Γεγονός καὶ Σχόλιο: "Προσκυνητής του Αποστόλου Παύλου;"

Ο σημερινός Πάπας σχεδιάζει, μέσα στα πλαίσια του Ιωβηλαίου να περιοδεύση τους τόπους από όπου πέρασε ο Απόστολος Παύλος και με αυτό τον τρόπο να γίνη ένας “ταπεινός προσκυνητής” του μεγάλου αυτού Αποστόλου των Εθνών. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό θέλησε να επισκεφθή και την Ελλάδα. Οπότε το ταξείδι του δεν ήταν πολιτικό, αν και είναι πολιτικός ηγέτης με την ύπαρξη του Κράτους του Βατικανού, αλλά κατ’ εξοχήν θρησκευτικό.

Πρέπει κανείς να μελετήση επισταμένως την υφή και την ουσία του Παπισμού για να αντιληφθή την σκοπιμότητα του ταξειδίου αυτού του Πάπα και να διαπιστώση αν πράγματι ο Πάπας θέλει να είναι προσκυνητής του Αποστόλου Παύλου, ή θέλει να εκδηλώση την κυριαρχία του πάνω στις Εκκλησίες και ακόμη χειρότερο πάνω στον Απόστολο Παύλο.

Στο περιοδικό “Κιβωτός” που εκδιδόταν παλαιότερα, δημοσιεύθηκε ενδιαφέρον κείμενο με τίτλο “γιατί εγκατέλειψα τον παπισμό” ενός θεολόγου που τον καιρό εκείνο είχε επιστρέψει στην Ορθοδοξία από τον παπισμό και ονομαζόταν Παύλος Μπάλλεστερ - Κουβαλιέρ.

Διαβάζοντας το κείμενο αυτό διαπιστώνει κανείς την αγωνία και τον έντονο προβληματισμό του συγγραφέως, που τον έκανε να εγκαταλείψη τον παπισμό, ύστερα από αναζητήσεις και συγκρούσεις με θεολόγους και Κληρικούς του παπισμού. Ο προβληματισμός του ξεκίνησε από ένα απλό γεγονός, αλλά στην συνέχεια βρέθηκε μπροστά σε μια θεολογία που δεν μπορούσε να αποδεχθή.

Είχε βρη μια απόφαση της Ιεράς Εξετάσεως σύμφωνα με την οποία αναθεματιζόταν κάθε Χριστιανός που θα παραδεχόταν και θα μετέδιδε στους άλλους ότι ο Απόστολος Παύλος στηριζόταν στο δικό του αποστολικό κύρος. Αυτή η απόφαση δεν ήταν τυχαία, προϊόν ενός τυφλού φανατισμού και μιας άγνοιας μερικών ανθρώπων, αλλά ήταν απόρροια της όλης θεολογίας του Παπισμού. Γράφει ως προς το σημείο αυτό: “Πράγματι, ήδη σε δύο περιπτώσεις προγενέστερες, δηλαδή στα 1327 και στα 1351, ο Πάπας Ιωάννης ΚΒ' και Κλήμης ΣΤ' διαδοχικώς είχαν καταδικάσει και αναθεματίσει κάθε έναν που θα τολμούσε να αρνηθή ότι ο Απόστολος Παύλος, καθ’ όλη την διάρκεια του αποστολικού του βίου, είχε απολύτως υποταχθή στην μοναρχική εκκλησιαστική αυθεντία του Πρώτου Πάπα και βασιλέως της Εκκλησίας, δηλαδή του Αποστόλου Πέτρου. Και πολύ αργότερα ο Πίος ο Ι' στα 1907 και ο Βενέδικτος ΙΕ' στα 1920 είχαν επαναλάβει τα ίδια αναθέματα και τις ίδιες καταδίκες”.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην παπική παράδοση ο Απόστολος Παύλος είναι κατώτερος από τους άλλους Αποστόλους και βέβαια υποτεταγμένος στον Απόστολο Πέτρο. Η αποστολική του ζωή τίθεται κάτω από την αυθεντία του Βατικανού και την δική του κυριαρχία, που προέρχεται από την κυριαρχία του Αποστόλου Πέτρου.. Όμως τέτοιες αντιλήψεις αποτελούν προσβολή για τον Απόστολο Παύλο, το αποστολικό αξίωμα και την όλη δομή της Εκκλησίας.

Ύστερα από όλα αυτά υποπτεύεται κανείς ότι η προσκυνηματική περιοδεία του Πάπα, στους τόπους όπου δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, και η επιθυμία του να έλθη στην Ελλάδα θα είχε τον χαρακτήρα να δείξη την υπεροχή της “Εκκλησίας της Ρώμης”, που “ίδρυσε” ο Απόστολος Πέτρος σε βάρος των Εκκλησιών που ιδρύθηκαν από άλλους Αποστόλους, ιδίως αυτών που ίδρυσε ο μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος.

Ν.Ι.

Ετικέτες: ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 1677

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance