Στυλιανού Γερασίμου: Πεντηκοστιανοί καὶ Ἀλήθεια

του Στυλιανού Γερασίμου, Θεολόγου

Α’ Οι διάφορες Πεντηκοστιανές ομάδες δημιουργούν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ποιμαντικά προβλήματα. Δεν έχουν ολοκληρωμένη διδασκαλία περί προσώπου και ελευθερίας αυτού, οδηγούν τους νέους σε διάσπαση της πνευματικής τους ταυτότητας και απειλούν με εθνική και πολιτιστική διάσπαση. Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται έντονα τον τελευταίο καιρό και προσπαθούν να παρασύρουν με κάθε τρόπο ακόμη και τους Ορθοδόξους. Οι κινήσεις των Πεντηκοστιανών είναι ποικίλες και κάθε μια από αυτές τις κινήσεις διεκδικεί με πάθος τον τίτλο της αληθινής εκκλησίας. Δεν τους αναχαιτίζουν τα χρονικά κενά της διαδοχής και της ιστορικότητας, αφού προσπαθούν να καλύψουν αυτά τα κενά συκοφαντώντας την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μέλη των Πεντηκοστιανών κινήσεων είναι ευπαρουσίαστα, παρουσιάζουν σημαντική δραστηριότητα και διακατέχονται από υπερβολικό ζήλο προκειμένου να διαδώσουν τις κακοδοξίες τους. Αρκετές φορές κρατούν μουσικά όργανα για την υμνολογία τους μοιράζοντας έντυπα και περιοδικά, ώστε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του περαστικού. Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα: Τί είναι, τί πιστεύουν, τί διδάσκουν;

Πριν όμως περάσουμε αναλυτικά στο φαινόμενο “Πεντηκοστιανοί”, θα ήταν καλό να τονίσουμε γενικότερα το θέμα των αιρέσεων. Η λέξη αίρεση σημαίνει απόκλιση απ’ την κοινή διδασκαλία, που είναι αποδεκτή. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή σημαίνει ανατροπή της πίστεως, εκτροπή από την αποκαλυφθείσα αλήθεια, βλασφημία. Στον χριστιανικό χώρο οι αιρέσεις εμφανίστηκαν απ’ τους αποστολικούς χρόνους. Ο απόστολος Παύλος, ο άγιος Ιωάννης ο θεολόγος, ο άγιος Ιγνάτιος ο θεοφόρος αναφέρουν αιρεσιάρχες που εμφανίζονται εκείνη την εποχή. Σήμερα βέβαια υπάρχει έξαρση των αιρέσεων. Ο κάθε αιρεσιάρχης δίνει δική του ονομασία στην ομάδα του. Στον χώρο των Πεντηκοστιανών, είναι τόσες πολλές οι ομάδες, ώστε δυσκολεύονται να βρουν άλλα ονόματα για να ονομαστούν.

Στόχος, λοιπόν, των αιρέσεων είναι να διαστρευλώσουν την γνώση για τον Τριαδικό Θεό, τον Χριστό, το Άγιον Πνεύμα, τα Μυστήρια, την Θεοτόκο, την Εκκλησία καθώς και τον τρόπο σωτηρίας. Χρέος του Χριστιανού είναι να γνωρίζη καλά το περιεχόμενο της πίστεώς του, μελετώντας την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Κι ακόμη χρέος του είναι φερθή με διάκριση, να δείξη συμπόνοια και να προσευχηθή γι’ αυτούς. Κι ας μην ξεχνούμε ότι ανάρμοστη συμπεριφορά κατά των αιρετικών αποτελεί αιτία να συκοφαντήται η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι ίδιοι να αυτοαποκαλούνται διωκόμενοι στο όνομα του Χριστού.

Κάτι που επίσης πρέπει να προσεχθή είναι ότι οι αιρετικοί προβάλλουν και υπερτονίζουν πτυχές της χριστιανικής ζωής - αποσπασματικά βέβαια και έξω από την αποστολική και πατερική παράδοση της Εκκλησίας - που οι περισσότεροι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μέσα στο πνεύμα της εκκοσμίκευσης, έχουν παραθεωρήσει και αμελήσει. Είναι ένας πειρασμός του διαβόλου, ο οποίος διαλέγει το σημείο στο οποίο θα χτυπήση τα μέλη του Χριστού. Ένας Χριστιανός που ζη μέσα στο ρεύμα της παραδόσεως δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Οι βαπτισμένοι δηλαδή και βεβαιόπιστοι είναι απρόσβλητοι από τέτοιες επιθέσεις. Οι άλλοι όμως είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο της πλάνης, αν δεν περιφρουρήσουν τον εαυτό τους με την υπακοή στους ποιμένες της Εκκλησίας. Έτσι ισχύει για τις αιρέσεις ο λόγος που είπε ο Χριστός, ότι είναι ανάγκη να έλθουν τα σκάνδαλα “ίνα οι δόκιμοι φανεροί γένονται”.

Στα επόμενα τεύχη της Παρέμβασης θα επιχειρήσουμε μια ορθόδοξη ανάλυση και παρουσίαση της διδασκαλίας των Πεντηκοστιανών ομάδων. Θα παραθέσουμε στοιχεία με ιστορικό και δογματικό περιεχόμενο. Θα κάνουμε επίσης αναφορά στην κοινωνική ένταξή τους στην Νεοελληνική κοινωνία, καθώς και στην σχέση της Εκκλησίας με τις ομάδες αυτές.

  • Προβολές: 1397

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance