Κύριο ἄρθρο: Μεταξὺ δύο Αἰώνων

Εισαγωγή του ομότιτλου βιβλίου του Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου που θα κυκλοφορήσει εντός του Μαρτίου

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Ζούμε σε μια οριακή εποχή από πλευράς χρόνου, καθώς βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ του εικοστού (20ού) και του εικοστού πρώτου (21ου) αιώνος. Οι άνθρωποι πανηγυρίζουν αυτό το σημαντικό για την ιστορία γεγονός, αλλά όμως είναι αμφίβολο αν πρέπη να πανηγυρίζουν θεαματικά. Τα σοβαρά και μεγάλα γεγονότα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα. Και αυτό λέγεται από την άποψη ότι τέτοιοι επέτειοι εορτάζονται με αυτογνωσία, αυτοκριτική, μέσα στα πλαίσια σοβαρής μελέτης για το αν μπορούμε να σταθούμε στο ύψος του αποκαλυπτικού μηνύματος που προσέφερε στον κόσμο ο Χριστός με την ενανθρώπησή Του και με την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Το γεγονός είναι ότι αν εξετάζαμε την συμπλήρωση της δεύτερης χιλιετίας μέσα από την προοπτική αυτήν, τότε δεν θα εορτάζαμε κοσμικά, αλλά θα συστήναμε χρόνους μετανοίας, γιατί πολλοί Χριστιανοί έχουν αλλοιώσει το μήνυμα και τον σκοπό της θείας αποκαλυπτικής αλήθειας.

Έχω την γνώμη ότι πρέπει να στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε ιστορικό γεγονός, και μάλιστα όταν αυτό είναι εκκλησιαστικό, ακριβώς γιατί όλες οι στιγμές φορτίζονται από τα γεγονότα του παρελθόντος και εμπνέονται από την εσχατολογική ατμόσφαιρα. Ιδίως αυτό πρέπει να συμβαίνη στα εκκλησιαστικά πρόσωπα, ακριβώς γιατί ο χρόνος στην Εκκλησία αποκτά και προσλαμβάνει άλλη διάσταση και προοπτική.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, τα δύο τελευταία χρόνια, ανέπτυξα διάφορα θέματα, όταν κλήθηκα να ομιλήσω σε διάφορες συναντήσεις, ήτοι συνέδρια, σεμινάρια, συγκεντρώσεις. Πάντοτε είχα την αίσθηση της φθαρτότητος του χρόνου και της ιστορίας, αλλά και της ανακαινίσεως της ιστορίας εν Χριστώ Ιησού, καθώς επίσης και της εμπνεύσεώς της από τα έσχατα, τα οποία ήλθαν στην ιστορία με την έλευση του Χριστού, αλλά συγχρόνως είναι και προσδοκώμενα.

Βέβαια, τα κείμενα αυτά έχουν γραφή και μέσα στην προοπτική ότι ενώ η αποκαλυπτική Αλήθεια, που παραδόθηκε από τον Χριστό και διαφυλάσσεται μέσα στην Εκκλησία, είναι αναλλοίωτη και αυτή μόνη θεραπεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην θέωση, εν τούτοις όμως από μερικούς Χριστιανούς έχει αλλοιωθή, έχει παραχαραχθή. Έτσι, παρουσιάζεται στα κείμενα αυτά τόσο η αλήθεια της πίστεως, όσο και η παραχάραξή της, και αυτό αποτελεί μια αστοχία, οπότε δίνεται η ευκαιρία με την συμπλήρωση των 2000 ετών να γίνη η απαραίτητη αυτοκριτική και επαναφορά στην σώζουσα αποκαλυπτική αλήθεια.

Θεώρησα καλό να συγκεντρώσω σ’ έναν τόμο όλες αυτές τις εισηγήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, που έγιναν στο διάστημα αυτών των δύο χρόνων, εντός και εκτός της Ελλάδος, για να εκδοθούν, ώστε ο τόμος αυτός να αποτελέση μια ποιμαντική φωνή μαρτυρίας και ομολογίας, διαμαρτυρίας και προσδοκίας, αποτυχίας και ελπίδας, κραυγής και ικεσίας, οικοδομής και παρακλήσεως.

Ο τίτλος του βιβλίου “μεταξύ δύο αιώνων” εκφράζει δύο πραγματικότητες. Η μία είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ του εικοστού (20ού) και εικοστού πρώτου (21ου) αιώνος, αφού το έτος 2000 είναι το τελευταίο έτος του εικοστού αιώνος και μέσα στον αιώνα αυτόν που έρχεται, αργά ή γρήγορα, και αυτό εξαρτάται από την Πρόνοια του Θεού, θα γίνη η απόθεση του σκηνώματός μας και θα ανατείλη μια άλλη ζωή, που τώρα είναι άγνωστη σε μάς. Η άλλη πραγματικότητα είναι ότι ζούμε στο μεταίχμιο μεταξύ της βιολογικής και της μελλούσης ζωής. Είναι γνωστόν ότι οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την παρούσα ζωή παρόντα αιώνα και την άλλη ζωή μέλλοντα αιώνα. Και μάλιστα ο Μ. Βασίλειος γράφει ότι στον άνθρωπο δόθηκε Νόμος ώστε την “εν ουρανοίς ευταξίαν σκιαγραφείν επί της γής”. Ο άνθρωπος όχι μόνον πρέπει να βλέπη προς τον μέλλοντα αιώνα, αλλά να συντονίζη την επίγεια ζωή με την ατμόσφαιρα της αιωνίου ζωής.

Επομένως, όχι μόνον το έτος που διερχόμαστε, αλλά και ολόκληρη η ζωή μας πρέπει να κινήται και να εμπνέεται από την αίσθηση της παρουσίας μας μεταξύ των δύο αιώνων. Η ζωή μας εμπνέεται από την ζωή του μέλλοντος αιώνος, αλλά και οδηγούμαστε με νοσταλγία προς αυτήν. Ζούμε τώρα σε τόπο εξορίας και νοσταλγούμε την ποθεινή πατρίδα, την οποία μέσα στην Εκκλησία γευόμαστε από τώρα αμυδρώς.

Όλα τα κείμενα του βιβλίου αυτού, καίτοι εγράφησαν από διαφορετική αιτία και αφορμή, εν τούτοις κινούνται μέσα στην ορθόδοξη εσχατολογία, σύμφωνα με την οποία τα έσχατα είναι ως τα πρώτα, δηλαδή όπως η προπτωτική κατάσταση και ακόμη υψηλότερα, αλλά συγχρόνως τα παρόντα είναι εμποτισμένα από την ενανθρώπηση του Χριστού, που είναι η είσδυση των εσχάτων μέσα στην ιστορία, καθώς επίσης και τα έσχατα της Βασιλείας του Θεού είναι τροφή αλλά και πείνα, πλησμονή αλλά και ακόρεστη δίψα, ανάπαυση αλλά και ασίγαστη ορμή.

Και αυτά ακόμη τα ιστορικά και κοινωνικά θέματα που αναπτύσσονται μέσα στο βιβλίο αυτό ερμηνεύονται μέσα από την προοπτική της θεολογίας, του ορθοδόξου δόγματος, της ποιμαντικής και της θεραπείας του ανθρώπου. Άλλωστε, δεν μπορούσε να γίνη διαφορετικά, αφού η θεολογία είναι τρόπος ζωής, εμπειρία αποκάλυψης.

Ο Χριστός ο Οποίος είναι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, να ευλογήση όλους μας ώστε να κινούμαστε προς τον μέλλοντα αιώνα, και να μην απολυτοποιούμε τον παρόντα αιώνα.

Ο Τίμιος Πρόδρομος απέστειλε δύο μαθητάς του να ρωτήσουν τον Χριστό, ώστε προφανώς οι ίδιοι οι μαθητές να πληροφορηθούν από το στόμα του Χριστού την αποστολή Του: “σύ εί ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκώμεν;” (Ματθ. ια', 4). Πολλοί άνθρωποι σήμερα επαναλαμβάνουν το ερώτημα αυτό. Οφείλουμε να δώσουμε την απάντηση ότι ο Χριστός, ο αναμενόμενος από τους Ιουδαίους και όλους τους προ Χριστού ανθρώπους, είναι ο ελθών και αγιάσας ημάς, Αυτός είναι και ο ερχόμενος μέσα στον υπαρξιακό μας χώρο, αλλά ταυτόχρονα Αυτός είναι και ο προσδοκώμενος με όλη Του την δόξα και μεγαλοπρέπεια, που θα γίνη με την Δευτέρα Του Παρουσία.

Μακάρι αυτό να γίνη βίωμα, ακόρεστος και ασίγαστος πόθος, ζωή και προσδοκία. Γιατί μέσα από αυτήν την διαχρονική εμπειρία μπορούμε να βγούμε από τα ασφυκτικά κελλιά της σύγχρονης ζωής και κοινωνίας και μπορούμε να ενατενίσουμε τον ορίζοντα της υπαρξιακής μας ελευθερίας.

Ετικέτες: ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 1824

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance