Skip to main content

Κυριακὴ Ε' Νηστειῶν. Κατοχὴ, Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως Ἀγγελοκάστρου, Μεσολόγγι. (video)

Στὸν Ἱερὸ Ναό Ἁγίου Δημητρίου Κατοχῆς ἱερούργησε τὴν Κυριακή Ε’ Νηστειῶν, 10 Ἀπριλίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου καὶ Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Ἱερόθεος.

Στὸ κήρυγμά του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, ἡ ὁποία ἐορτάζει κάθε χρόνο τὴν 1η Ἀπριλίου, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία τὴν ἐορτάζει καὶ τὴν Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν γιὰ νὰ τὴν θέσει ὡς πρότυπο μετανοίας γιὰ ὅλους μας.

Τόνισε τρία σημεία.

Πρῶτον τὴν πορεία τῆς ζωῆς τῆς ὁσίας Μαρίας. Ἦταν πόρνη τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ γιὰ νὰ ἰκανοποιήσει τὸ πάθος της ἀκολούθησε τοὺς προσκυνητές στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἐκεῖ ὅμως, κατά θαυματουργικό τρόπο, ὁ Θεός τὴν κάλεσε σὲ μετάνοια. Ἐκείνη ἀνταποκρίθηκε στὴν κλήση τοῦ Θεοῦ καὶ ἔζησε γιὰ 47 χρόνια στὴν ἔρημο, σὲ ἀπόλυτη μετάνοια καὶ ἦταν ἄγνωστη τελείως στοὺς ἀνθρώπους. Ἔφθασε μάλιστα, πρὶν κοιμηθεῖ, νὰ κοινωνήσει, κατά ἐκπληκτικό τρόπο, τοῦ Σώματος καὶ τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.  Στὸ πρόσωπο τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας βλέπουμε πώς ἕνας ἄνθρωπος μὲ βαρύτατες ἁμαρτίες γίνεται ἄγγελος. Αὐτὸ δείχνει τὴν ὑπερβολική ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνέκφραστη εὐσπλαχνία του.

Δεύτερον, τόνισε ὅτι στὴν περίπτωση αὐτή φαίνεται ποιός τὴν ἀνακάλυψε καὶ τὴν κοινώνησε πρὶν πεθάνει. Εἶναι ὁ ἀββᾶς Ζωσιμᾶς, ἱερομόναχος ὁ ὁποῖος εἶχε λογισμούς ὑπερηφανείας γιὰ τὴν ζωή ποὺ ζοῦσε καὶ ὅτι ὁ Θεός μὲ τὴν φανέρωση τῆς ζωῆς τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας τὸν «ταπείνωσε» πνευματικά.

Τρίτον, στὸ γεγονός αὐτὸ φαίνεται καὶ τὸ ποιός κατέγραψε τὸ περιστατικό αὐτό. Εἶναι ὁ ἅγιος Σωφρόνιος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ μεγάλος αὐτός δογματικός θεολόγος καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀντέκρουσε τὴν αἵρεση τοῦ μονοθελητισμοῦ. Αὐτὸ δείχνει καὶ ποιά εἶναι ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καὶ τὸ ἔργο τῶν Ἐπισκόπων στὴν Ἐκκλησία, ὅτι ἡ θεολογία δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἐπίπλαστη διδασκαλία, ἀλλά ἡ ποιμαντική τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ πορευθεῖ, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τὸ κατ’ εἰκόνα στὸ καθ’ ὁμοίωση.

Καὶ ἀφοῦ ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε τοὺς τρεῖς αὐτούς ἀνθρώπους, δηλαδή τὴν ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία, τὸν ἀββᾶ Ζωσιμᾶ ποὺ τὴ συνάντησε καὶ τὸν ἅγιο Σωφρόνιο, Πατριάρχη Ἱεροσολύμων ποὺ ὑπῆρξε ὁ βιογράφος της κατέληξε ὅτι αὐτὸ τὸ γεγονός δείχνει τί Θεό ἀγάπης ἔχουμε καὶ ποιές εἶναι οἱ δυνατότητες τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ποιό εἶναι τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τί εἶναι ἡ θεολογία καὶ ἡ ποιμαντική, ἀλλά καὶ ποιό εἶναι τὸ ἔργο τῶν Ἱερέων καὶ τῶν Ἐπισκόπων.

Πράγματι ἡ Ἐκκλησία, διὰ τῶν ποιμένων της, ἀσκεῖ μιὰ θεολογική ποιμαντική μέσα ἀπό τὴν ζωντανή της παράδοση.  Στὸ τέλος δὲ ἐπεσήμανε ὅτι δυστυχῶς σήμερα σὲ πολλές περιπτώσεις ἡ θεολογία καὶ ἡ ποιμαντική ἐκκοσμικεύονται.

Πάντως οἱ τρεῖς αὐτοί εὐλογημένοι ἄνθρωποι πρέπει γιὰ ὅλους μας νὰ εἶναι πρότυπα, ἀνάλογα μὲ τὴ θέση ποὺ κατέχουμε στὴν Ἐκκλησία, νὰ ζοῦμε μὲ μετάνοια στοὺς ποικίλους βαθμούς της καὶ νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ θεολογία εἶναι ποιμαντική καὶ ἡ ποιμαντική πρέπει νὰ γίνεται θεολογία μέσα ἀπό τὴν προοπτική τῶν Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Κατά τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν ἀκολουθία τῶν μνημοσύνων πέντε ἐνοριτῶν καὶ εὐχήθηκε γιὰ τὴν ἀνάπαυσή τους.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐξέφρασε τὴ χαρά του γιατί λειτούργησε στὴν Κατοχή Μεσολογγίου καὶ ἀνέφερε ὅτι 51 χρόνια ὡς κληρικός καὶ 27 χρόνια ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας δὲν σταμάτησε ποτέ νὰ λειτουργεῖ. Ἀκόμα καὶ τὰ 3 χρόνια ποὺ ὑπηρέτησε στὸν Λίβανο μέσα στὴν δίνη τοῦ ἐμφυλίου πολέμου δὲν σταμάτησε νὰ λειτουργεῖ γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἀρχιερέων, νὰ λειτουργοῦν, νὰ κηρύττουν, νὰ ὁμολογοῦν τὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ νὰ καλοῦν τὸν λαό σὲ μετάνοια. Γιὰ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος περιοδεύει διαρκῶς καὶ τὴν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καὶ τώρα τὴν Ἱερά Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ αὐτὸ τὸν χαροποιεῖ.

Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν σταματᾶ νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀπό τὴν ἀρχή τῆς ζωῆς του μέχρι τὸ τέλος, ἀλλά καὶ μετά τὴν κοίμησή του τελεῖ τὰ ἱερά μνημόσυνα καὶ στὴν προσκομιδή μνημονεύει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους διότι ἡ Ἐκκλησία ἀγαπᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ Θεός μας εἶναι Θεός ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας. Τέλος εὐχήθηκε νὰ εἶναι ἅγιες καὶ εὐλογημένες οἱ ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος μὲ εἰρήνη στὴν καρδιά καὶ ὑγεία σωματική, ἀλλά πρωτίστως πνευματική.

Μετά τὴν Κατοχή ἐπισκέφθηκε τὸ Ἀγγελόκαστρο καὶ τὴν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Παντοκράτορος καὶ τέλεσε τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Ἱεροθέου Β', τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα τοῦ ἔδωσε ὁ ἅγιος Καλλίνικος κατά τὴν μοναχική του κουρά, ἐπειδή ἦταν Γέροντάς του. Προσκύνησε στὸ Καθολικό τῆς Μονῆς καὶ εἶχε μακρά πνευματική συζήτηση μὲ τὶς μοναχές ποὺ ἐγκαταβιοῦν στὴν Ἱερά Μονή.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στὴν ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸ «Πάσχα τὸ μυστικόν» καὶ ἐξήγησε τί σημαίνει «Πάσχα μυστικόν». Ἡ λέξη Πάσχα σημαίνει διάβαση ἀπό τὸν θάνατο στὴ ζωή καὶ τὸ μυστικόν σημαίνει ὅτι αὐτὸ γίνεται κατά τρόπο ἐσωτερικό.

Γιὰ νὰ ἐξηγήσει αὐτὸ χρησιμοποίησε τὸ παράδειγμα τῆς ἐτοιμασίας γιὰ τὸ τελευταίο Πάσχα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός τὴν Μεγάλη Πέμπτη ποὺ παρέδωσε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Σύμφωνα μὲ τὸν Εὐαγγελιστή Μᾶρκο ἀπέστειλε δύο μαθητές στὴν πόλη καὶ τοὺς εἶπε ὅτι θὰ συναντήσουν κάποιον ποὺ θὰ μεταφέρει μιὰ στάμνα μὲ νερό. Θὰ τὸν ακολουθήσουν καὶ θὰ φθάσουν σὲ ἕνα σπίτι. Ἐκεῖ θὰ ποῦν στὸν οἰκοδεσπότη τὴν ἐπιθυμία τοῦ Χριστοῦ νὰ κάνει Πάσχα στὸ σπίτι του καὶ ὄντως θὰ τοὺς δείξει ἕνα μεγάλο ἀνώγειο στρωμένο. Ἐκεῖ θὰ κάνουν τὶς ἐτοιμασίες γιὰ τὸ Πάσχα, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε καὶ ἀνέπτυξε τὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητού πάνω σὲ αὐτὸ τὸ γεγονός. Πρόκειται γιὰ δύο ἑρμηνεῖες, μιὰ γενική καὶ μιὰ εἰδική.

Κατά τὴν πρώτη ἑρμηνεία αὐτὸ τὸ περιστατικό φανερώνει τὸ ἔργο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ στὸν αἰσθητό κόσμο καὶ στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.

Κατά τὴν δεύτερη εἰδικότερη ἑρμηνεία τὸ περιστατικό αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν πνευματική πορεία κάθε χριστιανοῦ στὴν ἐν Χριστῶ ζωή.

Μία βασική διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου ἀναφέρεται στὴν ἀνακαίνιση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν πρακτική φιλοσοφία καὶ τὴν θεωρητική μυσταγωγία. Οἱ δύο μαθητές εἶναι οἱ δύο Νόμοι, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ποὺ καθαρίζει τὸν ἄνθρωπο καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ τὸν ἀνεβάζει στὸ ὕψος τῆς θεωρητικῆς Μυσταγωγίας.

Αὐτός ποὺ κρατᾶ τὸ «κεράμιον ὕδατος» εἶναι αὐτός ποὺ βαστάζει τὴ νέκρωση τῶν ἐπιγείων μελῶν μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ τὴν πίστη.

Ὅταν κανείς ἀκολουθεῖ αὐτόν ποὺ βαστάζει τὸ «κεράμιον ὕδατος», δηλαδή τὴν πρακτική φιλοσοφία θὰ φθάσει στὴν οἰκία ποὺ εἶναι ἡ εὐσέβεια πρὸς τὴν ὁποία πορεύεται ὁ πρακτικός νοῦς, θὰ ἀνέβει στὸ ἀνώγειο τὸ ἐστρωμένο ποὺ εἶναι ἡ καθαρή καὶ εὐρύχωρη διάνοια μὲ γνωστικά νοήματα καὶ δόγματα, ὅπου ὁ πρακτικός νοῦς θὰ ὑποδεχθεῖ θεοπρεπῶς τὸν μεγάλο Λόγο καὶ θὰ καταληφθεῖ ἀπό τὸ θεῖο φῶς τῆς μυστικῆς γνώσης - θεολογίας.

Αὐτή ἡ πορεία συνδέεται μὲ τὸ βάπτισμα μὲ τὸ ὁποῖο κρατᾶ κανείς τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, τὴν προσευχή, τὰ δόγματα, τὴν κάθαρση τῆς καρδίας, τὸν φωτισμό τοῦ νοῦ καὶ τὴν πορεία πρὸς τὴν Θεία Εὐχαριστία καὶ τὴν ἐμπειρική θεολογική γνώση.

Αὐτή ἡ ἀνάλυση τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ εἶναι ἐκπληκτική σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «Πάσχα ἀληθῶς ἐστὶ ἡ πρὸς τὸν ἀνθρώπινον νοῦν τοῦ Λόγου διάβασις».

Καταλήγοντας εὐχήθηκε νὰ ξεκινήσουμε καὶ νὰ βαδίσουμε αὐτήν τὴν πορεία πρὸς τὸ μυστικό Πάσχα.

 

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, τὸ Τρισάγιο καὶ τὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ ΕΔΩ

Δεῖτε τὸ Θεῖο Κήρυγμα στὴν Θεία Λειτουργία ΕΔΩ

Δεῖτε τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας Ἅγιος Δημήτριος Κατοχή, ΕΔΩ

Δεῖτε τὴν ὁμιλία στὸν Κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ ΕΔΩ

  • Προβολές: 1615