Αρχιμ. Αρσένιου Κομπούγια: Η μαρτυρία του πνευματικού Πατρός

Εκλήθη πλησίον του Κυρίου ο εκλεκτός και μακαριστός π. Ιερόθεος. Ύστερα από ετοιμασμένα στεφάνια από τον μισθαποδότη Κύριον, εις την αιωνιότητα. Ύστερα από αλλεπάλληλες δοκιμασίες, με τον πρόωρον θάνατον του αυταδέλφου ευσεβούς Αρχιμανδρίτου π. Κοσμά, ύστερα από την πρόωρον κοίμησιν του μόνου ανεψιού του επ’ αδελφή, Νικολάου Κατσάνου, εις ηλικίαν 38 ετών, αφήνοντας πίσω νέαν γυναίκα με τρία παιδιά. Ύστερα από τον θάνατον της μόνης αδελφής του, πιο πολύ ακόμα με την κάπως πολυχρόνιον προσωπικήν του ασθένειαν και δοκιμασίαν.

Εις την κηδείαν του εις Ιωάννινα, συμπαρεστάθησαν πολλοί εκ Ναυπάκτου Κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι μετέβησαν με πούλμαν, του Σεβασμιωτάτου μη δυνηθέντος, ευρισκομένου εις Αθήνας. Ευχαριστούμεν τον εκλεκτόν Πρωτοσύγκελλον της Μητροπόλεως Ιωαννίνων δια την συμπαράστασίν του, ως και την εμπνευσμένην ομιλίαν του κατά την κηδεία.

Αρχιμ. Αρσένιου Κομπούγια: Η μαρτυρία του πνευματικού ΠατρόςΤον εκλεκτόν και μακαριστόν π. Ιερόθεον τον εγνώρισα προ 51 ετών, νέον 20 ετών ως Θεόφιλον Δημήτριον. Τον είχε μαζί του ο εξ Ιωαννίνων (Μέτσοβον) Ιεροκήρυξ της Ι. Μητροπόλεως Αιτωλοακαρνανίας ο νυν μακαριστός, τότε φλογερός, Αρχιμανδρίτης π. Βενέδικτος Πετράκης, μαζί με τον αδελφόν του Αρχιμ. π. Κοσμά. Και εκεί εν συνεχεία εχειροτονήθη Πρεσβύτερος και υπηρέτησε σε διαφόρους τομείς της Ι. Μητροπόλεως. Το έτος γύρω 1964-65 προσελήφθη, υπό του μακαριστού Μητροπολίτου Ναυπάκτου κυρού Δαμασκηνού, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου. Εργάσθηκε τίμια στην θέση αυτή και ηγαπήθη υπό του Μητροπολίτου. Εργάσθηκε πολύ παράλληλα με τα διοικητικά και πνευματικά, με κηρύγματα, με κατηχητικά, με ομάδες και κύκλους ανδρών και γυναικών μελέτης Αγίας Γραφής. Υπήρξε υπόδειγμα στην πόλιν της Ναυπάκτου και όλην την Ναυπακτίαν, ως ευσεβής και ενάρετος κληρικός καλός ομιλητής και εξομολόγος.

Εγώ, καίτοι σε πολλά κατώτερός του, υπήρξα επί 25 έτη ο πνευματικός του πατέρας - εξομολόγος, και έχω ιδιαιτέραν πείραν δια τον εκλεκτόν αυτόν κληρικόν. Ήταν πεντακάθαρος στην ζωή του από σοβαρά αμαρτήματα, ιδίως τα της σαρκός, εξομολογείτο και συνεβουλεύετο και δια το παραμικρόν.

Το ενδιαφέρον του δια την πνευματικήν πρόοδον της τοπικής Εκκλησίας μεγάλον τόσον, ώστε, όταν μετετέθη ο Ιεροκήρυξ της Ι. Μητροπόλεως π. Αθηναγόρας, είχε αγωνίαν δια σύντομον αντικατάστασιν Ιεροκήρυκος, έτρεξε αμέσως να μου ζητήση γνώμην εάν πρέπει να πει εις τον Επίσκοπον να φέρη τον π. Σπυρίδωνα, που υπηρετούσε εις τα Τρίκαλα, εγώ ευθέως του σύστησα αμέσως να ενεργήση δεόντως. Εδέχθη την πρότασιν ο Μητροπολίτης και έστειλεν έγγραφον εις τον μακαριστόν άγιον Τρίκης και Σταγών, άγιον όντως Μητροπολίτην Διονύσιον, ο οποίος ευθύς παρεχώρησεν τον π. Σπυρίδωνα. Ελπίζω ότι αμφότεροι δεν θα δώσωμεν λόγον εις τον Θεόν εν ημέρα κρίσεως.

Είναι πολλά που πρέπει να γραφούν δια τον ενάρετον και ευσεβή π. Ιερόθεον. Περιοριζόμεθα να είπωμεν ότι η τοπική και όλη η Εκκλησία έχασε κάπως πρόωρα ένα εκλεκτόν στέλεχος και εργάτην του θείου Αμπελώνος. Εμείς έχομεν πάντοτε ζωηράν την αγίαν μνήμην του, ευχόμεθα όπως ο Κύριός μας αναπαύη την οσίαν ψυχήν του εις αιώνιαν ζωήν μαζί με τους αγίους και Αγγέλους, και εγώ να έχω καλήν αντάμωσιν. Αιωνία η μνήμη του εκλεκτού Κληρικού π. Ιεροθέου

Ο ελάχιστος και ελλιπής σε πολλά

Αρχιμ. Αρσένιος Κομπούγιας

  • Προβολές: 3017