Skip to main content

Ἐτήσιο Μνημόσυνο ἀρχιμ. Ἀποστόλου Φαφούτη, ἑνὸς ἀληθινοῦ κληρικοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Ἐτήσιο Μνημόσυνο ἀρχιμ. Ἀποστόλου Φαφούτη, ἑνὸς ἀληθινοῦ κληρικοῦ, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Χριστοφόρου Ἀγρινίου

Στὸν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χριστοφόρου, πολιούχου Ἀγρινίου τελέσθηκε τὴν Κυριακή 7 Αὐγούστου 2022 ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἡ ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμαδρίτου Ἀποστόλου Φαφούτη, κτίτορος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς πόλεως τοῦ Ἀγρινίου.

Τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

Μὲ τὸν Σεβασμιώτατο συλλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ναοῦ, πρωτοπρ. Βασίλειος Δημόπουλος καὶ πρωτοπρ. Ἰωάννης Λουκάς καὶ οἱ διάκονοι π. Παΐσιος Παρασκευᾶς καὶ π. Μιχαήλ Βραχᾶς. Τὰ ἱερά ἀναλόγια διακόνησαν οἱ πρωτοψάλτες τοῦ Ναοῦ κ. Παναγιώτης Βίγλας καὶ κ. Παναγιώτης Μήτσου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στὸν παπα-Ἀποστόλη Φαφούτη. Στὴν ἀρχή τόνισε ὅτι εἶναι σημαντικό νὰ περάσει κανείς ἀπό ἕναν τόπο καὶ να ἀφήσει ἀγαθή μνήμη. Κατέθεσε τὴν μαρτυρία του, ὅτι ὁ ίδιος, ὅταν ἦταν σὲ ἠλικία 8-10 ἐτῶν καὶ βρέθηκε στὸ Ἀγρίνιο συνάντησε τὸν παπα-Ἀποστόλη καὶ ἐκεῖνος τὸν εὐλόγησε καὶ τοῦ ἔδωσε καραμέλες, ὅπως συνήθιζε νὰ κάνει.

Στὴ συνέχεια εἶπε ὅτι πολλές φορές διερωτήθηκε: τί ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ἔκανε τὸν λαό τοῦ Ἀγρινίου νὰ ἀγαπήσει τὸν παπα-Ἀποστόλη καὶ νὰ μὴν τὸν ξεχάσει, ἐνῶ πέρασαν 62 χρόνια ἀπό τὴν κοίμησή του καὶ μάλιστα νὰ τὸν θεωρεῖ ὡς ἅγιο.

Ἀπαντώντας στὸ ἐρώτημα αὐτό ἀνέφερε ὅτι πρέπει νὰ δοῦμε ποιά ἦταν ἡ εἰκόνα τῆς κοινωνίας τοῦ Ἀγρινίου τῆς ἐποχῆς τοῦ παπα-Ἀποστόλη καὶ στὴ συνέχεια πώς ἐργάσθηκε σὲ αὐτούς τοὺς ἀνθρώπους.

Ἡ κοινωνία τοῦ Ἀγρινίου τῆς ἐποχῆς τοῦ παπα-Ἀποστόλη διακρινόταν γιὰ τὶς πολλές ἀντιθέσεις. Εἶναι δύσκολο νὰ γίνει μιὰ καταγραφή, ἀλλά θὰ ἐντοπιστοῦν μερικές σύντομες ἐπισημάνσεις.

Τὸ Ἀγρίνιο ἦταν μιὰ ἀνερχόμενη ἀστική κοινωνία καὶ ταυτόχρονα μιὰ ἀγροτική κοινωνία. Αὐτό δημιουργοῦσε ἀνισότητες ποὺ ἐκφράζονταν καὶ ἰδεολογικά καὶ πολιτικά καὶ προκαλοῦσαν ἔντονες συζητήσεις. Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι Χριστιανοί παρέμειναν πιστοί στὰ καθήκοντά τους, ἐνῶ ἄλλοι λάμβαναν ἀποστάσεις ἀπό τὴν Ἐκκλησία καὶ μεταξύ τους ὑπῆρχαν κενά. Κατά τὴν διάρκεια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ ἀντιστάθηκαν στὶς κατοχικές δυνάμεις καὶ διώχθηκαν, ἤ ἀκόμα ἐκτελέσθηκαν, ἐνῶ ἄλλοι συνεργάστηκαν μὲ τὸν κατακτητή ἤ παρέμειναν ἀδιάφοροι. Καὶ μετά τὴν ἀπελευθέρωση ἀπό τὴ Γερμανική Κατοχή, τὸ Ἀγρίνιο καὶ ἡ γύρω περιοχή ταλαιπωρήθηκε ἀπό τὸν ἐμφύλιο σπαραγμό.

Σὲ αὐτήν τὴν κοινωνία, τὴν γεμάτη ἀπό ἀντιθέσεις, ἔζησε ὁ παπα-Ἀποστόλης. Ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοι ἐκλεκτοί κληρικοί ἐκείνη τὴν περίοδο, ἀλλά ὁ παπα-Ἀποστόλης ἐργάσθηκε περισσότερο ἑνοποιητικά καὶ συμφιλιωτικά, δίδασκε μὲ τὸ παράδειγμά του τὴν ἀγάπη, ἔβλεπε κάθε ἄνθρωπο ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνδιαφερόταν γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς κοινωνίας.

Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀπαρίθμησε μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος ποὺ προκάλεσαν τὴν προσοχή τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸν ἀγάπησαν.

Ὁ παπα-Ἀποστόλης ἦταν ἔγγαμος ἱερέας καὶ λίγο μετά τὸν γάμο του καὶ τὴν ἱερωσύνη του πέθανε ἡ πρεσβυτέρα του καὶ ἐκεῖνος ἔζησε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του μὲ τὴν ἔντιμη χηρεία, ὡς κοσμοκαλόγερος.

Ἧταν φιλακόλουθος καὶ ταυτόχρονα κοινωνικός. Ἀσκοῦσε τὴν ποιμαντική τῆς ἀγάπης σὲ ὅλους, εὐσεβεῖς καὶ μή, ἀνεξάρτητα ἀπό ἰδεολογικές καὶ πολιτικές θέσεις.

Ἦταν πατριώτης, ὄχι ὅμως σοβινιστής. Ἧταν δυναμικός καὶ γλυκύς. Ἀγαποῦσε τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἰδίως τὸν ἅγιο Χριστοφόρο καὶ ταυτόχρονα ἀγαποῦσε τὴν φύση, ἦταν ἕνας πρωτοπόρος οἰκολόγος.

Τελικά, ὁ παπα-Ἀποστόλης ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς πληθωρικῆς ἀγάπης πρὸς ὅλους, ἦταν ὁ παππούλης ὅλων. Αὐτό ἦταν τὸ μυστικό τῆς ἐπιτυχίας του. Εἶχε ἀγάπη χωρίς ὅρια καὶ ὄρους.

Ἄφησε τὸ παράδειγμα σὲ ὅλους μας, ὅτι πρέπει νὰ ἐργαζόμαστε στοὺς ἀνθρώπους μὲ πληθωρική ἀγάπη, σὲ μιὰ κοινωνία ποὺ ἔχει περισσότερες ἀντιθέσεις ἀπό ὅτι ἡ κοινωνία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε, μακάρι κάποτε νὰ ἀναγραφεῖ στὸ Συναξάριο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Κατά τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, καὶ μετά τὴν τέλεση τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, π. Βασίλειος Δημόπουλος, ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν Ἐνοριτῶν, εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο, γιὰ τὴν λειτουργική καὶ ἀρχοντική παρουσία του γενικότερα στὸ Ναό τοῦ Πολιούχου καὶ εἰδικότερα στὴν σημερινή Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἱερό μνημόσυνο∙ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ τρέφει στὸν παπα-Ἀποστόλη καὶ γιὰ τὸ ἐμπνευσμένο κήρυγμα ποὺ παρουσίασε, αὐθεντικά, τὴ ζωή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καὶ εὐχήθηκε ὁ Θεός, διὰ πρεσβειῶν τοῦ παπά-Ἀποστόλη, νὰ τοῦ χαρίζει μακροημέρευση καὶ δύναμη στην διακονία του μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Δεῖτε φωτογραφίες

  • Προβολές: 906