Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα

Η Ναύπακτος γιόρτασε τον Πολιούχο τηςἩ Ναύπακτος γιόρτασε τόν Πολιοῦχο της

Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί φέτος στήν Ναύπακτο ὁ Πολιοῦχος τῆς ἅγιος Δημήτριος.

Ὑπογραμμίζουμε κάποιες ἀλλαγές ἀπό τά καθιερωμένα, πού ἔκαναν λαμπρότερο τόν φετινό ἑορτασμό.

Ἡ ἐμποροπανήγυρη τῆς Ναυπάκτου, πού συνδέεται μέ τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἄρχισε γιά πρώτη φορά μέ ἁγιασμό πού τέλεσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας στόν νέο εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο. Μέ ἀπόφαση τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Ναυπάκτου τά καταστήματα τῆς πόλης ἔμειναν κλειστά το πρωί τῆς 26ης Ὀκτωβρίου, μέχρι τίς 5μ.μ., ὥρα κατά τήν ὁποία τελέσθηκε ὁ ἁγιασμός τῆς ἐμποροπανήγυρης. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἐλήφθη μετά ἀπό πρόταση καί προτροπή τοῦ Σεβασμιωτάτου, καί εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά συμμετάσχη στήν θ. Λειτουργία καί τήν λιτανεία τῆς εἰκόνος πολύς λαός, ἐλεύθερος ἀπό τόν περισπασμό καί τήν μέριμνα τῆς ἀγορᾶς. Τρίτο στοιχεῖο ἦταν ἡ καινούρια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μαζί μέ τό νέο κουβούκλιο, μέ τό ὁποῖο θά λιτανεύεται στούς ὤμους τῶν Ἱερέων. Ἡ εἰκόνα καί τό κουβούκλιο φιλοτεχνήθηκαν δαπάναις τοῦ κ. Δημητρίου Μπρούμα.

Τέλος, τό ἐόρτιο γεῦμα προσέφερε γιά πρώτη φορά ὁ Δῆμος Ναυπάκτου, μέ τήν σκέψη ὅτι ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Δημητρίου εἶναι ἑορτή τῆς πόλεως καί ὄχι μόνον τῆς ὁμώνυμης ἐνορίας.

Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ π. Γεωργίου Καραθανάση, πού τελέσθηκε τήν Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1999.

99 11 24 aἘκτενές ρεπορτάζ θά ἔχουμε στό ἑπόμενο φύλλο τῆς Παρέμβασης.

 

Ἔναρξη ἁγιογραφικῶν συνάξεων

Τήν Τετάρτη 3 Νοεμβρίου ἔγινε ὁ ἁγιασμός, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῶν ἁγιογραφικῶν συνάξεων τῆς Μητροπόλεώς μας. Τόν ἁγιασμό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος ἔκανε καί τήν ἐναρκτήρια ὁμιλία, στήν ὁποία ἀναφέρθηκε στήν ποιμαντική της Ἐκκλησίας, στό κατά Ματθαῖο Εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο θά γίνη φέτος ἀντικείμενο μελέτης, τόν συγγραφέα καί τό μήνυμά του, καθώς καί τόν τρόπο προσεγγίσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Μίλησε τέλος γιά τήν ἀνάγκη τῆς ἀλλοιώσεως ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ ἴδιου του ὑπευθύνου της συνάξεως, ὁ ὁποῖος διακατέχεται ἀπό φόβο καί ταπείνωση, μήπως ταυτίση τόν λόγο τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν δικό του λόγο καί τά δικά του συμπεράσματα.

Τέλος εὐχήθηκε στά μέλη τῶν συνάξεων νά μή μείνουν στήν μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά νά ἀξιωθοῦν νά γίνουν οἱ ἴδιοι εὐαγγέλιο, ὅπως ἀκριβῶς ἔγιναν οἱ ἅγιοι.

Ἐνημέρωση τῶν Κληρικῶν γιά τά θέματα τῆς Ἱεραρχίας

Κατά τήν τελευταία μηνιαία σύναξη τῶν Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας, στίς 15 Νοεμβρίου, ὁ Σεβασμιώτατος βρῆκε τήν εὐκαιρία νά ἐνημερώση τούς Κληρικούς γιά τά λεχθέντα, συμβάντα καί ἀποφασισθέντα στήν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου. Κυρίως παρουσίασε τήν ἐκκλησιαστική ὑποδομή τῶν θεμάτων πού ἐτέθησαν στήν Ἱεραρχία, ἀφοῦ κατά τίς συζητήσεις καί τίς τοποθετήσεις τῶν Ἱεραρχῶν δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά θιγοῦν σοβαρά θεολογικά προβλήματα. Ἀνέφερε μάλιστα πολλά παραδείγματα γιά νά ὑποστηρίξη αὐτήν τήν ἄποψη. Ἐπίσης ἀνέφερε παραδείγματα γιά τό πῶς σέ ἐπιμέρους θέματα δόθηκε μεγάλη ἔμφαση καί δημοσιότητα. Ὑπογράμμισε τό γεγονός ὅτι ἡ εἰκόνα πού μεταδόθηκε ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ἦταν παραμορφωτική της πραγματικότητας. Αὐτό δέ ἔγινε εἴτε ἐσκεμμένως εἴτε λόγω ἔλλειψης τῆς ἱκανότητας ἐμβάνθυνσης καί ἀξιολόγησης τῶν γεγονότων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα πρόβλημά το ὅτι πολλές φορές λαϊκοί καί Κληρικοί δέν εἶναι ἐνήμεροί των σοβαρῶν ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων. Τά ὅσα διαδραματίζονται σέ ἐπίπεδο Ἱεραρχίας ἤ σέ ἐπίπεδο διαθρησκευτικῶν διαλόγων, τά πληροφοροῦνται λίγοι Χριστιανοί πού τυγχαίνουν νά ἔχουν κάποια θεολογική μόρφωση καί μιά πιό ἐπαρκῆ ἐνημέρωση. Ἀλλά καί αὐτή ἡ ἐνημέρωση δέν γίνεται πάντα ὑπεύθυνα καί ἀντικειμενικά. Γι’ αὐτό καί ἡ Ἱεραρχία πρέπει νά ἀντιμετωπίση καί θέματα πού ἀφοροῦν τούς διαλόγους τῆς Ἐκκλησίας μέ διάφορες Ὁμολογίες καί γενικότερα θέματα πού ἀφοροῦν τά δόγματα καί τήν ὁμολογία τῆς πίστεως, ὥστε ὁ λαός (Κληρικοί καί λαϊκοί) καί νά ἐνημερώνονται καί νά συμμετέχουν στήν συνοδική ἔκφραση καί ὁμολογία τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἀλήθειας.

Μέσα σ’ αὐτήν τήν προοπτική ἐντάσει ὁ Σεβασμιώτατος τίς Ἱερατικές συνάξεις, πέρα ἀπό τήν ἐνασχόληση γιά καθαρῶς διοικητικά καί λειτουργικά θέματα.

Ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Κυκλοφόρησε τό Ἡμερολόγιο τσέπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου γιά τό ἔτος 2000. Πρόκειται γιά μία ἐξαιρετικά προσεγμένη ἔκδοση, ὠφέλιμη, χρήσιμη καί καλαίσθητη. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἀγοράζοντας τό Ἡμερολόγιο ἐνισχύεται τό ποιμαντικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας.

Γ' Λογοτεχνικό Συμπόσιο τῆς ΕΝΑΜ

Ετήσια εορταστική εκδήλωση Πολυτέκνων

 

Διοργανώθηκε μέ ἐπιτυχία τό Γ’ Συμπόσιο Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας πού ἦταν ἀφιερωμένο στούς Ναυπάκτιους ἀδελφούς λογοτέχνες καί δημοσιογράφους Σταμάτη Σταματίου, γνωστό ὡς Στάμ. Στάμ., καί Χάρη Σταματίου.

Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἄλλη μιά μεγάλη προσφορά ἀπό τήν Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν καί τόν Πρόεδρό της κ. Χαράλαμπο Χαραλαμπόπουλο στήν πολιτιστική ζωή τῆς πόλης μας. Ὁ κ. Χαραλαμπόπουλος, συνοψίζοντας καί κατακλείοντας τό Συμπόσιο, δήλωσε ἱκανοποιημένος, διότι ἐπιτεύχθηκε ὁ στόχος, πού ἦταν νά ἀνασυρθοῦν ἀπό τήν ἀφάνεια οἱ δύο αὐτές προσωπικότητες, καθώς ἐπίσης δρομολογήθηκε ἡ προσπάθεια γιά τήν ἔκδοση τῶν ἁπάντων των δύο ἀδελφῶν.

Τό συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στήν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, μέ τήν χορηγεία τῶν ἱδρυμάτων Γεωργίου καί Μαρίας Ἀθανασιάδη Νόβα καί Κώστα καί Ἑλένης Οὐράνη, σέ συνεργασία μέ τόν Δῆμο Ναυπάκτου καί τήν συμμετοχή τῶν Δήμων Ἀντιρρίου καί Χάλκειας, τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας καί τῆς Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης.
Οἱ εἰσηγητές οἱ ὁποῖοι ἀνέλαβαν νά παρουσιάσουν ὅσο τό δυνατόν σφαιρικότερα, καί ὁ καθένας ἀπό μία ἄποψη, ἤσαν ἀξιόλογοι, καί περισσότεροι ἀπό αὐτούς ἤσαν συμπολίτες μας.

Τό πρόγραμμα περιελάμβανε συμμετοχή τῶν συνέδρων στήν Κυριακάτικη Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε καί στό συμπόσιο, πού κύρια ἐνασχόλησή του εἶναι ἡ περί τοῦ λόγου τέχνη καί ἡ γιά τόν λόγο φιλία. Ἐπίσης, μίλησε στούς Συνέδρους κατά τήν λήξη τοῦ Συνεδρίου, λέγοντας ὅτι ἔχει μεγάλη σημασία ὅταν οἱ ἀξίες δέν ἐπιβάλλονται, ἀλλά προβάλλονται, καί ἀναφέρθηκε στήν καλή ἀτμόσφαιρα τοῦ Συνεδρίου, δίνοντας τά συγχαρητήρια στούς διοργανωτές.

Διάκ. Κ.Ε.Γ.

Ἐτήσια ἑορταστική ἐκδήλωση Πολυτέκνων

Τήν πρώτη Κυριακή μετά τίς 28 Ὀκτωβρίου, ἑόρτασαν οἱ πολύτεκνοί της Ναυπάκτου καί τῆς Δωρίδος τούς προστάτες ἁγίους τους, Τερέντιο, Νεονίλλη καί τά τέκνα αὐτῶν.

Μετά τήν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, στόν Ι. Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς, τελέσθηκε ἀρτοκλασία καί ἐν συνεχεία προσφέρθηκε κέρασμα στό Ἐνοριακό Κέντρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου ἔλαβε χώρα καί ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας, καί κατόπιν τῆς ὁμιλίας τῆς Προέδρου τοῦ Συλλόγου, κ. Παναγιώτας Κοτρώνη, καί τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ Σεβασμιωτάτου, βραβεύτηκαν οἱ μαθητές πολύτεκνων οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπέτυχαν στά ἀνώτερα καί ἀνώτατα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς χώρας.

Οἱ φοιτητές μαζί μέ τόν ἔπαινο καί ἕνα βιβλίο, ἔλαβαν ἀπό 30.000 δρχ. ὁ καθένας, προσφορά ἐν μέρει τοῦ Δήμου Ναυπάκτου. Ὁ Ἑλληνοαμερικανικός Σύλλογος Ναυπάκτου προσέφερε 200.000 δρχ. τίς ὁποῖες μοιράστηκαν 4 φοιτητές μετά ἀπό κλήρωση, καί ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε ἀπό τό Ταμεῖο Εὐποιΐας 300.000 δρχ. τίς ὁποῖες μοιράστηκαν 6 φοιτητές, ἐπίσης μετά ἀπό κλήρωση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2906