Στυλιανού Γερασίμου: “Πεντηκοστιανοί και εικόνες”

του Στυλιανού Γερασίμου

“Αίτια της πλάνης”

Ο εγωϊσμός είναι η αιτία για να απομακρυνθή ο άνθρωπος από την χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, προοδευτικά οδηγείται στην πλάνη. Και όπως αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης, τρεις αιτίες οδηγούν στην πλάνη τους ανθρώπους: η υπερηφάνεια, ο φθόνος του διαβόλου και η παιδαγωγική παραχώρηση του Θεού. Αιτία της υπερηφάνειας είναι η πνευματική κενότητα, του φθόνου η πνευματική προκοπή και της παραχωρήσεως η αμαρτωλή ζωή.

“Πεντηκοστιανοί καί εικόνες”

Σ’ αυτήν την ενότητα θα θίξουμε την διδασκαλία των Πεντηκοστιανών για τις εικόνες. Σύμφωνα με την διδασκαλία τους, ο Θεός απαγορεύει την κατασκευή εικόνων με σκοπό την λατρεία και την προσκύνησή τους. Οι ίδιοι προβάλλουν την δεύτερη από τις δέκα εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, που λέει τα πρακάτω: “Μη κάμης εις εαυτόν είδωλον μηδέ ομοίωμα τινός” (Εξ. κ', 4-5). Δεν επιτρέπονται ούτε ομοιώματα ανθρώπων, ούτε αγίων ακόμη ούτε και του Χριστού.

Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι δεν πρέπει να γινόμαστε ειδωλολάτρες, δηλαδή να προσκυνούμε εικόνες ή άλλα αντικείμενα, γιατί ο Θεός λατρεύεται μόνο “εν πνεύματι και εν αληθεία”, και μόνον αυτόν να προσκυνούμε και παραπέμπουν στο Ιωάννη δ' 24: “Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι”.

Πρέπει να σημειωθή ότι οι “χαρισματικοί Πεντηκοστιανοί” υποστηρίζουν με σθένος ότι πολλοί “ορθόδοξοι” θεολόγοι και Κληρικοί δεν πιστεύουν στις εικόνες, αλλά, δυστυχώς, ο λαός έχει συνδέσει την ζωή του με αυτές. Αιτία της επικράτησης των εικόνων, σύμφωνα με τους Πεντηκοστιανούς, είναι τα μοναστήρια, που είχαν όφελος από την κατασκευή τους. Οι εικόνες είναι πλαστές. Καμμία δεν παριστάνει τον Χριστό ή την Μητέρα Του, τους Αποστόλους ή τους Αγίους. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι εικόνες σε καμμία περίπτωση δε θαυματουργούν, αλλά η Εκκλησία για διάφορα οφέλη διαδίδει την θαυματουργία τους. Γι’ αυτό με έντονο τρόπο κατηγορούν εκείνους που ανάβουν κερί στην εικόνα, ανάβουν καντήλι ή την ασπάζονται. Αυτές οι εκδηλώσεις, όπως ισχυρίζονται, σημαίνουν λατρεία, προσκύνηση, πράγμα το οποίο απαγορεύει ο Θεός. Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τα παραπάνω ότι για τους Πεντηκοστιανούς ο αληθινός Χριστιανός δεν πρέπει να τιμά τον Θεό και τους Αγίους με την προσκύνηση των εικόνων. Γιατί ο Θεός λατρεύεται μόνο πνευματικά.

Ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε την πλάνη των Πεντηκοστιανών, γιατί οι εικόνες του Χριστού, της Θεοτόκου και των Αγίων, που κοσμούν τις ορθόδοξες Εκκλησίες, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της ενότητος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, που σαν γνώρισμα έχει τον σεβασμό και την τιμή στις εικόνες, των οποίων ο σκοπός είναι καθαρά σωτηριολογικός. Κι ας μην ξεχνούμε ότι εικόνες υπάρχουν στην Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια μετά τον ερχομό του Θεανθρώπου στον κόσμο. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας μας, όπως εκφράζεται από την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο και από όλους τους Πατέρας, ιδιαιτέρως της εικονομαχικής περιόδου. Η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα άλλο από τα να αναζωγραφίζη την μορφή του Χριστού, όπως την είδαν οι άνθρωποι και την παρέδωσαν οι Απόστολοι. Ο Χριστός είναι ορατός και περιγράφεται. Την ίδια πίστη εκφράζει και ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: “εικονίζουν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν σωματικώ χαρακτήρι, ειρμώ τω ανέκαθεν απ’ αυτής της αποστολικής πράξεως παρηγμένω, εξ εικόνος εικόνα μεταγράφοντες, καθάπερ και του ζωοποιού Σταυρού”.

  • Προβολές: 1293

Χρησιμοποιοῦμε cookies γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν ἐμπειρία σας στὸν ἰστότοπο μας.  Διαβάστε Περισσότερα - Ἀποδοχή.

We use cookies to improve your site experience. Read More - Acceptance