Skip to main content

Ὁ βαρυσήμαντος λόγος τοῦ Δημάρχου Ναυπακτίας κ. Βασιλείου Γκίζα στό ΣΤ΄ Θεολογικό Συνέδριο (video)

Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸν χαιρετισμὸ ΕΔΩ

«Ἡ προσωπική μου ἐμπειρία ἀπό τή μέχρι σήμερα συνεργασία μου μέ τό Μητροπολίτη μας μέ ὁδηγεῖ στό νά ἐκφέρω δημόσια τήν ἀκόλουθη ἄποψη, ἡ ὁποία, εἶμαι πεπεισμένος, ἀποτελεῖ καί ἄποψη τοῦ ποιμνίου...»

Στά πλαίσια τοῦ ΣΤ΄ Θεολογικοῦ Συνεδρίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου,  μέ γενικό θέμα: «Ἅγιος Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης, βίος, ἔργο καί θεολογία», ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας.

Ὁ κ. Δήμαρχος ἀναφέρθηκε καί στό θέμα τοῦ Συνεδρίου, ἀλλά καί στήν ἐπέτειο τῆς εἰκοσιπενταετίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου.

Ὁ λόγος-μαρτυρία αὐτή τοῦ κ. Δημάρχου ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα καί σημασία καί δημοσιεύεται κατωτέρω.

*

 

Σεβασμιώτατε,

Ἀποτελεῖ γιά μένα ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά νά ἀπευθύνω, ὡς δήμαρχος Ναυπακτίας, ἀλλά καί ὡς ἐνεργό μέλος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας χαιρετισμό στίς ἐργασίες τοῦ ΣΤ΄ Θεολογικοῦ Συνεδρίου πού διοργανώνει ἡ Ἱ.Μ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου μέ θέμα «Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ἔργο καί Θεολογία».

Ἰδιαίτερα δέ φέτος πού τό Συνέδριο αὐτό συμπίπτει μέ δύο σημαντικά ἐκκλησιαστικά γεγονότα:

Τήν ἁγιοκατάταξη, ἑορτασμό τῆς κοίμησης καί ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Ἐδέσσης Καλλινίκου Πούλου, μέ καταγωγή ἀπό τόν Πλάτανο Ναυπακτίας καί τά Σιταράλωνα Αἰτωλοακαρνανίας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε Γέροντας καί πνευματικός πατέρας τοῦ Μητροπολίτη μας, ἀλλά καί μέ τή συμπλήρωση 25 ἐτῶν ἀπό τή χειροτονία σέ Ἐπίσκοπο τοῦ Μητροπολίτη μας καί τήν ἐνθρόνισή του στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Γιά τή μορφή, τά χαρίσματα καί τό ἔργο τοῦ Ἁγ. Διονυσίου δέν θά μιλήσω ἐγώ. Ἔχει ἤδη μιλήσει πρό αἰώνων ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ἡ Ἐκκλησία Του καί σήμερα θά γίνει ἀναλυτική ἀναφορά ἀπό τούς ἀξιολογότατους εἰσηγητές τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Βασικό, ὡστόσο χαρακτηριστικό στοιχεῖο, τοῦ βίου του, σύμφωνα μέ τόν ὀρθόδοξο συναξαριστή ἀποτελεῖ τό πλούσιο συγγραφικό του ἔργο, μέ τό ὁποῖο συνεισέφερε πολλά στή θεολογία καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή.

 

Οὔτε γιά τή μορφή, τά χαρίσματα καί τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου θά μιλήσω. Μίλησε ἤδη ὁ οὐρανός, ὅπως συνήθιζε νά λέει ὁ ἴδιος, ἡ Ἐκκλησία καί τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων πού στή συνείδησή τους ὁ κύρ Μῆτσος καί μετέπειτα Μητροπολίτης Καλλίνικος ὑπῆρξε ἅγιος ἤδη ἀπό τά παιδικά του χρόνια. Βασικό, ὡστόσο, χαρακτηριστικό στοιχεῖο, τοῦ βίου του, σύμφωνα μέ μαρτυρίες τοῦ ποιμνίου του καί τῶν στενῶν συνεργατῶν του, ἦταν ἡ ἀπόλυτη ὑποταγή καί ἀφοσίωσή του στούς νόμους καί κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί στή θεολογία τῶν Πατέρων.

Μέ αὐτούς τούς δύο μεγάλους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν καί Ἐπίσκοποι, θεωρῶ ὅτι συνδέεται στενά ὁ Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος ἐπί 25 συναπτά ἔτη ποιμαίνει τήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Χαρισματικός Ἱεράρχης καί αὐτός μέ πλούσια φιλανθρωπική καί πνευματική δράση, εἶναι ἕνας ἀπό τούς λογιότερους Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας. Διακρίνεται ἰδιαίτερα γιά τήν ἁπλότητα τοῦ χαρακτήρα, τήν ἠθική του ἀκεραιότητα, τήν ἐμμονή στίς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τό ἦθος του, τή σοβαρότητα τοῦ λόγου καί τῆς σκέψης του, φέρνει τήν Ἐκκλησία κοντά στήν κοινωνία, ἤ μᾶλλον φέρνει τήν κοινωνία κοντά στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ πολλές φορές ἀποτελεῖ τή γέφυρα μεταξύ Ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης καί κοινωνικῆς ἐξέλιξης.

Πολυγραφότατος ἔχει διακριθεῖ γιά τή συγγραφική του παραγωγή, ἀφοῦ ἔχει συγγράψει ἄνω τῶν ἑκατό πολυσέλιδα βιβλία μέ θεολογικό, ἐκκλησιολογικό, κοινωνικό περιεχόμενο, βασισμένα στήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων, ἀπό τά ὁποῖα πολλά ἔχουν μεταφρασθεῖ, μέ πρωτοβουλία τῶν μεταφραστῶν, σέ εἴκοσι τέσσερεις (24) ξένες γλῶσσες.

Τά βιβλία ἀσχολοῦνται μέ θέματα θεολογικά, ἐκκλησιολογικά, πατερικά καί ἑρμηνεύουν τή σύγχρονη πνευματικότητα μέσα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστική προοπτική.

 

Δέν δίστασε νά ἀσχοληθεῖ σέ βάθος μέ δύσκολες καί ἀπροσπέλαστες, πολλές φορές, ἔννοιες ὅπως τῆς βιοηθικῆς, τῶν σύγχρονων ἰατρικῶν διλημμάτων ἤ ψευτοδιλημμάτων, τῆς ψυχοθεραπείας κ.ἄ. Ἔχει ἕνα ἐντυπωσιακό βιογραφικό, ἐνῶ ὅσοι τόν γνωρίζουν ἐπισημαίνουν ὅτι πρόκειται γιά ἕναν σπάνιο Ἱεράρχη πού διακρίνεται γιά τήν εὐφυΐα του, τήν ἁπλότητα καί τήν καλοσύνη του καί τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία.

Συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» πού συγκλήθηκε στό Κολυμβάρι τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) μέ ἀποφασιστική καί ἐνεργό συμμετοχή.

Πρόσφατα, ὁρίσθηκε ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας γιά τή διαχείριση τῆς ὑγειονομικῆς πανδημίας. Νηφάλιος, σεμνός καί σύννους ἀνταποκρίθηκε ἐπιτυχῶς στήν κρισιμότητα τῶν καιρῶν.

Ἡ προσωπική μου ἐμπειρία ἀπό τή μέχρι σήμερα συνεργασία μου μέ τό Μητροπολίτη μας μέ ὁδηγεῖ στό νά ἐκφέρω δημόσια τήν ἀκόλουθη ἄποψη, ἡ ὁποία, εἶμαι πεπεισμένος, ἀποτελεῖ καί ἄποψη τοῦ ποιμνίου.

Ὡς διοικητής τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης (διότι ὁ ἑκάστοτε Ἐπίσκοπος εἶναι καί διοικητής μέ τήν τυπική ἔννοια ὅρου), ὁ Μητροπολίτης μας διακρίνεται γιά τήν ἀφοσίωσή του στούς νόμους τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας. Κάθε φορά πού ἀνακύπτει τό παραμικρό ζήτημα κατά τή διοίκηση καί διαχείριση τῶν ὑποθέσεων τῆς Μητρόπολης, εἴμαστε ὅλοι μάρτυρες ὅτι τό πρῶτο πού ἀναζητᾶ εἶναι τό τί προβλέπει ὁ νόμος. Καί αὐτό τό τηρεῖ μέ θρησκευτική εὐλάβεια. Ἔτσι πού νά γίνεται φανερό ὅτι τή Μητρόπολη δέν τή διοικεῖ ὁ Δεσπότης, ἀλλά διά τοῦ Δεσπότη ὁ νόμος τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡς ποιμένας καί πνευματικός πατέρας διακρίνεται γιά τήν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του στούς πνευματικούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης, ὅπως αὐτή ἐκφράζεται ἀπό τούς Πατέρες. Κάθε φορά πού κηρύττει, ὁμιλεῖ, συγγράφει, ἀπευθύνει ἐγκυκλίους, ἤ ἀσκεῖ τά ποιμαντορικά του καθήκοντα εἴμαστε ὅλοι μάρτυρες ὅτι ἀνατρέχει στό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ἀποφεύγει συστηματικά νά ἐκφράσει προσωπικές ἀπόψεις ἤ γενικότερες φιλοσοφικές σκέψεις. Ἔτσι πού νά γίνεται φανερό ὅτι τή Ναυπακτία δέν τήν ποιμαίνει ὁ Δεσπότης, ἀλλά διά τοῦ Δεσπότη ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί οἱ Πατέρες.

Στά σημεῖα, λοιπόν, αὐτά ὁ συγκεκριμένος Ἱεράρχης θεωρῶ ὅτι ὁμοιάζει καί συνδέεται στενά τόσο μέ τόν τιμώμενο ἀπό τό παρόν συνέδριο Ἅγιο Διονύσιο, ἀφοῦ καί οἱ δύο ἔχουν νά ἐπιδείξουν ἕνα πλούσιο καί σημαντικό θεολογικό συγγραφικό ἔργο ὅσο καί μέ τόν Ἅγιο Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιά τήν ἀπόλυτη ἀφοσίωσή του στήν Ἐκκλησία καί τούς κανόνες της, ἀλλά καί στούς νόμους τῆς Πολιτείας, τούς ὁποίους σεβάστηκε καί ἐφήρμοσε ὡς διοικητής τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Ἐδέσσης.

Εὐχόμαστε στόν Μητροπολίτη μας, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 25 ἐτῶν ἀπό τήν ἐνθρόνισή του στή Ναύπακτο οἱ δύο αὐτοί Ἅγιοι, τούς ὁποῖος ἀγαπᾶ καί τιμᾶ ἰδιαιτέρως, νά πρεσβεύουν γι΄ αὐτόν καί τή Μητρόπολή του.

Ἔτη πολλά Σεβασμιώτατε!

  • Προβολές: 2096