Γεγονότα καὶ Σχόλια: Θρησκειολογική και φιλοσοφική κατεύθυνση - Θέματα με μήνυμα

Θρησκειολογική και φιλοσοφική κατεύθυνση

Στο “ένδοξο παρελθόν” των “σχολειακών” θεολογικών μας πραγμάτων έγιναν αγώνες για να περάση η Ορθόδοξη θεολογία μέσα στα σχολικά εγχειρίδια, ώστε οι μαθητές να διδάσκονται κατά το δυνατόν αυθεντικά την Ορθόδοξη πίστη. Πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν σημαντικά θετικά βήματα, χωρίς να απουσιάζουν βέβαια και κάποιες ελλείψεις. Αυτά τα θετικά βήματα ήταν συνέπεια της συμβολής πολλών ακαδημαϊκών και εκκλησιαστικών παραγόντων και ήταν σύμφωνα με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της στροφής πολλών Ελλήνων διανοουμένων στις ορθόδοξες ρίζες του λαού μας.

Το ονόμασα “ένδοξο παρελθόν” γιατί υπάρχουν πληροφορίες, ότι μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία προβλέπει αλλαγή των σχολικών βιβλίων, ώστε να συμβαδίζουν με το νέο πρόγραμμα των λυκειακών σπουδών, τα βιβλία των θρησκευτικών θα αλλάξουν χαρακτήρα. Ο προσανατολισμός τους, λέγεται, θα είναι περισσότερο θρησκειολογικός και φιλοσοφικός. Εκτός δηλαδή από την ενίσχυση της αναφοράς στα άλλα θρησκεύματα, η χριστιανική ηθική που διδασκόταν στην τρίτη τάξη του Λυκείου και για την οποία έγιναν σημαντικές προσπάθειες να ορθοδοξοποιηθή, επιστρέφει στα παλιά. Γίνεται - ελπίζουμε να μην είναι τελικά έτσι - μια θεολογικά ουδέτερη φιλοσοφική ηθική.

Όλα αυτά είναι μέσα στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, που σχετικοποιεί τις πολιτισμικές και άλλες διαφορές ή απλώς είναι απόψεις κάποιων που έτυχε τώρα να βρίσκονται στα συμβούλια που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση; Κανείς, πάντως, από όσους προσπαθούν να σκέφτονται ορθόδοξα δεν είναι αντίθετος στο να καλλιεργηθή στα παιδιά το πνεύμα της ανεξιθρησκίας, αυτό άλλωστε είναι σύμφωνο με το ήθος των ορθοδόξων, θέλουν όμως πριν από όλα να δοθή στα παιδιά ορθόδοξη αγωγή και να μυηθούν στα απλά μαθήματα της ορθόδοξης θεολογίας. Τα βαθύτερα μαθήματα πρέπει να πούμε - αναλαμβάνοντας ως κληρικοί το μερίδιο της ευθύνης - δεν δίνονται στην αίθουσα του σχολείου, αλλά στην Εκκλησία. Έχουν σχέση με την προσωπική καθοδήγηση, την προσευχή, την μετάνοια, την θ. Ευχαριστία.

Θέματα με μήνυμα

Οι υπόνοιες που εκφράσθηκαν στο προηγούμενο σχόλιο - οι οποίες ευχόμαστε να αποδειχθούν “κατά διάνοιαν ψεύδος” - ενισχύθηκαν από τα θέματα των θρησκευτικών που δόθηκαν στις εξετάσεις των μαθητών της Β’ Λυκείου. Συγκεκριμένα: αυτό που βάραινε στην ενότητα που αναφερόταν στον Χριστιανισμό ήταν ο θρησκευτικός φανατισμός. “Να αναφέρετε τις μορφές του θρησκευτικού φανατισμού και να τις αναλύσετε με συντομία”. Επίσης στη δεύτερη ομάδα των θεμάτων το πρώτο θέμα έλεγε: “Ορισμένες φορές παρατηρούνται φαινόμενα εκδήλωσης θρησκευτικού φανατισμού από μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι η συμπεριφορά των μελών αυτών υπαγορεύεται από τις αρχές της Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης; ...”. Αντίθετα, οι ερωτήσεις που αναφέρονταν στα άλλα θρησκεύματα ζητούσαν θετικά στοιχεία τους. Το πιο προκλητικά μάλιστα διατυπωμένο θέμα - κατά την εκτίμηση πολλών εκπαιδευτικών - ήταν το τελευταίο, το οποίο λές και είχε δοθεί σε μουσουλμάνους μαθητές. Το θέμα έλεγε: “Με βάση το γεγονός ότι το περιεχόμενο του Κορανίου θεωρείτε θείο και αλάθητο να σκιαγραφήσετε τον τύπο του πιστού μουσουλμάνου (άνδρα και γυναίκας) στην καθημερινή του ζωή. Η σκιαγράφηση αυτή να γίνει με βάση τις διδασκαλίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που το Κοράνιο υπαγορεύει”.

Επειδή τα θέματα των εξετάσεων μένουν έντονα χαραγμένα στο νού τον διαγωνιζομένων, είναι ένας εύσχημος τρόπος να περνούν κατάλληλα μηνύματα.

π.Θ.Α.Β.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 1405

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance