Γεγονότα καὶ Σχόλια: Αθεϊσμός των Χριστιανών - Η αισιοδοξία του κ. Χόκινγκ

Αθεϊσμός των Χριστιανών

Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει αντίφαση στην έκφραση “αθεϊσμός των Χριστιανών”, όμως είναι μια τραγική πραγματικότητα, που βιώνουν αρκετοί βαπτισμένοι στην κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Δεν αναφέρομαι εδώ στους θρησκευτικά αδιάφορους ή στους αιρετικούς. Ο “αθεϊσμός των Χριστιανών” στον οποίο αναφέρομαι χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός εσωτερικού κενού, το οποίο δεν εκφράζεται, αντίθετα μάλιστα επιχειρείται να καλυφθή και να λησμονηθή και από τον ίδιο τον “άπιστο” Χριστιανό με την σχολαστική τήρηση μιας ηθικής δεοντολογίας και κάποιων εξωτερικών θρησκευτικών τύπων. Ο Ιάκωβος Μάϊνας εντόπιζε την “αθεΐα των Χριστιανών” σε τρεις περιοχές. Πρώτο, “στην περιοχή της διδασκαλίας ως μετατροπή της πίστης σε ιδεολογία..”, δεύτερο, στην εκκλησιολογία, “ως βίωση της Εκκλησίας όχι ως μυστηρίου, αλλ’ ως θεσμού εξουσίας, αυθεντίας και δυνάμεως κοσμικής” και τρίτο, στην περιοχή της πνευματικής ζωής, όπου αντί της αγιότητας προβάλλεται η ηθικότητα, αντί των Αγίων αναζητούνται ηθικές προσωπικότητες. Απωθείται η ενεργός παρουσία του Αγίου Πνεύματος χάριν ενός ηθικού ιδεαλισμού.

Με τις τοποθετήσεις αυτές καταλαβαίνει κανείς πόσο στενά συνδέεται η πίστη με την εσωτερική καλλιέργεια και την αγιοπνευματική εμπειρία, αλλά και πόσο εύκολο είναι να χάση κανείς τον μαργαρίτη της πίστεως, πνιγμένος μέσα στην σύγχρονη καταναλωτική και επικοινωνιακή νοοτροπία.

Η “αθεΐα των Χριστιανών” ταυτίζεται με την άρνηση της παραδόσεως του Ησυχασμού - τον αντιησυχασμό - με την θρησκευτική ζωή, δηλαδή, εκείνη που αγνοεί την “επιστήμη των λογισμών”, τις ρίζες των παθών, την άσκηση της προσευχής και τις επιπτώσεις που έχει αυτή η “κουλτούρα της καρδιάς” στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην υγεία της κοινωνίας.

Η χριστιανική Δύση, που ζει αιώνες τον αθεϊσμό του αντιησυχασμού, σύμφωνα με τον επίσκοπο Διοκλείας Κάλλιστο Γουέαρ, έχει ανακαλύψει στις μέρες μας την ησυχαστική παράδοση στο βιβλίο της Φιλοκαλίας και προσπαθεί να αντλήση από αυτήν την πίστη που θα την στηρίξη.

Η αισιοδοξία του κ. Χόκινγκ

Ο κ. Χόκινγκ, αυτός ο καταπληκτικός άνθρωπος, που ψάχνει, καθισμένος στο αναπηρικό του καροτσάκι, την “θεωρία των πάντων”, πέρασε από την Ελλάδα δίνοντας μηνύματα αισιοδοξίας στους ανθρώπους των οποίων τα σώματα δεν είναι σαν των άλλων συνανθρώπων τους.

Η αισιοδοξία, βέβαια, του κ. Χόκινγκ δεν είναι υπερβολική μόνο στο πεδίο της ψυχολογικής αντιμετωπίσεως της ασθένειάς του. Ξεπερνά κάθε όριο στο πεδίο των επιστημονικών του αναζητήσεων. Με πιθανότητα 50% πιστεύει, ότι σε είκοσι χρόνια θα είναι δυνατή η διατύπωση μιας θεωρίας που θα ερμηνεύη τα πάντα, αφού θα έχουν αποκαλυφθεί οι νόμοι της δημιουργίας του σύμπαντος.

Η αισιοδοξία του αυτή είναι υπερβολική, όταν την βλέπουμε στο πλαίσιο της φυσικής επιστήμης, όχι όμως όταν την εντάσσουμε στο πλαίσιο της Ορθόδοξης θεολογίας και ασκητικής.

Οι “νόμοι” της δημιουργίας “θεσπίσθηκαν” από την άκτιστη ενέργεια και θέληση του Θεού και έχουν ως αιτία τους την αγάπη της Αγίας Τριάδος. Για να βρη κανείς την αρχή του παντός δεν χρειάζονται είκοσι χρόνια έρευνας· δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα τρόπου ζωής. Δεν εξαρτάται από την διείσδυση της διάνοιας στις δομές και τους νόμους της ύλης, αλλά από την πλήρωση της καρδιάς με την ενέργεια του παντουργού Αγίου Πνεύματος.

Με την εν Χριστώ ζωή ξεπερνούμε την αρχή της δημιουργίας και κοινωνούμε της αΐδιας ζωής του Δημιουργού.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1989

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἱστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance