Εἰδήσεις ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ σχόλια

Η “Δύναμις”, και η δύναμη της Αποστολικής - Πατερικής Παραδόσεως

Είχαμε αναφερθή σε προηγούμενο τεύχος μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής του Πατριαρχείου Αντιοχείας (http://www.concentric.net/~vrfp/,) όπου αναλύεται και σχολιάζεται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Εκεί χρησιμοποιούνται χωρία από τα βιβλία του Σεβασμιωτάτου που κυκλοφορούν στην αγγλική γλώσσα.

Έτσι, σε ένα τελευταίο σχόλιο της “Δύναμης” στο χωρίο Ιω. α', 29-34 διαβάζουμε:

Ας ακούσουμε επιπρόσθετα τα λόγια του Μητροπολίτου Ιεροθέου: “... Ο σύγχρονος άνθρωπος κουρασμένος και απογοητευμένος από τα διάφορα προβλήματα που τον βασανίζουν ψάχνει για ξεκούραση και ανανέωση. Βασικά ψάχνει για μια θεραπεία της ψυχής. Η Ορθοδοξία στοχεύει στο να γιατρέψη τον άνθρωπο και να τον οδηγήση στον Θεό. Ο άγιος Ιωάννης, ο προφήτης της ερήμου, μας υπενθυμίζει την απελπιστική ανάγκη που υπάρχει σήμερα για μια ζωντανή, γεμάτη προσευχή ασκητική μαρτυρία της θεραπείας στην ορθόδοξη πίστη. Ο κόσμος δεν χρειάζεται περισσότερες λογικοκρατικές παρουσιάσεις του Χριστού αλλά ζωντανές αποδείξεις του Κυρίου. Πεινάει για να συναντήση τον ζωντανό Θεό που τον υπέδειξε ο άγιος Ιωάννης “ούτος ήν όν είπον, ο οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτός μου ήν” (Ιω. α', 15). Ο Αρχιμ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ μας υπενθυμίζει ότι δεν είναι αρκετό να είναι κάποιος πεπεισμένος στο μυαλό του για την θεότητα του Χριστού. Πρέπει να κάνουμε την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές (τόν λόγο) Του. Πρέπει να ζήσουμε μία παρατεταμένη προσευχή μετανοίας”. Εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε να μαρτυρήσουμε με τον βίο μας την σωτηρία σ’ Αυτόν και όχι να πούμε στους ανθρωπους περί του Ιησού Χριστού αλλά να Τον αποκαλύψουμε σ’ αυτούς...”.

Εκείνο που θα θέλαμε να σχολιάσουμε εδώ είναι το γεγονός ότι η σελίδα αυτή, ερμηνεύοντας ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα, χρησιμοποιεί κείμενα του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος όμως δεν έχει γράψει κείμενα καθαρώς ερμηνευτικά, αλλά ως επί το πλείστον πατερικά - νηπτικά ή κείμενα που αντιμετωπίζουν και ερμηνεύουν την σημερινή πραγματικότητα μέσα από την θεολογία των αγίων Πατέρων. Η χρησιμοποίηση, λοιπόν, αυτών των κειμένων για την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης καταδεικνύει την ενότητα της Παραδόσεώς μας και το αδιάσπαστο της διαχρονικής της συνέχειας.

M.M.R. - Ν.Γ.

  • Προβολές: 2306