Skip to main content

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στὸ Μέγα Δένδρο

Στὴν ἀκολουθία τοῦ Όρθρου χοροστάτησε ὁ Ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος καὶ στὴν δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, συλλειτουργούντων τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Ἱεροθέου καὶ κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ ἄλλων Μητροπόλεων.

Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ὁ ὁποῖος εἰσαγωγικά εἶπε ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς εἶναι τὸ καύχημα τῆς περιοχῆς τοῦ Θέρμου ποὺ ἦταν ἡ πατρίδα του καὶ τῆς τότε Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καὶ Ἅρτης.

Ἀπό ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεως του πρέπει νὰ τονισθεῖ ἕνα χαρακτηριστικό σημεῖο ποὺ εἶναι τὸ μυστικό τῆς ἐπιτυχίας του, τῆς ἐπιδράσεως ποὺ εἶχε ὁ λόγος του στὸν λαό, ἐκτός ἀπό τὴν ἐνέργεια τῆς Θείας Χάριτος.

Ὅπου ὁμιλοῦσε ἔστηνε ἕναν Σταυρό καὶ συγχρόνως τοποθετοῦσε ἕνα σκαμνί γιὰ νὰ φαίνεται, ἐπειδή εἶχε μικρό ἀνάστημα. Ὁ συνδυασμός μεταξύ τοῦ Σταυροῦ, τοῦ σκαμνιοῦ καὶ ὁ ἀπόλυτα εἰλικρινῆς του λόγος καὶ ἡ ἁπλότητα τῆς ζωῆς του, ὅτι δὲν εἶχε «σακούλα», ὅπως ἔλεγε, ἦταν ἀπό τὰ μυστικά τῆς ἐπιτυχίας του.

Μὲ τὸ Σταυρό ἔδειχνε ὅτι αὐτός εἶναι ἡ δύναμη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι μὲ τὸν Σταυρό συνδέεται ἡ Ἀνάσταση. Ἔπειτα ὁ Σταυρός ἔδειχνε τὴν ὑπομονή ποὺ πρέπει νὰ ἔχουμε στὴ ζωή μας καὶ ὅτι εἶναι ὁ προάγγελος τῆς ἀναστάσεως καὶ τῆς ἐλευθερώσεως τοῦ Γένους. Φυσικά γινόταν καὶ ὁ συνειρμός ὅτι ἔχουμε Χριστόν Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστάντα σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Ἑβραϊσμό καὶ τὸν Μουσουλμανισμό.

Μὲ τὸ «σκαμνί» ὅπως ἔλεγε, ἔδειχνε τὴν νέκρωση ἀπό τὰ πάθη, τὴν καλλιέργεια τῆς μνήμης τοῦ θανάτου, τῆς θνητότητάς μας καὶ τὴν ὑπέρβασή του, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Μὲ τὴν ἀναφορά του στὸ ὅτι δὲν διέθετε «σακούλα» ἔδειχνε ὅτι ἔχει ἀνιδιοτέλεια, δὲν ἐπιδιώκει νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὸν λαό.

Φυσικά καὶ τὰ τρία αὐτά στοιχεῖα, ἤτοι Σταυρός, «σκαμνί» καὶ ἡ μὴ ὕπαρξη «σακούλας» εἶναι ἐκφράσεις τῆς ἀποστολικῆς καὶ προφητικῆς ζωῆς του.

Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι αὐτό εἶναι καὶ τὸ μυστικό, ἄν θέλουμε νὰ προσφέρουμε ἕνα ἔργο στὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κοινωνία, δηλαδή εἶναι ἡ σταυρική ζωή, ἡ ἀνιδιοτέλεια.

Δυστυχῶς, στὴν ἐποχή μας ἐπικρατεῖ ἡ ἀντισταυρική ζωή ποὺ εἶναι ὁ εὐδαιμονιστικός τρόπος ζωῆς ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ εὐδαιμονία εἶναι ἡ σύγχρονη μεγάλη ἀρρώστια ποὺ δημιουργεῖ συγκρούσεις συμφερόντων. Ἐπειδή ἐπικρατεῖ τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντήρησης γιὰ αὐτό δημιουργοῦνται οἱ πόλεμοι καὶ φυγαδεύεται ἡ εἰρήνη. Ἡ εὐδαιμονία εἶναι ἡ ἱκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ αὐτή ἡ ἀρρώστια θεραπεύεται μὲ τὴν κάθαρση, τὸν φωτισμό καὶ τὴ θέωση, ὅπως τὸ ἔζησε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς.

Κατέληξε ὅτι ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, καὶ σὲ αὐτό τὸ σημεῖο, ἀποτελεῖ πρότυπο ζωῆς γιὰ ὅλους μας, κληρικούς, μοναχούς καὶ λαϊκούς, ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους.

Πρὶν τὴν ἀπόλυση τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητής κ. Ἱερόθεος εὐχαρίστησε τὸν ἅγιο Εὐκαρπίας, τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Καραγεώργο, τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς διακόνους ποὺ συμμετεῖχαν στὴ Θεία Λειτουργία, τὴν Καθηγουμένη μοναχή Εὐθυμία καὶ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοὺς χορούς τῶν Ἱεροψαλτῶν, τὸν Δήμαρχο Θέρμου κ. Σπυρίδωνα Κωνσταντάρα, τοὺς ἐκπροσώπους τῶν τοπικῶν πολιτειακῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν, ἐνῶ ἱδιαιτέρως ἀναφέρθηκε στὸν μακαριστό Μητροπολίτη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κυρό Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος τὴν ἡμέρα αὐτή ἑόρταζε τὰ ὀνομαστήριά του καὶ τέλεσε τρισάγιο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του.

Τὰ ἱερά ἀναλόγια, ὑπό τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Διονυσίου Θανασούλη καὶ τοῦ κ. Ἀλεξίου Σιάχου, πλαισίωσε θαυμάσια χορωδία ἀποφοίτων καὶ μαθητῶν τοῦ τοπικοῦ παραρτήματος Θέρμου, τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Δαυίδ ὁ Ψαλμωδός» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὴν ἐπιμέλεια καὶ ὀργάνωση τῆς ἱερᾶς πανηγύρεως εἶχε ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Παμφίας ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Ράπτης.

Στὴν Θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν ὁ Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας, ὁ Δήμαρχος Καλαβρύτων καὶ Πρόεδρος τῆς Περιφερειακῆς Ἐνώσεως Δήμων κ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος, οἱ Δήμαρχοι Πηνειοῦ καὶ Γόρτυνος, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἀκαρνανίας κ. Δημήτριος Γαλαζούλας, ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Θερμιῶν τῆς Ἀμερικῆς κ. Πέτρος Γρομητσάρης, Ἀντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι καὶ πλῆθος πιστῶν.

Μετά τὴν Θεία Λειτουργία, στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς προσφέρθηκε τὸ καθιερωμένο μοναστηριακό κέρασμα καὶ στὴ συνέχεια ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὸ χωριό Μέγα Δένδρο, στὸν χῶρο, ὅπου σώζονται τὰ θεμέλια τῆς πατρικῆς οἰκίας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἐκεῖ τελέσθηκε δέηση προεξάρχοντος τοῦ Ἐπισκόπου Εὐκαρπίας, συμπροσευχομένου τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου, παρουσία τοῦ Ἐξοχοτάτου πρώην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου του κ. Βλασίας Παυλοπούλου καὶ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν.

Ἀκολούθησε στὴν κεντρική πλατεία τοῦ Θέρμου ὁμιλία ἀπό τὸν Ἐξοχότατο κ. Προκόπη Παυλόπουλο, μὲ θέμα «Ἡ σημασία τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας ὡς τρίτου πυλώνα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ» παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ, τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου.

Δεῖτε Φωτογραφίες

Δεῖτε τὸ κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου

  • Προβολές: 1133