέας στήν Ἐνορία τους.

Ἐκκλησιάσθηκαν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Φαμήλας, ὅσοι λιγοστοί ζοῦν ἐκεῖ, ἀλλά καί ὅσοι περισσότεροι ἦρθαν ἀπό τήν Ναύπακτο καί ἄλλα μέρη, πού ἀγαποῦν ἰδιαίτερα τό χωριό τους, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ πρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ κ. Γεωργία Τσιμπάκη, τά ἀδέλφια Σίνη, οἱ ὁποῖοι μέ τίς μουσικές γνώσεις τους βοήθησαν στό ἀναλόγιο τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία ἀναφέρθηκε στό πραγματικά καί μόνο «μέγα γεγονός» τῆς Μεταμορφώσεως, καί συγκεκριμένα στό ὅτι στήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως παρουσιάζεται ἡ Ἁγία Γραφή, ἤτοι ὁ Χριστός, ὁ Σεσαρκωμένος Λόγος, μέ τούς προφῆτες Μωϋσῆ καί Ἠλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί μέ τούς Ἀποστόλους, Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, τῆς Καινῆς Διαθήκης, μιά Διαθήκη πού ὁ Χριστός τήν ὑπέγραψε μέ τό Αἷμα Του. Ἔτσι, στήν εἰκόνα τῆς Μεταμορφώσεως βλέπουμε τήν εἰκονογραφημένη Ἁγία Γραφή. Γι' αὐτό καί προέτρεψε, ὁ Σεβασμιώτατος, τό ἐκκλησίασμα ὥστε ἡ Ἁγία Γραφή νά μή λείπη ἀπό κανένα σπίτι καί νά εἶναι τό καθημερινό καί κύριο ἀνάγνωσμα καί μελέτημα ὅλων, ὥστε ἀπό τήν παραμόρφωση τῶν παθῶν νά μεταμορφωθοῦμε μέ τήν δύναμη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ τούς ἐκκλησιασθέντες, στήν Ἐκκλησία καί στό ἀμφιθεατρικό καφενεῖο τοῦ χωριοῦ, ὅπου ἡ κ. Ἑλένη Ἀσημακοπούλου, ἡ ὁποία ἐκτελεῖ καί χρέη ψάλτριας στό γειτονικό χωριό τήν Στύλια, τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια πρός τιμή τοῦ Μητροπολίτου.

*

Ἑσπερινός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Βομβοκοῦς 

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Τόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Μεταμορφώσεως ὁ Σεβασμιώτατος τόν τέλεσε στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς, ὅπου ἀναφέρθηκε στήν θεολογική ἀνάλυση τοῦ γεγονότος τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης σέ ὁμιλία του στό Ἆσμα Ἀσμάτων. Μετά δέ τόν Ἑσπερινό ἔκανε σύναξη στούς ἐκκλησιασθέντες, μέ θέμα τό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως.

Στήν Ἀράχωβα καί τήν Κλεπᾶ τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Τήν Ἀράχωβα καί τήν Κλεπᾶ τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος τό Σαββατοκύριακο 10-11 Αὐγούστου.

Παραμονές τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τά χωριά αὐτά, ἄλλοτε ἕδρα τοῦ Δήμου Κλεπαΐδος πού εἶχαν τότε πολύ πληθυσμό καί τίς ἀπαραίτητες δημόσιες ὑπηρεσίες, ὑποδέχονται πλέον τό μεγαλύτερο μέρος τῶν ἐπισκεπτῶν-ξενιτεμένων τους γιά ἕνα σύντομο χρονικό διάστημα.

Ἀπέχοντας δυόμιση (2½) ὧρες δρόμο μέ τό αὐτοκίνητο ἀπό τήν Ναύπακτο, χαρίζουν στούς ἐπισκέπτες τήν ὀμορφιά τους, τό ἔστω καί προσωρινό ἀμέριμνο τοῦ βίου, τό ὡραῖο κλίμα, τίς πολλές ἀναμνήσεις καί ἕναν παραδοσιακό τρόπο ζωῆς, πού ἔχει τήν Ἐκκλησία ὡς κέντρο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

*

Στόν δρόμο πρός τήν Ἀράχωβα, στό κοιμητήριο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς τοπικοῦ διαμερίσματος Ἁγίου Δημητρίου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος τέλεσε τρισάγιο γιά τούς κεκοιμημένους, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ ἀείμνηστος π. Στέφανος Ἀβραμίδης, διακεκριμένο στέλεχος τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικῶς τῆς Ἐπιτροπῆς Διαχριστιανικῶν καί Διορθοδόξων Σχέσεων.

*

Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κλεπᾶς. Πρόκειται γιά τό χωριό πού ὑπέστη τίς καταστροφικές κατολισθήσεις ἐδῶ καί μιά πενταετία, μέ μιά φοβερή πληγή νά χαίνη ἀκόμη στό κέντρο τοῦ χωριοῦ, κάτω ἀπό τήν κεντρική του πλατεία.

Στόν Ναό ὑποδέχθηκαν τόν Σεβασμιώτατο ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πλατάνου Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ Πλάκας καί ὁ Ἐφημέριος π. Χρῆστος Δανιᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στούς ἐκκλησιασθέντες γιά τήν ἀξία τοῦ ἑβδομαδιαίου Πάσχα, δηλαδή τῆς Κυριακῆς, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τό μοναδικό γεγονός στήν ἱστορία, τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου.

Μετά τόν ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος συνοδευόμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Κωνσταντῖνο Μπέκα καί ἐκπροσώπους τοῦ Συλλόγου, ἐπισκέφθηκε τήν κεντρική πλατεία τοῦ χωριοῦ μέ τά καφενεῖα καί χαιρέτισε τούς κατοίκους ἕναν-ἕναν καί μοίρασε εὐλογίες στά παιδιά, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν τά παιδιά μιᾶς δωδεκαμελοῦς οἰκογένειας, καί ὁ μικρός Γιῶργος, τό παιδί πού εἶχε τραυματισθῆ σοβαρά πέφτοντας στά χαλάσματα τῆς κατολίσθησης πρίν χρόνια καί ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε ἀπευθύνει εἰδική δέηση, μέ τήν παράκληση τοῦ τότε προέδρου τοῦ Συλλόγου ἀειμνήστου Σωτηρίου Ζωγανᾶ, ὁ ὁποῖος πονοῦσε καί ἐνδιαφερόταν γιά τό χωριό του.

Στήν δροσερή πλατεία τοῦ χωριοῦ παρατέθηκε σαρακοστιανό λιτό δεῖπνο γιά τούς ἐπισκέπτες.

Δέηση ὑπέρ ὅλων τῶν κεκοιμημένων ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος καί στό κοιμητήριο τῆς Κλεπᾶς, μνημονεύοντας εἰδικά τόν πατέρα καί τήν θεία τοῦ κ. Πέτρου Εὐθυμίου, πρ. Ὑπουργοῦ.

*

Τήν Κυριακή τό πρωΐ τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν θαυμάσιο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀραχώβης, μέ Ἐφημέριο τόν π. Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἐφέτος τήν 11η Αὐγούστου συμπλήρωσε δεκαπενταετία Ἱερωσύνης. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου αὐτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν π. Γαβριήλ γιά τήν ἐργασία του στήν Ὀρεινή Ναυπακτία, καί εὐχήθηκε καί ἄλλοι νέοι νά προσέλθουν στήν Ἱερωσύνη καί νά γεμίσουν ὅλες οἱ Ἐνορίες.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ βαρέως ἤχου, ἀναφερόμενος στά δῶρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τήν νίκη ἐπί τοῦ θανάτου, τό ἄνοιγμα τοῦ Παραδείσου, τήν μεταβολή τοῦ θρήνου τῶν Μυροφόρων καί τήν ἐντολή καί δύναμη πρός τούς Ἀποστόλους νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο σέ ὅλο τόν κόσμο.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τό καθιερωμένο μνημόσυνο γιά τούς πεσόντας ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος Ἀραχωβιτῶν.
Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς, ἐπισκέφθηκε τήν γραφικότατη πλατεία τοῦ χωριοῦ καί χαιρέτησε τούς κατοίκους καί παραθεριστές καί συνομίλησε μαζί τους, δίνοντας εὐλογία στά παιδιά.

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου στήν Ἱ. Μ. Ἀμπελακιωτίσσης

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Κατά τήν ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης στήν Ὀρεινή Ναυπακτία.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροσταντοῦτος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Καλλινίκου, τοῦ Καθηγουμένου π. Πολυκάρπου, τοῦ Ἱερομ. π. Νικοδήμου καί τοῦ Διακόνου π. Παϊσίου, ἐνῶ στό ἀναλόγιο ἔψαλαν ἀδελφοί τῆς Μονῆς.

Κατά τήν ἀρτοκλασία, πού ἔγινε στό προαύλιο κάτω ἀπό τόν πλάτανο τῆς Μονῆς, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό ὀκτάηχο θαυμάσιο δοξαστικό «Θεαρχίῳ νεύματι...» τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἶπε ὅτι ψάλλουμε σέ ὀκτώ ἤχους τό δοξαστικό –ὅπως ὁ ἴδιος ἔψαλε καί τό ὀκτάηχο «Θεοτόκε Παρθένε» τῆς ἀρτοκλασίας– γιατί θέλουμε ὅλοι οἱ ἦχοι νά ὑμνήσουν τήν Θεοτόκο, ἡ ὁποία ἔχει μεγάλη δόξα, ὅπως ἀκριβῶς τήν περιγράφει μέ πλούσια νοήματα τό δοξαστικό αὐτό. Ἰδιαίτερα οἱ Ναυπάκτιοι καί οἱ κάτοικοι τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας ὀφείλουν νά αἰσθάνονται καί νά ἑλκύονται ἀπό τήν δόξα τῆς Παναγίας, πού ἐκφράζεται καί στόν ἱερό αὐτό τόπο, μέ τήν θαυματουργή εἰκόνα της.

Τό πρωί τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο, συμπαραστατούμενο ἀπό τόν Ἡγούμενο π. Πολύκαρπο, τόν Ἱερομ. π. Πρόδρομο καί τόν Διάκ. π. Παΐσιο. Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ Πρωτοσύγκελλος καί ὁ π. Νικόδημος ἔφυγαν τό πρωΐ γιά νά ἐξυπηρετήσουν ὀρεινές Ἐνορίες (Πλάτανο καί Λιβαδάκι Ναυπακτίας), ἀφοῦ σέ κάθε Ἐνορία λειτουργοῦσε μόνον ἕνας Ἱερέας –σέ μερικές περιπτώσεις συνταξιοῦχος ἤ καί ἀσθενής– τήν ἡμέρα αὐτή, προκειμένου νά καλυφθοῦν ὅσο δυνατόν περισσότερες ὀρεινές Ἐνορίες.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, μετά τήν λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος, ἀνέλυσε τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως.

Ἐκκλησιάσθηκαν στήν χάρη της, μεταξύ τῶν πολλῶν προσκυνητῶν, ὁ Βουλευτής τοῦ Νομοῦ κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ὁ νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Ἀγγελική Σμπούκη, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Μεσολογγίου κ. Χρῆστος Παΐσιος κ.ἄ.

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὅλοι σχεδόν οἱ προσκυνητές αἰσθάνθηκαν τό δύσβατο τῆς περιοχῆς καί τήν δύσκολη κατάσταση τοῦ ὁδικοῦ δικτύου.

Ἕνα ἀπό τά σημαντικά σημεῖα τῆς φετινῆς ἑορτῆς ἦταν ἡ νέα λειψανοθήκη μέ τό τμῆμα τῆς χειρός τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου, πού ἐκτίθετο σέ προσκύνηση δίπλα στήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀμπελακιώτισσας, καί εὐλογοῦσαν μαζί –εἰκόνα καί λείψανο– τούς πιστούς.

Ἡ θερινή πανήγυρη Ἁγίου Βλασίου Παρακαμπυλίων

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Στίς 17 Αὐγούστου ὁ Ἅγιος Βλάσιος Παρακαμπυλίων Δήμου Ἀγρινίου ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ θαύματος μέ τό ὁποῖο ὁ ἅγιος Βλάσιος ἔσωσε τό χωριό ἀπό τήν καταστροφική μανία τῶν Τούρκων, εἰδοποιώντας τούς χωρικούς γιά τήν ἔλευση τοῦ ἐχθροῦ.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός ἑσπερινός μέ θεῖο κήρυγμα ἀπό τόν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Δαμασκηνό Βασιλόπουλο, μέ λιτανεία καί ἀρτοκλασία στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἱερόθεο, μέ τήν συμμετοχή ὅλων σχεδῶν τῶν Ἱερέων τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφέρειας, τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Καλλινίκου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου π. Παναγιώτου Σαβελώνα, τοῦ Ἐφημερίου π. Κων. Κοντογεώργου κ.ἄ.

Ἔψαλε ὁ Κων. Σαράκης, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς ἀναγνῶστες τῆς Ἐνορίας Κ. Χασάκη, Κ. Παρθένη καί Β. Μέντζιο, μέ συνοδεία νέων ἀπό τίς Κατασκηνώσεις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου στόν Ἅγιο Βλάσιο, πού μέ τόν ὑπεύθυνο Ἱερέα τῶν κατασκηνώσεων π. Λαυρέντιο ἐκκλησιάσθηκαν στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό. Οἱ ἀρχές ἐκπροσωπήθηκαν ἀπό τόν Ἀντιδήμαρχο Ἀγρινίου κ. Θύμιο Γρίβα, τόν πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβούλιου, τόν Διοικητή τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἔλαβε ἀφορμή ἀπό τήν πανσέληνο, τήν ὁλόφωτη Σελήνη, πού εἶχε τήν προηγούμενη νύκτα, γιά νά ἀναφερθῆ στήν Ἐκκλησία, ὡς τό πνευματικό στερέωμα, τό ὁποῖο φωτίζει ὁ νοητός ἥλιος Χριστός, καί ὅπου λάμπει ἡ Θεοτόκος σάν τήν σελήνη καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ ἅγιος Βλάσιος, σάν τά ἀστέρια. Καί ἐμεῖς καλούμαστε μέ τήν ἀσκητική προσπάθεια νά ἀποκτήσουμε σιγά-σιγά τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί ὅλη ἡ καρδιά μας νά γίνη φωτεινή, χωρίς ἴχνος σκοταδιοῦ, καί νά συμμετάσχουμε στήν δόξα τοῦ νοητοῦ στερεώματος, ὑπερβαίνοντας καί τόν θάνατο.

*

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τήν Κατασκήνωση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἀγρινίου, στήν ὁποία διετέλεσε ὁ ἴδιος ὡς νέος κατασκηνωτής καί ὑπαρχηγός. Κατά τήν τρέχουσα περίοδο φιλοξενοῦνται ἑκατό παιδιά Γυμνασίου καί Λυκείου. Ὁ Σεβασμιώτατος συνομίλησε γιά ἐκκλησιαστικά θέματα μέ τά στελέχη, εὐλόγησε τήν μεσημεριανή τράπεζα τῶν κατασκηνωτῶν καί τούς μίλησε μέ κατάλληλο λόγο γιά τήν ὠφέλεια τῆς κατασκήνωσης, ἀναπτύσσοντας καί τό σύνθημα τῆς κατασκήνωσης πού ἦταν «ἀνάσα ζωῆς».

Ἄς σημειωθῆ ὅτι ὁ Ἅγιος Βλάσιος εἶναι ἕνα ὄμορφο γραφικό ἡμιορεινό χωριό μέ ἐκκλησιαστική παράδοση, πού ἀνήκει διοικητικά στόν Δῆμο Ἀγρινίου καί ἀπέχει δύο περίπου ὧρες μέ αὐτοκίνητο ἀπό τήν ἕδρα τῆς Μητροπόλεως τήν Ναύπακτο, μέσῳ Μεσολογγίου καί Ἀγρινίου.

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό ἀντάμωμα Καστρακιωτῶν Ναυπακτίας

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου Καστρακίου Ναυπακτίας λειτουργήσε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019, μέ ἀφορμή τό καθιερωμένο ἐτήσιο ἀντάμωμα τῶν Καστρακιωτῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τό ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ ἤχου τῆς ἡμέρας (πλ. δ'), ἐνῶ στό τέλος τῆς Λειτουργίας εὐλόγησε τό ἐκκλησίασμα, τούς εὐχήθηκε νά ἀνταμώνουν πάντα στήν παράδοση, καί διάβασε τήν ἀρχιερατική συγχωρητική εὐχή γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους στό κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ. Συνεχάρη τόν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ π. Νικόλαο Σακκούλη, πού σέ ὅλα τά χρόνια τῆς ἱερουργίας του δέν δημιούργησε ποτέ προβλήματα στήν Ἱερά Μητρόπολη καί εἶναι πάντα πρόσχαρος καί ἐργατικός, παρά τίς πρόσφατες περιπέτειες πού εἶχε μέ τήν ὑγεία του.

Ὁ Ἐφημέριος π. Νικόλαος εὐχαρίστησε μέ τήν σειρά του τόν Σεβασμιώτατο «ὁ ὁποῖος ἀποδέχθηκε τήν πρόσκλησή μας νά βρίσκεται κοντά μας σήμερα καί νά προΐσταται τῆς συνάξεως αὐτῆς» καί τοῦ εὐχήθηκε «ὁ Κύριός μας, ὁ Ἅγιος Γεώργιος καί ἡ Παναγία μας πού τήν τιμοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες, νά τοῦ χαρίζουν ὑγεία, δύναμη καί ὑπομονή, ὥστε νά ὀρθοτομῆ γιά πολλά χρόνια τόν λόγο τῆς ἀληθείας στήν Μητρόπολή μας, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία».

Ἐπίσης ὁ π. Νικόλαος καλωσόρισε ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τούς Καστρακιῶτες, στό ἐτήσιο ἀντάμωμα «πού πραγματοποιεῖται ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια στήν ἐνορία μας τήν Κυριακή μετά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας» καί δήλωσε «χαρούμενος καί συγκινημένος ὅταν βλέπω νά ἑνώνεται ὅλη ἡ Ἐνορία, νά ἀνταμώνη ὅλο τό χωριό γύρω ἀπό τήν Ἐκκλησία μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας καί ὄχι μόνο». Εὐχαρίστησε στήν συνέχεια ὅσους στηρίζουν τό ἔργο τῆς Ἐνορίας, τούς Ἐπιτρόπους «γιά τίς προσπάθεις πού κάνουν νά διατηροῦν τούς Ναούς στήν εὐπρέπεια πού πρέπει νά ἔχουν», τούς Ἱεροψάλτες, τούς συνεργάτες, συνδρομητές καί δωρητές τῆς Ἐνορίας, τόν πρόεδρο τῆς τοπικῆς κοινότητας γιά τήν συμπαράσταση.

Στήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ἐκτός ἀπό τόν Ἐφημέριο π. Νικόλαο συμμετεῖχαν καί ὁ Ἱερομ. π. Πρόδρομος Ἀσημακόπουλος καί ὁ Ἱεροδ. π. Παΐσιος Παρασκευᾶς, ἐνῶ στό ἀναλόγιο ἔψαλαν ὁ κ. Δημήτριος Καλογερῆς καί ὁ κ. Μάριος Σαράντης.

Ἐκκλησιάσθηκαν ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τοπικῆς κοινότητας κ. Σταμάτης Πολύδωρος καί ὁ πρ. Ἀντιδήμαρχος Κων. Σταυρόπουλος καί πολλοί Καστρακιῶτες.

Μετά τήν θεία Λειτουργία, στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, κάτω ἀπό τόν ἵσκιο τῶν δένδρων καί μέ θέα τόν ποταμό Εὔηνο, ὁ Σεβασμιώτατος συνομίλησε μέ τούς ἐκκλησιασθέντες γιά πολλή ὥρα, σέ ἕνα κλίμα οἰκογενειακό. Ἐντύπωσε μᾶς ἔκανε ὁ λόγος ἑνός ἀπό τούς νέους ἀνθρώπους πού ἐκκλησιάσθηκαν ὅτι «πρώτη φορά αἰσθάνθηκα τέτοια χαρά στό χωριό μου, ἦταν μιά ἀτμόσφαιρα κατανυκτική, σάν νά λειτουργήσαμε σέ ἕνα κελλί τοῦ Ἁγίου Ὄρους»!

Ἀπόδοση τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στήν Παλαιοπαναγιά καί τόν Πλάτανο Ναυπακτίας

Δεῖτε τίς Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό στήν Παλαιοπαναγία

Δεῖτε τίς Φωτογραφίες ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τόν Πλάτανο

Δεῖτε τό κήρυγμα κατά τόν Ἑσπερινό (video)

Τήν παραμονή τῆς ἀπόδοσης τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τελέσθηκε Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοπαναγιᾶς Ναυπάκτου. Χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος καί συμμετεῖχαν Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τήν φράση «ἡ Παρθένος Μαρία εἶναι τό ζῶν δόγμα». Τό δόγμα εἶναι μιά ἀδιαμφισβήτητη θεμελιώδης ἀρχή καί ἰδιαιτέρως στήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη ἀσάρκως καί στήν Καινή Διαθήκη ἐν τῇ σαρκί. Οἱ Πατέρες αὐτήν τήν ἐμπειρία τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί δική τους τήν ἐξέφρασαν μέ ὅρους πού δείχνουν τά ὅρια μεταξύ τῆς ἀληθείας καί τῆς πλάνης. Ζωντανό δόγμα εἶναι ὁ ἀποκαλυφθείς Θεός καί ἡ Παρθένος Μαρία, διά τῆς ὁποίας ἐνηνθρώπησε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, τόν Ὁποῖον κράτησε στήν κοιλία της καί Τόν γέννησε, γι' αὐτό λέγεται Θεοτόκος. Καί ὁ Χριστιανός ὀφείλει νά γίνεται μέ ἀνάλογη προσαρμογή ἕνα «ζωντανό δόγμα», δηλαδή νά φέρη τόν Χριστό μέσα στήν καρδιά του καί νά ἑνώνεται μαζί Του κατά Χάρη.

Στά ἀναλόγια τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ ἔψαλαν ὁ Πρωτοψάλτης Παντελῆς Ἀναστασόπουλος, οἱ ψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Σπυρίδων Κοτίνης καί Ἀπόστολος Σιαγώνας, ὁ Ἰωάννης Ἀναστασόπουλος κ.ἄ., ἐνῶ τίς ἀρχές ἐξεπροσώπησε ἡ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Ἀγγελική Σμπούκη.

Μετά τόν ἑσπερινό ἀκολούθησε λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος γύρω ἀπό τόν Ἱερό Ναό, τήν ὁποία ἀκολούθησε πλῆθος κόσμου, πού γέμισε τό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἑσπερινοῦ.

Τέλος, στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ παρουσιάσθηκε προβολή ἀπό τήν πρόσφατη ἱστορία καί ἀνακαίνιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ναυπάκτου Πρωτοπρ. π. Θωμᾶ Βαμβίνη.

*

Τήν ἡμέρα τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτῆς, 23 Αὐγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Πλάτανο τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος πῆρε ἀφορμή ἀπό τό πρῶτο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, ὅπου ὅλοι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ἦταν στό ὑπερῶο «προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδόν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ». Ἡ Παναγία ἦταν στό κέντρο τῆς πρώτης Ἐκκλησίας, ἀλλά δέν διεκδίκησε κάποια ἐξουσία, δέν διεκδίκησε τήν μυστηριακή Ἱερωσύνη, ἀλλά εἶχε τήν πνευματική Ἱερωσύνη πού ἐκφραζόταν μέ τήν προσευχή ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσμου, καί παραμένει πάντα ἡ Παναγία στό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο Πλατάνου Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο γιά τήν προσφορά τους στήν Ἐνορία, συνεχάρη καί εὐχήθηκε τόν νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, ὁ ὁποῖος ἔχει ρίζες ἀπό τόν Πλάτανο καί εἶναι συγγενής τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ναυπακτίας καί Εὐρυτανίας Χριστοφόρου Ἀλεξανδρόπουλου, καί τόν νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, ὁ ὁποῖος ἐπίσης ἔχει συγγένεια μέ τόν ἁγίας μνήμης Μητροπολίτη Ἐδέσσης Καλλίνικο Ποῦλο, πού εἶχε ρίζες στόν Πλάτανο. Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τόν νεοεκλεγέντα Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Γεώργιο Πολύχρονο, ὁ ὁποῖος μέ τήν σειρά του καλωσόρισε τούς ἐπισήμους στόν Πλάτανο.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ὅλοι οἱ ἐκκλησιασθέντες κάθισαν στήν πανέμορφη πλατεία κάτω ἀπό τόν ...πλάτανο τοῦ Πλατάνου, καί ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος συνομίλησε μέ τούς ἄρχοντες καί μέ τούς παρόντες ὁμογενεῖς καί χαιρέτισε ἕναν πρός ἕναν ὅλους τούς Πλατανιῶτες καί τούς ἐπισκέπτες.
Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο γιά τόν ἀείμνηστο π. Νικόλαο Ἔξαρχο καί τήν πρεσβυτέρα του καί γιά ὅλους τούς κεκοιμημένους στό Κοιμητήριο τοῦ χωριοῦ.

Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, στήν Καλαβρούζα

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ΕΔΩ

Δεῖτε στιγμιότυπα καί τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ΕΔΩ

Ἀνάμεσα στούς Ναούς τῆς Ἐπαρχίας μας πού εἶναι ἀφιερωμένοι στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό εἶναι καί τό Ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου στήν Κάτω Καλαβρούζα, ὅπου λειτούργησε ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατος, προερχόμενος ἀπό αὐθημερόν ταξίδι ἐκτός τῆς Ἐπαρχίας του.

Ἄν καί ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν πολύ θερμή, λόγῳ τοῦ καύσωνα, πλῆθος πιστῶν ἐκκλησιάσθηκαν, οἱ περισσότεροι, βέβαια, παρέμειναν ἐκτός τοῦ μικροῦ σχετικά Ναοῦ σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο.

Ἀμέσως μετά τήν θεία Λειτουργία οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ προσέφεραν κεράσματα σέ ὅλους τούς ἐκκλησιασθέντες.

*

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρικός Ἑσπερινός μέ θεῖο κήρυγμα ἀπό τόν Ἱερόκηρυκα π. Εἰρηναῖο, καί λιτανεία.

Πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τόν Ἑσπερινό

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό τήν Θεία Λειτουργία

Δεῖτε τό κήρυγμα κατά τόν Ἑσπερινό (video)

Τήν Πέμπτη 29 Αὐγούστου πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς, ἕνας πνευματικός πνεύμονας τῆς Ναυπάκτου.

Τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός στό κατάμεστο ἀπό προσκυνητές προαύλιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἱ.Μητροπόλεως, τήν παρουσία τῶν μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου. Ἔψαλε ὁ πρωτοψάλτης Παντελῆς Ἀναστασόπουλος μέ τόν χορό του.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔγινε λιτανεία τῆς εἰκόνος καί τῶν τιμίων λειψάνων, ἀρτοκλασία καί ἐκφωνήθηκε θεῖο κήρυγμα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἑρμήνευσε τό χωρίο «γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ Ἡρῴδῃ» (Ματθ. ιδ', 6). Ἀνέλυσε κυρίως τό ρῆμα «ὠρχήσατο» καί μίλησε γιά τόν χορό πού ἔγινε μέσα σέ μιά ἐμπαθῆ κατάσταση, τοῦ ὁποίου ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἡ Ἐκκλησία δέν ξέχασε ποτέ αὐτόν τόν χορό.

Ἔπειτα ἀνέλυσε τήν σχέση μεταξύ τοῦ χοροῦ καί τῆς θρησκείας, ὡς μέσου κοινωνίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ Θεοῦ, γι' αὐτό ὑπάρχει χορός σέ κάθε τελετουργία. Ἐπίσης, στήν Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τήν σχέση μεταξύ χοροῦ καί λατρείας στόν Θεό.

Στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας ὁ χορός συνδέεται μέ τά Μυστήρια (Βάπτισμα, Γάμος, Θεία εὐχαριστία), πού εἶναι εὐλογημένος.  Ὁμίλησε γιά τόν «χορό τῶν μοναχῶν», πού γίνεται πρότυπο γιά τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων.

Μέσα στήν προοπτική αὐτή, ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τήν Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς γιά τήν εὐεργετική παρουσία τους στήν Ἐπαρχία μας, καί κάλεσε τούς μέν προσκυνητές νά προσέρχονται στήν Ἱερά Μονή, τίς δέ Μοναχές νά προσεύχονται γιά τούς λαϊκούς καί ὅλο τόν κόσμο.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη καί εὐχήθηκε κατάλληλα στόν παρόντα νέο Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, καί τέλος εὐχαρίστησε, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τόν Δῆμο Ναυπακτίας γιά τήν ὅλη βοήθειά του στήν προετοιμασία τῆς πανηγύρεως, τήν Τροχαία Ναυπάκτου καί τόν Δημήτρη Ἰωάννου γιά τήν προσφορά του στά ἠχητικά καί τήν διαδικτυακή τηλεοπτική κάλυψη τοῦ ἑσπερινοῦ.

Μετά τόν ἑσπερινό ἡ Ἱερά Μονή δεξιώθηκε τούς ἐπισήμους καί τούς προσκυνητές μέ παραδοσιακά νηστήσιμα κεράσματα.

*

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία μέσα στό κατανυκτικό ἱστορικό καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἀπό τόν Σεβασμιώτατο κ. Ἱερόθεο, πλαισιωμένο ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του, ἀνέλυσε τό ἐρώτημα πού ὑπέβαλε ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, πού ἦταν στήν φυλακή, διά τῶν μαθητῶν του στόν Χριστό «σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν;» (Λουκ. ζ', 20). Ἀνέλυσε ὅτι τό ἐρώτημα αὐτό δέν φανερώνει μιά ἀμφιβολία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἀλλά προφασίσθηκε ὅτι ἀγνοοῦσε, γιατί ἤθελε οἱ μαθητές του νά πλησιάσουν τόν Χριστό καί νά δοῦν οἱ ἴδιοι ὅτι Αὐτός εἶναι πού Τόν περίμεναν καί ἐνηνθρώπησε, καθώς ἐπίσης ὅτι εἶναι ἀνώτερός του.

Στήν συνέχεια ὁμίλησε γιά τό ὅτι ὁ Χριστός εἶναι πάντοτε «ὁ ἐρχόμενος» καί ὄχι ἁπλῶς «ὁ προσδοκώμενος». Ὁ Χριστός ἔρχεται σέ κάθε θεία Λειτουργία, ἔρχεται στήν καρδιά μας, διά τῆς προσευχῆς, ἔρχεται γιά νά μᾶς παραλάβη κοντά Του στήν Βασιλεία Του. Γι' αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά λέμε «ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ» καί «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Ἡ Ἱερά Μονή Βομβοκοῦς, ἱστορική καί ἀγαπητή ἰδιαιτέρως στούς Ναυπακτίους, ἀριθμεῖ σήμερα τέσσερεις Μοναχές, μέ Ἡγουμένη τήν Μοναχή Εἰρήνη Κραβαρίτου, καί ἀποτελεῖ ἕναν πνευματικό πνεύμονα γιά τήν Ναύπακτο, τήν Ἐπαρχία της καί τήν γύρω περιοχή.

Ἡ Ἱερά Μονή ἦταν ἑορτινά διακοσμημένη, ἀφοῦ τοποθετήθηκαν ἀσημένιες κανδῆλες καί χρυσοκέντητες στολές καί ποδιές γιά τήν ἁγία Τράπεζα καί ὅλα τά προσκυνητάρια. Ἐπίσης τοποθετήθηκαν κάποια νέα ξυλόγλυπτα στασίδια, μέ προοπτική νά ἀντικατασταθοῦν σιγά-σιγά ὅλα τά παλιά.

* * *

Ἀκολούθησαν ἤ παρεμβλήθηκαν καί ἄλλες ἐκδηλώσεις καί Μυστήρια τόν μήνα αὐτόν, τά ὁποῖα δέν εἶναι δυνατόν νά καταγραφοῦν ἐδῶ.

Ὁ Αὔγουστος στήν Ναυπακτία ἔχει τήν δική του «ποιμαντική ταυτότητα», μέ μετακινήσεις, τέλεση Μυστηρίων καί Ἀκολουθιῶν, συνεχόμενες ὁμιλίες καί κηρύγματα, πολλή ζέστη, συναντήσεις κοινές ἤ κατ' ἰδίαν μέ πολλούς ἀνθρώπους, ἀντιμετώπιση πολλῶν διοικητικῶν καί τυπικῶν ζητημάτων κλπ.
Ἔχει ὅμως καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας μας καί τήν χαρά τῆς ἐξυπηρέτησης τοῦ λαοῦ.

Ι.Κ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2352